Oceń kalkulator


Ocena / gł.

POŻYCZKA – CO TO JEST? SZYBKIE POŻYCZKI NA DOWOLNY CEL

Zgodnie z definicją pożyczka polega na udzieleniu środków finansowych do dyspozycji pożyczkobiorcy na czas oznaczony lub nieoznaczony. W praktyce, na rynku finansowym, możemy się spotkać z pożyczką w banku (jak pożyczka hipoteczna) lub pożyczkami udzielanymi przez instytucje niebankowe. I to właśnie o finansowaniu pozabankowym myślimy najczęściej w kontekście pożyczki. Zwłaszcza, że tego rodzaju pożyczek najczęściej dotyczy możliwość uzyskania pożyczki gotówkowej bez zaświadczeń. 

Pożyczka pozabankowa charakteryzuje się kilkoma elementami. Przede wszystkim, jest pożyczką udzielaną na niewielkie kwoty i na relatywnie krótki okres. Wnioskować o nią mogą osoby, które nie posiadają zdolności w banku, czyli np. z nieregularnymi dochodami, z niewystarczającym dochodami, przekredytowane, zbyt młode, bez historii kredytowej. Firmy pozabankowe są bardziej liberalne w swojej ocenie zdolności kredytowej, co powoduje, że szansa na uzyskanie pożyczki online na raty przez taką osobę jest większa. Jeżeli potrzebujemy pieniądze na już to szybka pożyczka wydaje się świetnym rozwiązaniem ponieważ proces ubiegania się o nią jest faktycznie skrócony do miniumim i zazwyczaj jest w pełni onlinowy. Firmy pożyczkowe często udzielają pożyczek gotówkowych bez zaświadczeń po to, aby skrócić czas uzyskania gotówki przez Klienta do minimum. W procesach online ważna jest szybkość procesu przy minimum formalności - dołączanie dokumentów w papierowej formie byłoby niezgodne z tą zasadą. 

Pożyczki pozabankowe mogą występować jako pożyczki wieloratalne oraz tzw. pożyczki chwilówki. Te dwa rodzaje produktów różnią się od siebie sposobem spłaty. Pożyczka wieloratalna spłacana będzie w kilku ratach przez dłuższy okres czasu, natomiast chwilówka w jednej racie najczęściej płatnej po 30 dniach. 

Pożyczki pozabankowe brane są przez Klientów indywidualnych celem realizacji celów konsumpcyjnych – jeżeli zatem nagle potrzebuje Klient pieniędzy, jest w stanie w dłuższej perspektywie czasu oddać zadłużenie, a przy tym wszystkim nie posiada zdolności w banku to szybka pożyczka tego rodzaju będzie idealnym rozwiązaniem.

JAKIE KOSZTY W POŻYCZCE?

Finansowanie pozabankowe jest droższe niż kredyt w banku. Podyktowane jest to kilkoma czynnikami. Przede wszystkim firmy pozabankowe mają wyższe koszty pozyskania kapitału oraz przyjmują do swojego portfela Klienta o wyższym poziomie ryzyka. Często firmy pożyczkowe udzielają Klientom pożyczek gotówkowych bez zaświadczeń, bez formalnego dokumentowania osiąganego dochodu co może czynić te produkty bardziej ryzykownymi dla firmy finansującej. 

To, ile zapłacimy za pożyczkę uzależnione będzie od konkretnego produktu i firmy pożyczkowej. Na samym końcu możemy wyróżnić kilka opłat, które w pożyczce występują:
- pierwszym podstawowym składnikiem ceny w każdej pożyczce będzie oprocentowanie. Wysokość oprocentowania nie może przekraczać pewnego ustawowego limitu. Podstawą prawną, która określa wysokość odsetek jest zapis w Kodeksie cywilnym w art. 359. Od 1 stycznia 2016 roku oprocentowanie liczone jest według następującego wzoru – 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%). Obecnie stopa referencyjna wynosi 0,5%. Jak podstawimy tą wartość do wzoru wyjdzie nam 8 %. Tyle może wynosić maksymalne oprocentowanie;

- pozostałe opłaty i prowizje – niestety, tak niskie oprocentowanie często nie wystarcza, aby instytucja skompensowała sobie swoje koszty pozyskania kapitału. W rzeczywistości, firmy pozabankowe są w stanie utrzymać rentowność na pożyczanym kapitale dzięki dodatkowym opłatą. Tą najpopularniejszą będzie prowizja. Najczęściej wysokość pobranej prowizji zostanie Klientowi doliczona do salda zadłużenia, czyli będzie kredytowana. Maksymalną wysokość dodatkowych opłat, które mogą zostać pobrane od Klienta określa ustawa antylichwiarska. W ustawie o kredycie konsumenckim zawarty jest natomiast wzór na maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu: MPKK ≤ (K × 25%) + (K × N /R × 30%) gdzie:
MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 
K – całkowitą kwotę kredytu, 
N – okres spłaty wyrażony w dniach, 
R – liczbę dni w roku
Jeżeli zatem pożyczam np. 3000 PLN w pożyczce jednoratalnej na 30 dni to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu po podstawieniu do wzoru wyjdzie 823,97 PLN.
- opłaty, występujące w szczególnych przypadkach – oprócz opłat obligatoryjnych, instytucja finansująca zastrzeże sobie możliwość pobrania opłat dodatkowych jeżeli wystąpią pewne okoliczności. Tą okolicznością może być np. niezapłacenie przez Klienta raty w terminie, lub brak spłaty pożyczki w określonym umową czasie w przypadku pożyczki jednoratalnej. Zakres opłat dodatkowych:
*opłata za przedłużenie pożyczki o kolejny okres;
*powiadomienie Klienta o zaległości, czyli tzw. monit;
*odsetki karne od niezapłaconej w terminie raty;
*koszty windykacji – w przypadku potrzeby jej dokonania przez instytucje.

Wyjątek stanowi pożyczka online za darmo. Taka chwilówka za 0 PLN skierowana jest do pierwszych klientów danego parabanku, jej RRSO wynosi 0%. Natomiast, jeśli interesuje cię pożyczka online bez BIK i KRD, to zwykle musisz liczyć się z wyśzym oprocentowaniem i prowizją, dodatkowymi opłatami, które rekompensują podejmowane przez firmy pozabankowe ryzyko.

POŻYCZKA GOTÓWKOWA ONLINE - JAK OTRZYMAĆ?

Aby zakupić pożyczkę pozabankową można wykorzystać jeden z dostępnych kanałów. A tych jest kilka. Po pierwsze możemy starać się o pożyczkę przez internet. Pożyczka przez internet można wziąć w dwojaki sposób – wejść na stronę firmy pożyczkowej i wypełnić wniosek online, lub skorzystać z jednego z portali umożliwiających zawnioskowanie jednym wnioskiem do kilku instytucji.  Opcja druga będzie dla Klienta lepsza, ponieważ od razu otrzyma porównanie ofert. Oszczędza również czas, ponieważ po wypełnieniu wniosku system szuka dla Klienta oferty, aż ją znajdzie. O pożyczkę możemy również wnioskować u Agenta kredytowego, czyli na tzw. rynku offline. 

Pożyczka online.
Proces wnioskowania o pożyczkę przez internet jest bardzo prosty:
- wchodzimy na stronę internetową firmy do której chcemy zawnioskować, lub na jedną z porównywarek, gdzie jednym wnioskiem możemy zawnioskować w kilku firmach;
- wypełniamy wniosek o pożyczkę online;
- otrzymujemy decyzję – w przypadku, gdy wnioskujemy na stronie firmy pożyczkowej dostaniemy tylko jedną ofertę. Jak zawnioskowaliśmy jednym wnioskiem do kilku, ofert będzie więcej. Jeżeli Klient wypełnia wniosek przez wnioskomat.com, ten szuka dla niego najlepszej oferty, aż znajdzie. Wnioski wysyłane są w określonej kolejności, ustalanej przez zaawansowane algorytmy. Jeżeli w danej instytucji decyzja będzie odmowna, system wysyła wniosek Klienta dalej, aż znajdzie decyzję pozytywną - dzięki temu można uzyskać także pożyczki online bez BIK;
- wybór oferty i uwiarygodnienie – jak Klient otrzyma decyzję pozytywną to zatwierdza ofertę. W związku z tym, że firma udziela pożyczki online, niezbędne będzie uwiarygodnienie tożsamości Klienta jednym z kilku dostępnych systemów weryfikacyjnych. Można je podzielić na dwa rodzaje – Klient zostanie poproszony o dokonanie przelewy złotówki ze swojego rachunku, lub po prostu zostanie poproszony o zalogowanie jak do swojego rachunku. Dlaczego taka metoda? Nie ma możliwości, aby tożsamość Klienta przy zakładaniu RORu w banku nie została zweryfikowana i potwierdzona. Widząc zatem zgodność danych właściciela rachunku oraz osoby wnioskującej o pożyczkę, Instytucja ma pewność, że to jedna i ta sama osoba; w procesach online często wykorzystywane są również pożyczki gotówkowe bez zaświadczeń; 
- podpisanie umowy o pożyczkę przez internet – następuję zawsze po uwiarygodnieniu w różnej formie – w systemie pożyczkodawcy, mailem, SMSem;
- uruchomienie środków – po podpisaniu środków firma uruchamia środki w formie ustalonej z Klientem – przelew na konto lub czek GIRO. 

Pożyczka u Agenta
Proces wnioskowania u Agenta:
- w pierwszym kroku Klient udaje się do placówki Agenta celem złożenia wniosku o finansowanie;
- Agent rozmawia z Klientem o oczekiwaniach i preferencjach oraz wspólnie z Klientem decyduje do której instytucji złożyć wniosek;
- Agent wypełnia wniosek w swoim systemie sprzedażowy, zatwierdza i wysyła do instytucji;
- w przypadku decyzji pozytywnej Klient akceptuje ofertę, a Agent drukuje z systemu umowę do podpisania;
- Agent podpisuje z Klientem umowę i wskanowuje do systemu;
- instytucja dokonuje uruchomienia środków w ustalonej formie – przelew lub czek GIRO; 

POŻYCZKA POZABANKOWA ONLINE – BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo transakcji


Każda transakcja, która wiąże się z pieniędzmi powinna być nie tylko dobrze przemyślana, ale również przeprowadzona zgodnie z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Jeszcze dekadę temu zaciąganie kredytu oraz branie pożyczki wyglądało zupełnie inaczej – w procesie najczęściej był obecny człowiek, umowa pospisywana była w jakimś oddziale/placówce. Dzisiejsza rzeczywistość jest inna – praktycznie wszystko można załatwić przez Internet. O ile jednak kupno butów nie wymaga weryfikacji tożsamości kupującego, o tyle w przypadku pożyczki online podpisujemy umowę, a firma pożyczkowa musi mieć pewność, że Klient istnieje, posługuje się swoimi danymi i korzysta ze swojego dokumentu tożsamości. Co więcej robi to z własnej nieprzymuszonej woli. Dlatego właśnie w procesach pożyczkowych firmy wykorzystują nowoczesne narzędzia weryfikacji takie jak kontomatik czy instantor. Zarówno to pierwsze jak i drugie działają na podobnej zasadzie – Klient jest proszony, aby zalogować się jak do swojego rachunku bankowego. I to wszystko. Ważne jest bowiem to co się dzieje w tle: instytucja sprawdza, czy dane posiadacza rachunku bankowego pokrywają się z danymi wnioskującego o pożyczkę. W niektórych przypadkach pobierze również wyciąg z naszego konta, aby dane z niego wykorzystać jako element oceny ryzyka. Czy to jest bezpieczne? Oczywiście, że tak. Każde z narzędzi działa zgodnie z dyrektywą PSD2 i spełnia wszelkie wymogi niezbędne do prowadzenia tego typu działalności. Narzędzia tego typu nie przechowują żadnych danych logowania. Klient może być pewny, że jego login i hasło nie zostaną nigdzie zapisane. Do tych danych nie będzie również miała dostępu firma pożyczkowa. 

Wiarygodność instytucji


Ustawa o kredycie konsumenckim jasno stwierdza, że aby prowadzić działalność pożyczkową w Polsce należy spełnić określone kryteria. Jednym z nich jest posiadane wpisu do odpowiedniego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. KNF prowadzi osobny rejestr firm pożyczkowych, w którym na chwilę obecną jest ponad 450 podmiotów. Zanim weźmiemy pożyczkę w jakiejś firmie, a nie słyszeliśmy o niej wcześniej, warto sprawdzić, czy posiada wpis do rejestru KNF.


POŻYCZKI ONLINE DLA ZADŁUŻONYCH, POŻYCZKA POZABANKOWA BEZ BIK

W procesie oceny zdolności kredytowej Klienta instytucja pozabankowa sprawdza nie tylko, czy Klienta stać na zaciągnięcie zobowiązania, ale również, jak płaci swoje dotychczasowe kredyty i pożyczki ratalne online. W tym celu może sięgnąć do jednego z raportów – np. BIK lub KRD. W praktyce większość instytucji wykorzystuje tą możliwość, ale oczywiście znajdziemy takie, które nie sprawdzają Klienta w żadnej wywiadowni gospodarczej. Aby dowiedzieć się, czy pożyczka bez BIK jest możliwa warto spytać swojego agenta lub zadać pytanie bezpośrednio w instytucji finansującej. Pożyczka bez weryfikacji jest zatem możliwa, trzeba po prostu dobrze zagłębić się w postanowienia poszczególnych produktów. Co więcej, taki produkt jak pożyczka online dla zadłużonych coraz częściej pojawia się w ofercie firm pozabankowych. Z pomocą naszych doświadczonych dowiedz się, gdzie pożyczka online bez BIK będzie możliwa.

POŻYCZKA NA DOWÓD – CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ONLINE BEZ ZAŚWIADCZEŃ?

Wiele procesów wnioskowania o finansowanie wymaga od Klienta dostarczenia jakiś dodatkowych dokumentów np. zaświadczenia o zarobkach. Często jednak Klient potrzebuje pieniędzy tu i teraz – a załatwienie zaświadczenia może chwilę zająć. W związku z tym poszukują rozwiązania, które nazywa się popularnie pożyczka na dowód, reklamowana też jako pożyczka gotówkowa bez zaświadczeń. Na czym polega pożyczka gotówkowa bez zaświadczeń? Instytucja finansująca nie wymaga już ode mnie żadnych innych dokumentów – wystarczy dowód osobisty. Oczywiście, nie w każdym procesie dostanę pożyczkę na dowód. Jej zaciągnięcie jest możliwe tam, gdzie ktoś będzie w stanie fizycznie zweryfikować moją tożsamość – np. u agenta kredytowego. Jeżeli wnioskuję o finansowanie online, to instytucja skorzysta z jednego z narzędzi weryfikacji tożsamości – np. przelew złotówki, kontomatik. Istnieją w prawdzie na rynku rozwiązania, które pozwalają zweryfikować dowód osobisty Klienta przez Internet, ale są jeszcze mocno popularne i szeroko dostępne. Na czym polegają? System prosi Klienta o zrobienie w czasie rzeczywistym zdjęcia swojego dowodu – przód oraz tył. Następnie system prosi Klienta, aby zrobił sobie zdjęcie. W trzecim etapie, aplikacja porównuje zdjęcie z dowodu oraz zdjęcie Klienta i sprawdza, czy jest to jedna i ta sama osoba. Równolegle, dokonuje weryfikacji samego dokumentu pod kątem zabezpieczeń oraz sprawdza dane dokumentu tożsamości w różnych bazach – czy np. ten dowód nie uczestniczył w jakiejś próbie wyłudzenia kredytu. Dzięki temu pożyczka na dowód jest nie tylko szybka, ale i bezpieczna.

POŻYCZKA ONLINE NA RATY, A POŻYCZKA CHWILÓWKA

Najpopularniejsze dwie formy pożyczki to pożyczka wielo i jednoratalna. Różnią się oczywiście harmonogramem spłaty. Pożyczki ratalne online będą miały kilka rat – najczęściej od 6 do 48. Pożyczka jednoratalna będzie spłacana jedną ratą, najczęściej w okresie 14 – 60 dni od jej zaciągnięcia. To, które rozwiązanie powinniśmy wybrać uzależnione jest od celu i naszych możliwości finansowych. W przypadku pożyczki przez internet jednoratalnej musimy liczyć się z szybką potrzebą oddania pożyczonego kapitału. Musimy zatem spodziewać się, że za np. 30 dni kiedy przypada termin spłaty będziemy wymaganą sumę posiadali. Pożyczka wieloratalna w swojej konstrukcji bardziej przypomina kredyt w banku. Otrzymuejmy harmonogram spłaty i w ratach równych kapitałowo – odsetkowych oddajemy do Instytucji pożyczkowej pieniądze. W tym kontekście łatwiej wymaganą sumę oddać, ponieważ rata jest proporcjonalna do wysokości zobowiązania i oceny naszych możliwości finansowych.

POŻYCZKA POZABANKOWA ONLINE – JAKA KWOTA

Kwoty kapitału w pożyczkach pozabankowych są na pewno niższe niż w kredytach w banku. Bank w kredycie gotówkowym może pożyczyć Klientowi nawet 200 000 PLN. Instytucja pozabankowa na pewno takiej pożyczki nie udzieli. To, ile ostatecznie otrzyma Klient zależy od rodzaju produktu oraz oceny możliwości finansowych Klienta. W chwilówkach można liczyć na kwoty nie przekraczające 7000 PLN, natomiast w przypadku pożyczek ratalnych, jest szansa na uzyskanie finasowania rzędu maksymalnie 40 000 PLN. 

RANKING POŻYCZEK PRZEZ INTERNET

Którą pożyczkę wybrać? To pytanie zadaje sobie każdy, kto sięga po finansowanie pozabankowe. Oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko zależy od indywidualnych preferencji Klienta, możliwości finansowych i celu, który chce zrealizować. Najważniejsze, aby wybór był przemyślany, a konsument otrzymał rozwiązanie skrojone do jego indywidualnych potrzeb. Szukając idealnej pożyczki można skorzystać z jednego z dostępnych rankingów. Ranking pożyczek zawsze może być jakimś punktem odniesienia w poszukiwaniu najlepszej pożyczki. W rankingach jednak zawsze podaje się dane na podstawie przykładów reprezentatywnych – aby otrzymać ofertę należy zawsze złożyć wniosek do instytucji finansującej - najlepiej w nowoczesnym procesie na paltformie finansowej wnioskomat.com. 
 

Komentarze (0)


Top