§ 1

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został opracowany przez Helikon Sp. z o.o., świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.wnioskomat.com. Regulamin zawiera zasady korzystania z serwisu, składania wniosku o kredyt/pożyczkę, rejestracji konta, warunki złożenia reklamacji przez Użytkownika oraz uprawnień Usługodawcy.

Strona www.wnisokomat.com jest własnością Helikon Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ulicy Nowy Świat 3.

Możesz skontaktować się z nami poprzez:

Adres mailowy – [email protected]

Numer telefonu – 32 428 23 23.

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.
 

§ 2

Definicje

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.wnioskomat.com;

Usługodawca - Helikon Sp. z o.o., właściciel serwisu wnioskomat.com, Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Usługodawca Serwisu jest podmiotem wpisanym do Rejestru Pośredników Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sprzedaży kredytu konsumenckiego pod numerem RPK000265 oraz kredytu hipotecznego (numer wpisu: RPH000703);

Pośrednik kredytowy/agent - pośrednik, któremu zostają powierzone dane wypełnione przez Użytkownika w formularzu. Każdy pośrednik działa na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego wnioskomat.com;

Formularz/wniosek - formularz internetowy znajdujący się w Serwisie wnioskomat.com.
Za jego pośrednictwem Użytkownik może udostępnić dane osobowe w celu przygotowania oferty kredytowej lub pożyczkowej;

Usługa - każda usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w sposób elektroniczny;

Produkt finansowy - usługi finansowe, które Usługodawca zamieszcza w Serwisie w celu udostepnienia możliwości ich porównania, a w szczególności przedstawienia szczegółowej oferty produktu finansowego po wcześniejszym uzupełnieniu formularza lub innego sposobu kontaktu przez Użytkownika. Produkty te nie są własnością Helikon Sp. z o.o.;

Konto Użytkownika - automatycznie utworzone konto Użytkownika, który złożył Formularz na stronie wnioskomat.com. Konto Użytkownika umożliwia wgląd do danych podanych
w Formularzu/ Formularzach złożonych przez Użytkownika, sprawdzenia aktualnego statusu złożonych wniosków, zapoznanie się ze spersonalizowanymi ofertami produktu finansowego przygotowanych przez instytucje finansowe współpracujące z Helikon sp. z o.o. oraz zmianę ustawień konta (zmianę hasła lub usunięcie konta);

Porównywarka kredytów - bezpłatnie i niezobowiązujące narzędzie służące do porównywania produktów finansowych przez Użytkownika według wybranych przez niego preferencji.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Usługi internetowe, świadczone za pośrednictwem serwisu www.wnioskomat.com, polegają na:
  1. umożliwieniu Użytkownikom darmowego wypełnienia formularza i uzyskaniu spersonalizowanej oferty wybranego przez Użytkownika produktu finansowego tj. kredytu lub pożyczki i uzyskania doradztwa w tym zakresie przez pośredników Helikon Sp. z o.o.;
  2. umożliwieniu Użytkownikom darmowego kontaktu z wyspecjalizowanym doradcą;
  3. udostępnieniu treści o charakterze informacyjnym zamieszczanych w formie artykułów na blogu;
  4. skorzystaniu z narzędzia porównania kredytów.
 2. Dostęp do Serwisu oraz do świadczonych przez jej pośrednictwem Usług jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Wypełnienie Formularza jest równoznaczne z utworzeniem darmowego, osobistego konta Użytkownika na serwisie wnioskomat.com w celu umożliwienia przedstawienia ofert wybranego przez Użytkownika produktu finansowego.
 4. Korzystając z tej strony stajesz się jej Użytkownikiem i akceptujesz warunki niniejszego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem możesz w dowolnym momencie zamknąć tą stronę.
 5. Wszystkie instytucje finansowe udzielają zobowiązań na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o kredycie hipotecznym.

§ 4

Wysłanie wniosku/zapytania o ofertę na produkt finansowy

 1. Usługodawca Serwisu umożliwia jego Użytkownikom wysłanie Formularza (wniosku) w celu złożenia zapytania o ofertę produktu finansowego. Użytkownik składający wniosek w dniu jego złożenia musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18lat) oraz być osobą fizyczną oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik za pośrednictwem wyżej wspominanego wniosku może prosić Usługodawcę o przygotowanie i przedstawienie indywidualnej oferty na interesujący go produkt finansowy.
 3. Helikon Sp. z o.o. daje możliwość wyboru następujących produktów finansowych:
  1. kredyt hipoteczny - kredyt udzielany pod zabezpieczenie nieruchomością,
  2. kredyt gotówkowy - kredyt udzielany na dowolny cel niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  3. kredyt konsolidacyjny - kredyt udzielany na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w przeszłości,
  4. pożyczka gotówkowa - pożyczka udzielana na dowolny cel,
  5. chwilówka - krótkoterminowe finansowanie udzielana na zaspokojenie bieżących potrzeb konsumenta.
 4. W celu lepszego zrozumienia procesu przygotowania i przedstawienia oferty produktu finansowego, Usługodawca wyróżnił dwa warianty w zależności od rodzaju produktu o który Użytkownik chce się ubiegać.
  1. WARIANT I – KREDYT GOTÓWKOWY, KREDYT KONSOLIDACYJNY, KREDYT HIPOTECZNY

   Wypełnienie formularza polega na podaniu prawidłowych danych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz kodu pocztowego. Następnie na podany numer telefonu zostanie wysłany SMSem kod. Należy go wpisać we wskazane miejsce, w celu potwierdzenia prawidłowości numeru telefonu.

   Na podany adres mailowy zostaną wysłane dane umożliwiające logowanie do Serwisu.

   Pośrednik kredytowy kontaktuje się z Użytkownikiem w celu przekazania oferty (oferty wyświetlane są w indywidualnym profilu klienta, może również nastąpić kontakt telefoniczny lub mailowy ze strony wnioskomat.com). Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany kredytem, Pośrednik umawia się na spotkanie stacjonarne lub jeśli to możliwe w sposób zdalny, dokonując niezbędnych formalności potrzebnych do uzyskania przez Użytkownika wybranej formy kredytowania.

  2. WARIANT II – POŻYCZKI, CHWILÓWKI

   Proces uzyskania oferty polega na wypełnianiu formularza w pięciu krokach.

   Krok 1. Należy podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, kod pocztowy - Na podany numer telefonu zostanie wysłany kod SMSem. Należy go wpisać we wskazane miejsce, w celu potwierdzenia prawidłowości wpisanego numeru telefonu.

   Krok 2. Należy podać:

   - dane z dowodu osobistego tj. nr PESEL, Numer i serię dowodu, datę wydania oraz datę ważności;

   - dane adresu zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulicę, nr budynku, nr lokalu);

   - dane adresowe do korespondencji jeżeli są inne od adresu zamieszkania.

   Krok 3. Należy podać dane dotyczące źródła dochodu, kwoty dochodu netto oraz datę zatrudnienia lub rozpoczęcia przyjmowania świadczeń.

   Krok 4. Należy podać dane związane z wydatkami i zobowiązaniami, tj: koszty utrzymania, wydatki stałe na mieszkanie, inne zobowiązania miesięczne (pożyczki
   i kredyty), liczbę osób w gospodarstwie domowym.

   Krok 5. Należy podać pozostałe dane: wykształcenie, status mieszkaniowy, formę wypłaty wynagrodzenia, stan cywilny, rodzaj własności posiadanych nieruchomości, numer kona bankowego.

 5. Użytkownik wypełniając Formularz zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych oraz innych informacji o sobie, zgodnych z rzeczywistością.

 6. Podanie danych zawartych w pkt.4 § 4 (w zależności od wybranego wariantu produktu finansowego przez Użytkownika) jest dobrowolne jednak ich niepodanie lub niepoprawne podanie uniemożliwia proces obsługi Formularza, a co za tym idzie przygotowania dla Użytkownika indywidualnych ofert nie będzie możliwe.

 

§ 5

Rejestracja konta w serwisie www.wnioskomat.com

 1. Założenie konta w Serwisie jest równoznaczne z wypełnieniem formularza na stronie www.wnioskomat.com/wniosek. Konto zostaje utworzone automatycznie. Użytkownik może ale nie musi dokonać logowania do konta w Serwisie by poznać spersonalizowane oferty na produkty finansowe. Alternatywnie może je uzyskać podczas rozmowy telefonicznej z Pośrednikiem, drogą mailową oraz podczas osobistego spotkania z Pośrednikiem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może zostać każda pełnoletnia, fizyczna osoba.
 3. Rejestracja i założenie konta jest bezpłatne. Do zarejestrowania konta niezbędne jest podanie danych w zależności od wybranego wariantu produktu finansowego, zgodnie z §4 pkt. 3 (litera a lub b) niniejszego regulaminu.
 4. Dane do logowania zostają przesłane na podany w formularzu adres mailowy.
 5. Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z zasobów Serwisu.

 

§ 6

Konto Użytkownika

 1. Logowanie do konta następuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania hasła dostępu do swojego konta i nieudostępniania go osobom trzecim.
 3. Konta Użytkowników nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte z systemu.
 4. Każdy Użytkownik posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wybierając z panelu klienta zakładkę „Ustawienia konta” a następnie „Usuwanie konta” lub wysyłając wiadomość na adres [email protected].
 6. W przypadku usunięcia swojego konta, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega, że usunięcie konta przez Użytkownika nie zawsze będzie równoznaczne z usunięciem wszystkich informacji o Użytkowniku w szczególności danych osobowych. Sytuacje, w których nie będzie możliwe usunięcie wszystkich danych o Użytkowniku są uregulowane prawnie i dotyczą np. sytuacji gdy Użytkownik jest klientem Helikon Sp. z o.o., dochodzi swoich roszczeń.

§ 7

Porównywarka kredytów

 1. Każdy Użytkownik serwisu może skorzystać z bezpłatnej porównywarki kredytów i innych produktów finansowych.
 2. Użytkownik chcąc skorzystać z porównywarki wybiera jeden z następujących produktów finansowych – kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, pożyczkę lub chwilówkę. Następnie za pomocą suwaka wybiera interesującą go kwotę (rubryka: „ile potrzebujesz?”) oraz konkretny okres kredytowania (rubryka: „okres spłaty?”).
 3. Informacje pozyskane dzięki porównywarce kredytów są zweryfikowanymi danymi, które oficjalnie figurują w bankach jako aktualne oferty.
 4. Skorzystanie z porównywarki jest w pełni dobrowolne i nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem przez Użytkownika.
 5. Wyliczenia oraz parametry uzyskane przez porównywarkę kredytów mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
   

§ 8

Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające korzystanie z Serwisu to:
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon z dostępem do Internetu;
  2. korzystanie z najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox bądź Opera;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies.
 2. Serwis nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

§ 9

Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie www.wnioskomat.com tj. treści udostępniane w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem www.wnioskomat.com materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.
   

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny [email protected] lub listownie na adres: Helikon Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamacje tj.: imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz opis sytuacji i preferowany sposób uzyskania odpowiedzi na reklamację.
 4. Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub wiadomością poczty elektronicznej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wybrany przez Użytkownika sposób komunikacji.
   

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie: www.wnioskomat.com/regulamin
 2. Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Usługodawcy drogą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą listowną na adres Usługodawcy: ul Nowy Świat, 41-706 Ruda Śląska.
 3. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Serwisie.
 4. Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Usługodawca dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 30 minut.
 5. Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.
 6. Dokumenty uzupełniające regulamin Serwisu wnioskomat.com:
  1. Polityka prywatności
  2. Polityka plików cookies

 

Ostatnia data aktualizacji regulaminu: 14.06.2022

Top