KREDYT NA DOWOLNY CEL

Istnieją dwa rodzaje kredytów dla konsumentów w kontekście celów, które kredytobiorca planuje zrealizować. Pierwszy rodzaj to kredyty celowe – czyli takie, które są brane w konkretnym celu, cel jest weryfikowany i na celu, czyli przedmiocie zakupu bank się zabezpiecza. Drugi rodzaj kredytów to kredyty na tzw. dowolny cel, czyli takie, gdzie bank nie weryfikuje na co Klient przeznaczy środki.

DEFINICJA KREDYTU

Definicja kredytu zapisana jest w Ustawie Prawo Bankowe z roku 1997. Kredyt to umowa pomiędzy bankiem, a kredytobiorcom w ramach której bank zgadza się udostępnić określony środki pieniężne, a kredytobiorca zobowiązuje się je oddać w określonym czasie i na warunkach zapisanych w umowie. Jednym z warunków udzielenia kredytu jest również przedstawienie celu, na który kredyt zaciągamy. Bank zawsze i niezależnie od produktu zapyta o cel finansowania. Nie zawsze jednak zweryfikuje, czy pieniądze zostały wydane zgodnie z nim.

KREDYT GOTÓWKOWY

Przykładem kredytu na dowolny cel jest kredyt gotówkowy. Bank pyta we wniosku, na co Klient planuje przeznaczyć środki, ale nie weryfikuje po udzieleniu kredytu, czy faktycznie na to środki przeznaczył. Proces udzielania kredytu gotówkowego jest dość prosty – Klient składa wniosek, dołącza wymagane dokumenty, bank dokonuje oceny ryzyka i wydaje decyzję. Jeśli jest pozytywna następujące zawarcie umowy i wypłata środków. Do oceny zdolności kredytowej bank może wymagać dodatkowych dokumentów takich jak np. zaświadczenie o zarobkach. W przypadku gdy Klient prowadzi działalność gospodarczą niezbędne mogą być dokumenty finansowe firmy oraz zaświadczenie o opłaconych składkach ZUS i US. Pieniądze z kredytu gotówkowego trafiają bezpośrednio na rachunek Klienta.

LINIA W ROR

Kolejnym rodzaje kredytu na dowolny cel będzie linia w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym zwana również kredytem odnawialnym lub debetem w koncie. Linia kredytowa polega na możliwości przekroczenia dostępnych na rachunku środków o określoną kwotę. Bank sprawdza nasze wpływy na rachunek i na ich podstawie decyduje jaka kwota linii będzie adekwatna do naszych możliwości finansowych. Po podpisaniu umowy bank zwiększy kwotę dostępnych środków na naszym rachunku o przedmiotową kwotę. Klient może przeznaczyć środki na dowolny cel – zarówno konsumpcyjny, jak i np. na spłatę innych zobowiązań. Linia jest spłacana inaczej niż kredyt gotówkowy. Każda wpłata na rachunek Klienta pomniejsza zadłużenie Klienta w stosunku do banku. Kredytobiorca jednak zawsze może korzystać dowolnie ze środków w ramach posiadanego limitu. Bank codziennie nalicza odsetki od kapitału, a w dniu rozliczeniowym podlicza ich sumę i pobiera kwotę z rachunku Klienta.

KARTA KREDYTOWA TO TEŻ KREDYT NA DOWOLNY CEL

Karta kredytowa to też produkt kredytowy. Pieniądze z karty możemy przeznaczyć na co chcemy. Z założenia karta kredytowa wspomaga cele konsumpcyjne krótkoterminowe. Płacimy nią w sklepie za zakupy lub przez Internet. Karta wykorzystywana jest w obiegu bezgotówkowym. Produkt ten może być albo najtańszy, albo najdroższy z całej palety kredytów bankowych. Najtańszy, ponieważ jeżeli Klient spłaca zadłużenie w terminie to nie płaci odsetek, a najdroższy, bo jak nie spłaci zadłużenia to odsetki od karty są najwyższe ze wszystkich produktów.

CENA WAŻONA RYZYKIEM

Kredyt na dowolny cel jest droższy niż kredyt celowy. Wynika to z ryzyka, które niesie za sobą transakcja. Kredyt zabezpieczony nieruchomością niesie niskie ryzyko dla banku, związane z nieodzyskaniem kapitału. Kredyt zabezpieczony samochodem trochę większe, ale nadal jest zabezpieczenie. Jak nie ma zabezpieczenia bank może liczyć na spłatę jedynie z bieżących środków Klienta.

Top