Ocena / gł.

Fair Finance24

Produkty Fair Finance24 dostosowane są do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Dostęp do produktów jest łatwy, szybki i bezpieczny. Oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie mogło sprawnie spłacić zobowiązania wobec państwowych jednostek organizacyjnych, jak i uzyskać finansowanie na cele operacyjne, inwestycyjne oraz wydatki celowe. 

Zalety

 • dla każdej branży
 •  likwidacja zaległości w ZUS/US
 •  maksymalna kwota pożyczki: do 500 000 PLN netto
 •  szybkie procesowanie wniosku

Wady

 • Zabezpieczenia pożyczki

Fair Finance24

Fair Finance24 to firma, która powstała aby wspierać polskich przedsiębiorców potrzebujących pomocy w spłacie swoich zobowiązań. Fair Finance24 oferuje produkty finansowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla spółek i dla rolników. Udziela krótkookresowego finansowania na cele operacyjne, inwestycyjne oraz wydatki celowe. Kluczowym produktem firmy Fair Finance24 jest pożyczka na spłatę zadłużenia w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Dla kogo pożyczka Fair Finance24?

 • dla Przedsiębiorców prowadzących:

- jednoosobową działalność gospodarczą (minimalny okres prowadzenia działalności 9 miesięcy),
- spółkę z o.o., spółkę cywilną, spółkę jawną pod warunkiem, że udziałowcami są osoby fizyczne, a nie kolejne spółki (minimalny okres prowadzenia działalności 18 miesięcy).

 • dla rolników prowadzących Indywidualne Gospodarstwo Rolne (minimalny okres prowadzenia gospodarstwa 24 miesiące).

Minimalny wiek właściciela/udziałowca – 24 lata
Maksymalny wiek właściciela/udziałowca – 70 lat

Rodzaje pożyczek Fair Finance24


MOCNO POMOCNA

To pożyczka dla przedsiębiorców, którzy dzięki spłacie zaległości w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym  będą mogli otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS 


Parametry pożyczki
 • Okres finansowania - 14 dni.
 • Minimalna kwota pożyczki - 5 000 zł 
 • Maksymalna kwota pożyczki - 500 000 zł 
 • Zabezpieczenia pożyczki - weksel i zabezpieczenie na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, stosownie do art. 777.
Warunki finansowe
 • Opłata za wcześniejszą spłatę – 0 procent.
 • Oprocentowanie – 0 procent.
 • Prowizja za udzielenie - 19,9 procent od przyznanej kwoty pożyczki 

BIZNES LIMIT

To pożyczka dla przedsiębiorców, która pomoże im utrzymać płynności finansową. Udzielana jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Parametry pożyczki
 • Okres finansowania - 31 dni z możliwością 18-krotnego przedłużenia na kolejne 31 dni.
 • Minimalna kwota pożyczki - 5 000 zł 
 • Maksymalna kwota pożyczki - 300 000 zł 
 • Zabezpieczenia pożyczki - weksel i zabezpieczenie na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, stosownie do art. 777.
Warunki finansowe
 • Opłata za wcześniejszą spłatę – 0 procent.
 • Oprocentowanie – 0 procent .
 • Prowizja za udzielenie – jednorazowa opłata w wysokości 19,9 procent przyznanej kwoty pożyczki 
 • Opłata za przedłużenie na kolejne 31 dni – 19,9 procent od pozostałej do spłaty kwoty pożyczki.

BIZNES LIMIT KAPITAŁ

To pożyczka dla przedsiębiorców umożliwiająca im systematyczną spłatę kapitału, na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,.

Parametry pożyczki
 • Okres finansowania - 31 dni z możliwością 10, 16 lub 22-krotnego przedłużenia na kolejne 31 dni.
 • Minimalna kwota pożyczki - 5 000 zł.
 • Maksymalna kwota pożyczki - 300 000 zł 
 • Zabezpieczenia pożyczki - weksel i zabezpieczenie na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, stosownie do art. 777.
Warunki finansowe
 • Opłata za wcześniejszą spłatę – 0 procent.
 • Oprocentowanie – 0 procent.
 • Prowizja za udzielenie – jednorazowa opłata w wysokości od 24,99 procent przyznanej kwoty pożyczki netto.
 • Opłata za przedłużenie na kolejne 31 dni – od 10,9 procent od kwoty pożyczki 
 • Obowiązkowa miesięczna spłata kapitału – od 5,2 procent od kwoty pożyczki 

BIZNES LIMIT MINI

To pożyczka dla przedsiębiorców, którzy oczekują na płatności od swoich kontrahentów lub dokonanie krótkoterminowych transakcji. Udzielana jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą..

Parametry pożyczki
 • Okres finansowania - 31 dni z możliwością 2-krotnego przedłużenia na kolejne 31 dni.
 • Minimalna kwota pożyczki - 5 000 zł 
 • Maksymalna kwota pożyczki - 30 000 zł 
 • Zabezpieczenia pożyczki - weksel i zabezpieczenie na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, stosownie do art. 777.
Warunki finansowe
 • Opłata za wcześniejszą spłatę – 0 procent.
 • Oprocentowanie – 0 procent.
 • Prowizja za udzielenie – jednorazowa opłata w wysokości od 12,9 procent przyznanej kwoty pożyczki 
 • Opłata za przedłużenie na kolejne 31 dni – od 12,9 procent od pozostałej do spłaty kwoty pożyczki 

Wymagane dokumenty

Dokumenty finansowe dla Przedsiębiorców

 1. Wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firmę pożyczkową.
 2. Wyciągi z rachunku firmowego za ostatnie 6 miesięcy.
 3. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu bądź kwocie aktualnych zaległości.
 4. PIT/CIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz w zależności od formy rozliczenia z US: Bilans i RZiS za rok bieżący oraz ostatni rozliczony rok/KPiR/Ewidencja przychodów z Ryczałtu lub wymiar karty podatkowej za rok bieżący.
 5. W trakcie analizy pożyczkodawca każdorazowo może zażądać dodatkowych aktualnych dokumentów finansowych.

Dokumenty finansowe dla Rolników

 1. Wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firmę pożyczkową.
 2. Umowy potwierdzające własność gruntów rolnych oraz dzierżaw.
 3. Nakaz płatniczy podatku rolnego i jego wysokości na rok złożenia wniosku o pożyczkę (uwzględniający ilość hektarów przeliczeniowych).
 4. Zestawienie przychodów z działalności rolniczej za miesiące roku bieżącego oraz za rok poprzedni np.: wykazy, faktury VAT, zaświadczenia i paragony za sprzedane towary z gospodarstwa rolnego .
 5. Wyciągi z konta za miesiące roku bieżącego oraz za rok poprzedni (zawierające wpływy ze sprzedaży płodów rolnych oraz zawierające wypłaty z uzyskanych dopłat).
 6. Umowy i kontrakty (jeśli występują podpisane za rok poprzedni i na rok bieżący) zawarte na odbiór płodów rolnych/żywca/mleka itp.
 7. Decyzje dofinansowania (zaświadczenie o wysokości dotacji przyznanych przez ARiMR lub innych dopłat UNIJNYCH).
 8. Potwierdzenie ubezpieczenia gospodarstwa (jeśli jest).
 9. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym oraz w KRUS.
 10. Zestawienie środków trwałych w gospodarstwie rolnym (samochody, ciągniki, maszyny itp.).

Dane firmy

Nazwa firmy Fair Finance24 Sp. z o.o.
Adres ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk
NIP 5252751814
REGON 380340891
KRS
Telefon 732142170
E-mail [email protected]

Top