Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi nie maleje. KNF o upadłości konsumenckiej. Branża fitness a pandemia w badaniu BIG. Aktualności 03.08.2021 r.

Opublikowano: 2021-08-03 09:19:44 Urszula Sokół 3 min. czytania

Kategoria: News

Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi nie maleje. KNF o upadłości konsumenckiej. Branża fitness a pandemia w badaniu BIG. Aktualności 03.08.2021 r.

Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi nie maleje

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) informuje o kolejnym odczycie wartości BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM). Jest to już kolejny odczyt, kiedy ten wskaźnik notuje rekordowo wysoki poziom. Za miesiąc lipiec 2021 r. było to aż 33,2%. Oznacza to, że instytucje finansowe zajmujące się udzielaniem kredytów hipotecznych przesłały o ponad 1/3 więcej zapytań kredytowych właśnie o ten produkt.

Kredytobiorców chcących uzyskać kredyt mieszkaniowy w stosunku do roku poprzedniego było aż o 11% więcej i tylko o 9,7% mniej w stosunku do ubiegłego miesiąca. Rok do roku wzrosła również średnia kwota kredytu i w miesiącu lipcu wynosi ona 328 tys. złotych. Wysokie wzrosty wskaźnika podyktowane są niską bazą lipca 2020 roku, który oprócz tego, że był miesiącem dużej niepewności w związku z pandemią, był też miesiącem dużych wymagań banków m.in. w zakresie wkładu własnego.

KNF o upadłości konsumenckiej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała komunikat dotyczący wyników ankiety przeprowadzonej wśród banków w zakresie działań na rachunkach klientów z ogłoszoną upadłością konsumencką. Badanie wykazało, że banki nie mają jednorodnego standardu postępowania w tym zakresie. W związku z tym wydał zalecenie, aby banki a ponadto oddziały instytucji kredytowych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:

  • nie realizowały dyspozycji klienta, który ogłosił upadłość konsumencką w zakresie obsługi rachunków chyba, że otrzymają stosowną informację od syndyka,
  • na bieżąco aktualizowały i monitorowały dane obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w zakresie danych klientów względem, których ogłoszono upadłość oraz natychmiastowo dokonywały blokad tych rachunków.

Branża fitness a pandemia w badaniu BIG

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) informuje, że zadłużenie firm prowadzących działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną wzrosło w czerwcu 2021 do poziomu 112,5 mln złotych podczas gdy w marcu 2020 roku wynosiło 93,3 mln złotych. BIG wskazuje także na inne branże, których dotknęły skutki lockdownu i trwającej pandemii. Zadłużenie w branży gastronomicznej to dziś 13% więcej długów, a w transporcie niecałe 10%.

Branży niestety nie pomogą deklarację klientów w zakresie wydatków na aktywność sportową. Na zajęcia sportowe ponad 1/3 badanych zamierza wydać mniej albo tyle samo, jeszcze więcej osób nie planuje zwiększać wydatków na hobby związane ze sportem – w wynikach badania jest to prawie 50% ankietowanych.

BIG informuje również, że przedstawiciele branży fitness, firm sportowych oraz gastronomii dokonali złożenia zbiorowego pozwu przeciw Skarbowi Państwa.

Zaktualizowano: 2021-08-03 12:21:01

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top