RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH wnioskomat.com PAŹDZIERNIK 2019 (dla kwoty 320 000 PLN na okres 360 miesięcy)

bnp praibas

320 000

Kwota

1404,98 PLN

Rata

3,32 %

Oprocentowanie

3,51 %

RRSO

ing logotyp

320 000

Kwota

1444,10 PLN

Rata

3,54 %

Okres

4,38 %

RRSO

pko logotyp

320 000

Kwota

1465,68 PLN

Rata

3,66 %

Okres

4,29 %

RRSO

santander logotyp

320 000

Kwota

1474,72 PLN

Rata

3,71 %

Okres

4,26%

RRSO

alior logotyp

320 000

Kwota

1566,72 PLN

Rata

4,21 %

Okres

5,52%

RRSO

 

KREDYT HIPOTECZNY – CO TO JEST?

Kredyty bankowe możemy podzielić na kilka rodzajów. Jednym z podziałów jest selekcja ze względu na okres -tu wyróżnimy zobowiązania długoterminowe, średnioterminowe oraz krótkoterminowe. Kredyt hipoteczny na pewno możemy zaliczyć o tej pierwszej grupy. Drugi podział, to podział na kredyty celowe oraz niecelowe – kredyt hipoteczny będzie kredytem celowym. Kredyt może być również zabezpieczony oraz niezabezpieczony – do tej pierwszej grupy zaliczymy kredyt hipoteczny. Podsumowując zatem – kredyt hipoteczny będzie długoterminowym celowym zobowiązaniem zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości. 

Ustawowa definicja kredytu hipotecznego

Najważniejsza ustawa, która reguluje funkcjonowanie zobowiązań hipotecznych to ustawa o kredycie hipotecznym z roku 2017. W tej ustawie znalazła się następująca definicja:

Art. 3. 1.
Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania: 
1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255); 
2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części; 
4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

 

W analizie tej definicji należy podkreślić kilka kluczowych elementów. Po pierwsze – „kredytodawca udziela konsumentowi” – czyli kredyt hipoteczny w myśl ustawy jest produktem przeznaczonym dla konsumentów. Po drugie „kredytu zabezpieczonego hipoteką” – czyli kredyt jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Po trzecie – „na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą” – ponowne podkreślenie, że kredyt ten jest dla konsumenta, czyli jest zawierany na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Po czwarte – „nabycia (…) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (…) nieruchomości gruntowej lub jej części (…) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (…)” – czyli produkt ten służy do nabycia prawa własności mieszkania, domu lub nieruchomości gruntowej lub spółdzielczego prawa własnościowego. Za pomocą kredytu tego rodzaju nie kupimy zatem nieruchomości, która nie posiada pełnego prawa własnościowego – np. działki rekreacyjnej, mieszkania lokatorskiego czy mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS). 

Waluta kredytu 

Kredyt hipoteczny można zaciągnąć w walucie, w której Klient osiąga przeważający dochód lub posiada większość środków finansowych. Jest to wprost zapisane w art. 6 pkt. 1 ustawy o kredycie hipotecznym. Jeżeli zatem Klient osiąga dochód w złotówkach, co najczęściej ma miejsce, jest zobowiązany zaciągnąć zobowiązanie właśnie w tej walucie. 

Kwota kredytu 

Kredyt hipoteczny jest raczej produktem wysoko kwotowym. Część banków definiuje minimalne kwoty  - najczęściej zaczynające się od progu 50 tyś PLN lub 100 tyś PLN. Są jednak banki, które indywidulanie podchodzi do oceny transakcji i  są w stanie sfinansowań również niższe kwoty. Maksymalna kwota kredytu najczęściej ustalona jest na poziomie 1 mln PLN. Nie oznacza to jednak, że nie otrzymamy większej kwoty. Powyżej tego progu Klient i każda transakcja traktowana jest indywidulanie. Wynika to z ponadprzeciętnej kwoty i faktu, że nieruchomości w cenie powyżej 1 mln PLN są trudniej zbywalne. 

Okres kredytowania

Kredyt pod zabezpieczenie hipoteczne jest produktem o długim okresie kredytowania. Minimalny czas, jaki znajdziemy w ofertach banków to 5 lat. Maksymalny okres nie powinien przekraczać 35 lat. Najczęściej Klienci zaciągają zobowiązania w okresie 20 – 30 lat. Oczywiście zawsze istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Jeżeli Klient spłaci kredyt przed terminem, to całkowity koszt kredytu ulegnie zmniejszeniu o odsetki i inne koszty przypadające na okres, o który konsument skrócił kredyt. Z tytułu wcześniejszej spłaty bank może pobrać opłatę od spłacanej kwoty – najczęściej rzędu 1-2%. Szczegóły Klient znajdzie w umowie oraz formularzy informacyjnym do kredytu. 

KREDYT HIPOTECZNY JEST KREDYTEM CELOWYM. NA CO MOŻEMY GO PRZEZNACZYĆ?

Kredytobiorca określa, na co planuje przeznaczyć pieniądze z kredytu przy wnioskowaniu o kredyt. Najczęściej będzie to zakup mieszkaniu, zakup domu lub budowa domu. Na co możemy wydać pieniądze z kredytu?
1.    Zakup mieszkania lub domu – mieszkanie lub dom można kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. To kredytobiorca wybiera nieruchomość, bank potwierdza jej paramenty, stan prawny i wartość. Za pieniądze z kredytu, Klient może również wyremontować nieruchomość. 
2.    Budowa domu – za pomocą kredytu możemy również wybudować dom. W takiej sytuacji trzeba będzie przedstawić w banku szczegółowy kosztorys inwestycji. Bank musi go zaakceptować i stwierdzić, że za wskazaną w kosztorysie kwotę inwestor faktycznie wybuduje nieruchomość o danych parametrach. 
3.    Zakup nieruchomości gruntowej – w kredycie kupimy nieruchomość gruntową pod warunkiem, że istnieje możliwość, aby wystawić na niej dom. Działka musi zatem posiadać status budowlanej. Bank potwierdzi to na podstawie weryfikacji wpisu w księdze wieczystej, oraz planu zagospodarowania przestrzeni.
4.    Remont nieruchomości – Klient może posiadać nieruchomość i chcieć ją wybudować. Może to zrobić po przedstawieniu harmonogramu remontu nieruchomości. Aby bank mógł się zabezpieczyć na nieruchomości, ta musi być wolna od innych wpisów w hipotekę. 

PROCES WNIOSKOWANIA O KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt po zabezpieczenie hipoteczne ma najdłuższy proces ze wszystkich procesów kredytowych w banku. Wynika to z tego, że kredut jest długoterminowy i na bardzo wysoką kwotę – wymaga to dokładnego zbadania sytuacji kredytobiorcy na zaświadczeniach przez niego dostarczonych. Bank musi uzyskać pewność, że Klient jest godny zaufania, zweryfikować jego historię kredytową, godpodarczą i sprawdzić, czy stać go na spłatę raty tu i teraz oraz ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo, że stać go będzie w przyszłości. Następnie bank musi sprawdzić, czy nieruchomość, którą Klient planuje zakupić, może stanowić zabezpieczenie kredytu. 

Proces wnioskowania o kredyt hipoteczny w podstawowych krokach:

1.    Weryfikacja ofert dostępnych na rynku – kredyt hipoteczny bierzemy na lata. Zła decyzja dziś może na w przyszłości kosztować nawet dziesiątki tysięcy złotych. Klient powinien uzyskać pewność, że wybiera na rynku ofertę najlepiej dopasowaną pod posiadany przez niego wkład własny, możliwości finansowe oraz nieruchomość, którą planuje zakupić, wybudować lub wyremontować. W celu weryfikacji ofert dostępnych na rynku Klient może:
a)    Udać się do Pośrednika kredytowego – pośrednik kredytowy to podmiot, który profesjonalnie zajmuje się pośrednictwem w udzielaniu kredytów hipotecznych. Musimy pamiętać, że na mocy ustawy o kredycie hipotecznym z 2017 roku, każdy pośrednik i Agent kredytu hipotecznego muszą uzyskać wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego oraz zdać egzamin w KNF, który składa się z 50 pytań. Sprawdźmy zatem, czy pośrednik z którym planujemy współprace posiada wymogi formalne. W czym nam pomoże na tym etapie? Przede wszystkim zapyta o podstawowe parametry nieruchomości, którą chcemy kupić, wkład własny oraz naszą sytuację finansową. Będzie chciał zatem wiedzieć, ile jest warta nieruchomość, ile potrzebujemy kredytu, ile zarabiamy, ile wydajemy jaka jest nasza forma zatrudnienia, jak wygląda nasza sytuacja rodzinna. Na podstawie tych informacji sprawdzi wstępnie naszą zdolność kredytową i wygeneruje nam porównanie dostępnych dla nas ofert;
b)    Udać się bezpośrednio do banku – Klient może bezpośrednio w banku sprawdzić możliwość zaciągnięcia kredytu i otrzymać wstępną ofertę. Wymaga to jednak wizyty w każdej instytucji osobno, a następnie potrzebę porównania parametrów różnych produktów na własną rękę. W praktyce otrzymujemy to co u Pośrednika, ale musimy się znacznie więcej nabiegać;
c)    Skorzystać z dobrej porównywarki w Internecie – aby otrzymać porównanie ofert możemy uzupełnić formularz danych w dobrej porównywarce internetowej. Porównywarka zaciąga informację o ofertach z różnych banków i wyświetli nam tylko te, które pasują do wskazanych przez nas informacji;
2.    Wybór dwóch/maksymalnie trzech banków, w których chcemy złożyć wniosek – jak już zweryfikujemy dostępne dla nas oferty musimy wybrać te, które są najkorzystniejsze. Możemy to zrobić wspólnie z Agentem lub samemu. Warto mieć jednak świadomość tego, że w kredycie może wystąpić nawet 15 opłat okołokredytowych i na każdą z nich w trakcie porównania należy zwrócić uwagę. Rekomenduje się zatem skorzystanie z usług specjalistu. Dlaczego wybieramy 2/3 najlepsze oferty? Wnioskując o kredyt najczęściej zależy nam na czasie. Często Klient wpłacił już jakąś zaliczkę i tylko kredyt jest potrzebny do finalizacji transakcji. Z drugiej strony proces wnioskowania o kredyt może trwać nawet 21 dni – tyle na wydanie decyzji ma bank zgodnie z ustawą o kredycie hipoteczny. Może się okazać, że bank, który ma najkorzystniejszą ofertę nam odmówi finansowania. Dlatego najczęściej składa się równolegle wniosek do kilku instytucji, aby w razie decyzji odmownej w banku preferowanym nie czekać 21 dni na kolejną decyzję. 
3.    Złożenie wniosku – złożenie wniosku jest formalnością. Oprócz wypełnienia samego formularza Klient będzie musiał dostarczyć dokumenty wskazane przez Pośrednika lub pracownika banku. Standardowo zawsze trzeba zaświadczyć dochód. W przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę będzie to zaświadczenie o zarobkach, w przypadku osoby prowadzącej jednosodową działalność gospodarczą bank poprosi o dokumenty księgowe firmy. Bank może również wymagać przekazania wyciągów z rachunku. Wniosek możemy złożyć:
a)    U Pośrednika lub Agenta kredytowego – w niektórych procesach dopuszczone jest złożenie wniosku przez telefon i dostarczenie dokumentów mailem;
b)    Bezpośrednio w banku - w niektórych procesach dopuszczone jest złożenie wniosku przez telefon i dostarczenie dokumentów mailem
4.    Decyzja finansowa – zanim otrzymamy ostateczną decyzję, bank wyda pierwszą decyzję tzw. finansową. Pozytywna decyzja finansowa oznacza, że bank sprawdził naszą zdolność kredytową oraz kulturę płatniczą i na podstawie tych informacji jest gotów udzielić nam kredytu. Aby jednak ostatecznie to potwierdzić bank musi dokonać oceny nieruchomości – potwierdzić jej lokalizację, wartość, stan prawny, oraz zadeklarowane parametry. W tym celu bank poprosi nas, abyśmy opłacili opłatę za wykonanie operatu szacunkowego. W zależności od nieruchomości i banku ta opłata może wynosić od 300 do 1200 PLN. Na tym etapie rekomenduje się poczekać na decyzję z banku pierwszego wyboru – jeżeli ten nas zaakceptuje to nie ma sensu wyceniać nieruchomości w każdym banku, do którego złożyliśmy wniosek. Dalej z procesem idziemy tylko z bankiem preferowanym.
5.    Wycena nieruchomości – po wpłaceniu opłaty za operat na wskazane konto bank zleca wykonanie inspekcji. Rzeczoznawca przygotowuje zatem stosowny dokumenty wyceny dla banku. W procesie jego przygotowania może się z nami skontaktować celem zadania nam pytań uzupełniających. Na pewno będzie chciał zobaczyć nieruchomość osobiście i zrobić kilka zdjęć. Operat może mieć nawet kilkadziesiąt stron. Rzeczoznawca przekazuje operat bezpośrednio do banku, a w banku trafia w ręce analityka, który analizował nasz wniosek.
6.    Decyzja ostateczna – po otrzymaniu operatu analityk podejmuje ostateczną decyzję. Jeżeli z nieruchomością jest wszystko w porządku to decyzja będzie pozytywna. Oznacza to, że Klient może podpisać umowę. Decyzja banku jest ustawowo ważna co najmniej 14 dni, ale banki najczęściej wydłużają ten okres do 30 dni. 
7.    Podpisanie umowy - w celu podpisania umowy Klient musi udać się bezpośrednio do najbliższego oddziału banku.
8.    Uruchomienie środków – w przypadku zakupu nieruchomości uruchomienie środków następuje na konto sprzedającego nieruchomość niezwłocznie po udokumentowaniu w banku przelewu ustalonej kwoty wkładu własnego na konto sprzedającego. Przelewy te mogą nastąpić przed lub po akcie przenoszącym własność – ustalane to jest ze sprzedającym. W przypadku remontu środki przelewane są na konto inwestora zgodnie z ustalonymi w kosztorysie transzami. Każda transza musi zostać rozliczona przed przelewem kolejnej.

KREDYT MIESZKANIOWY A KREDYT HIPOTECZNY

Wielu kredytobiorców zastanawia się nad różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami kredytów. W praktyce różnice występują i dotyczą celu finansowania. Kredyt mieszkaniowy, jak sama nazwa wskazuje może zostać przeznaczony na zakup mieszkania, które w tym przypadku definiowane jest jako mieszkanie, dom, garaż lub wykup mieszkania komunalnego lub spółdzielczego lokatorskiego. Kredyt hipoteczny cel może mieć szerszy – dochodzą jeszcze bowiem nieruchomości gruntowe, czyli działka budowlana, ale również: budowa domu oraz remont domu lub mieszkania. Kredyt hipoteczny ma zatem szersze zastosowanie. 

KREDYT HIPOTECZNY A POŻYCZKA HIPOTECZNA

Klucz w zrozumieniu różnić pomiędzy kredytem a pożyczką w wersji hipotecznej leży w analizie celu. Kredyt w tym kontekście będzie produktem celowym, pożyczka tego celu nie będzie miała. Tu i tu zabezpieczeniem będzie nieruchomość. W przypadku kredytu mój komunikat do banku jest taki – jest nieruchomość, chciałbym ją kupić za kredyt, mam wkład własny, potrzebuję kredytu na jej zakup, bank może się na nieruchomości zabezpieczyć. W przypadku pożyczki przekaz jest z goła inny – posiadam nieruchomość, która jest wolna od obciążeń, potrzebuje pieniędzy na dowolny cel, w zamian za pożyczkę bank może się zabezpieczyć na nieruchomości. 

ILE MUSZĘ ZARABIAĆ, ABY DOSTAĆ KREDYT HIPOTECZNY?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, zależy bowiem od oczekiwań Klienta co do wysokości kredytu. Na samym końcu, na mocy rekomendacji T z roku 2010 wprowadzona została zasada, że wysokość łącznych zobowiązań miesięcznych kredytobiorcy nie może przekraczać 50 % dochodu. Jeżeli Klient osiąga dochód ponad średnią to 65%. Przekładając to na przykład: jeżeli dochód gospodarstwa domowego prowadzonego przez dwie osoby wynosi 4000 PLN i nie posiadają oni innych zobowiązań kredytowych to mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny z ratą nieprzekraczającą 2000 PLN. Za w takiej racie można liczyć na kwotę bliską 400 000 PLN na 30 lat. Gdyby, którykolwiek z kredytodawców posiadał kartę kredytową z limitem 10 000 PLN to potencjał byłby już niższy. Bank powiem wziąłby pod uwagę ratę za kartę na poziomie spłaty minimalnej, czyli 500 PLN – niezależnie czy osoba tak ma wykorzystany limit, czy nie. Maksymalna rata kredytu hipotecznego mogłaby zatem wynieść już tylko 1500 PLN. 

KREDYT HIPOTECZNY - WKŁAD WŁASNY

Jeszcze w pierwszej dekadzie obecnego wieku można było otrzymać kredyt w wysokości przewyższającej wartość nieruchomości. Jasne jest jednak, że im bardziej wartość nieruchomości przewyższa wysokość kredytu, tym bank ponosi mniejsze ryzyko. A im niższe ryzyko, tym bank chętniej udziela kredytów. W roku 2014 Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła Rekomendację S. Na jej mocy nie dość, że bank nie mógł udzielić kredytu na 100 % nieruchomości, to jeszcze Klient musiał posiadać wkład własny. Na początku 5 %, dziś ta wartość wynosi 10%. Są jednak banki, których procesy oceny Klienta są bardziej konserwatywne. Te mogą od Klienta wymagać nawet 20% wkładu własnego. Tak naprawdę dopiero od tego poziomu otwiera się dla Klienta pełne spektrum ofert na rynku. 

KREDYT HIPOTECZNY – WARUNKI

Aby wziąć kredyt z zabezpieczeniem na hipotece należy:
1.    Posiadać zdolność kredytową. Posiadanie zdolności oznacza, że Klient będzie w stanie regulować ratę z bieżących dochodów, czyli kwota dochodu jest wystarczająca, a forma zatrudnienia stabilna;
2.    Posiadać nienaganną historię kredytową – każdy bank raportuje do Biura Informacji Kredytowej nie tylko o wysokości zobowiązania Klienta, ale również o terminowości zapłaty każdej raty. Opóźnienia do 30 dni są przez BIK wybaczane – takie opóźnienie nie zostanie uwidocznione dla sprawdzającego raport. Jeżeli natomiast zaczynam się spóźniać powyżej 30 dni, jest to widoczne. Jakiekolwiek opóźnienie powyżej 30 dni, szczególnie w okresie ostatnich 60 miesięcy może Klienta zdyskwalifikować z możliwości otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej w banku;
3.    Być w odpowiednim wieku – banki niechętnie przyjmują do portfela osoby młode w wieku 18-24 lata – chyba, że posiadają stabilny dochód i pozytywną historię kredytową. Optymalny wiek zaczyna się zatem od 25 roku życia. Bank niechętnie podejdzie do kredytobiorcy z aktywnym kredytem hipotecznym w wieku przekraczającym 75 lat. Z niewielkimi wyjątkami 75 lat to maksymalny wiek, który powinien mieć kredytobiorca w dniu spłaty zobowiązania;
4.    Posiadać wymagany wkład własny – minimum 10%;
5.    Jeżeli wnioskodawcą jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – nie posiadać zaległości w stosunku do ZUS i US;
6.    Chcieć kupić nieruchomość na terenie RP, która posiada tytuł własności i wolna jest od obciążeń hipotecznych;

OPROCENTOWANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oprocentowanie kredytu hipotecznego zawsze składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to WIBOR, czyli koszt, po jakim banki pożyczają sobie pieniądze. Dla banku WIBOR będzie podstawowym kosztem pozyskania kapitału. Drugi element to marża banku, która odzwierciedla zarobek banku na transakcji. Oprocentowanie zawsze będzie wyrażone procentowo w skali roku. Należy umieć rozróżnić oprocentowanie nominalne od oprocentowania rzeczywistego. Nominalne to właśnie WIBOR + marża banku. Oprocentowanie rzeczywiste będzie ujmowało również inne opłaty jakie jak prowizja czy ubezpieczenie (jeżeli jest kupowane razem z kredytem). Oprocentowanie rzeczywiste to inaczej RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jeżeli podejmujemy się porównania ceny kredytów warto na RRSO spojrzeć, ale nie traktować go jako jedyny wyznacznik. 

KOSZTY W KREDYCIE HIPOTECZNYM

Oprócz oprocentowania, w kredycie hipotecznym możemy jeszcze wyróżnić ok. 10 innych opłat. Cześć obligatoryjnych, a część pojawiających się w szczególnych sytuacjach.
1.    Prowizja – płacona w gotówce przed uruchomieniem kredytu przez Klienta. Prowizja nie może zostać skredytowana i wynosi standardowo 1 – 2% wartości zaciąganego zobowiązania;
2.    Ubezpieczenie pomostowe – to zwiększenie marży kredytu do momentu wpisania banku do księgi wieczystej. Po akcie przenoszącym własność, Klient ma obowiązek udać się do Sądu Rejonowego i złożyć wniosek o wpis banku do księgi wieczystej nieruchomości. Do czasu, aż wpis nie zostanie dokonany bank może pobierać wyższe oprocentowanie. Dokonanie wpisu standardowo trwa od 30 do 6 dni, a oprocentowanie średnio jest zwiększane o 0,25% do 1%;
3.    Ubezpieczenie na życie – ustawa o kredycie hipoteczny jasno mówi o tym, że bank nie może uzależniać wypłaty kredytu od zakupu ubezpieczenia na życie w banku. Bank może jednak wymagać od nas jego posiadania, co będzie dodatkowym kosztem okołokredytowym, z którym musimy się liczyć;
4.    Ubezpieczenie nieruchomości – bank będzie wymagał, aby nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie była ubezpieczona co najmniej od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie możemy kupić w banku lub w Towarzystwie Ubezpieczeń;
5.    Ubezpieczenie do utraty pracy – proponowane przez bank w ramach dodatkowych pakietów ubezpieczeń, ale nie wymagane;
6.    Konto w banku – zakup konta jest jedynym produktem dodatkowym, od którego bank może uzależniać wypłatę kredytu. Mówiąc inaczej, jeżeli nie zgodzę się na zakup rachunku w banku, to bank może odmówić mi wzięcia kredytu. Ustawa jednak jasno traktuje o odpłatności za ROR – musi być darmowy. Konto zatem kosztem jest, ale kosztuje 0 PLN. Chyba, że samodzielnie zdecyduję się na zakup płatnej wersji rachunku;
7.    Wycena nieruchomości – procesie oceny zdolności kredytowej, po decyzji finansowej bank będzie wymagał zrobienia wyceny nieruchomości, przez podmiot, który zajmuje się tym profesjonalnie. Wycena może kosztować standardowo od 300 do 1200 PLN;
8.    Wcześniejsza spłata – jeżeli zdecyduję się wcześniej spłacić kredyt, bank może naliczyć mi opłatę za wcześniejszą spłatę jako procent od spłacanego kapitału;
Do powyższych opłat bezpośrednio związanych z kredytem, możemy jeszcze dodać dwie, które należy pokryć w związku z transakcją zmiany właściciela nieruchomości:
9.    Taksa notarialna – opłata, którą płacę notariuszowi za akt przenoszący własność, ustalona ustawowo, rosnąca wraz z wartością nieruchomości (przykład: dla nieruchomości o wartości 400 000 PLN taksa będzie wynosić 3013,5 PLN brutto). Stawki można negocjować z notariuszem w dół;
10.    Wpis do księgi wieczystej – każdy wpis do księgi wieczystej kosztuje 200 PLN. Na pewno zapłacimy za dokonanie wpisu dwa razy – raz przy akcie notarialnym przenoszącym własność, drugi raz jak udamy się do Sądu celem wpisu banku w księgę wieczystą;

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

Jeszcze na etapie zastanawiania się nad zakupem nieruchomości chętnie sięgamy po dostępny w Internecie na wielu stronach kalkulator kredytu hipotecznego. Chcemy bowiem wiedzieć, ile wynosi rata kredytu za wymarzoną nieruchomość oraz czy będzie nas stać na jej zapłatę co miesiąc. Kalkulator kredytu hipotecznego pełni zatem ważną rolę, ponieważ jest w stanie pokazać nam orientacyjny koszt zobowiązania. Aby dokonać kalkulacji, należy przygotować jedynie podstawowe dane:
- ile kosztuje nieruchomość;
- ile mamy wkładu własnego;
- ile zarabiamy i w jakiej formie;
Na podstawie tych trzech parametrów dobry kalkulator jest nam w stanie wskazać w jakim banku możemy liczyć na kredyt oraz jakie będą jego podstawowe parametry, czyli:
- oprocentowanie;
- prowizja;
- wysokość raty;
- RRSO;
- pozostałe koszty związane z obsługą kredytu;
Pamiętajmy jednak, że każda kalkulacja dokonana przed oceną zdolności kredytowej przez bank liczona jest w oparciu o przykład reprezentatywny. Dopiero po złożeniu wniosku w banku wraz z decyzją kredytową poznamy finalne warunki kredytu. Co jednak ważne, często nie różnią się lub niewiele różnią od tych przedstawionych w pierwszej kalkulacji.

SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO 

Kredyt możemy spłacać ratą równą lub ratą malejącą. Jeżeli decyduję się na ratę malejącą musze posiadać większą zdolność. Bank będzie ją bowiem liczyć do pierwszej raty, którą muszę zapłacić, a ta będzie najwyższa. Aby obliczyć ratę równą musimy skorzystać z kalkulatora lub wyprowadzić sobie wzór w excelu. Ratę malejącą możemy obliczyć ręcznie. Co ważne, w przypadku raty równej część spłacanego kapitału będzie rosła w czasie, a odsetki malały. W racie malejącej, kapitał pozostaje stały w każdej racie, a odsetki maleją. 

PORÓWNANIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Porównanie kredytów hipotecznych można zrobić w dwojaki sposób: online i offline. Offline, czyli mogę udać się do pośrednika kredytowego lub agenta, przedstawić swoje oczekiwania co do oferty i pośrednik przygotuje mi stosowne porównanie zakładając potrzebną kwotę, wkład własny i możliwości finansowe. Z drugiej strony mogę szukać w Internecie. Na różnych portalach, podając kilka informacji o sobie będę w stanie zobaczyć, co przygotował dla mnie rynek. Internet oferuje jednak najprostsze porównania zakładające kwotę, okres, wysokość raty, oprocentowanie, prowizję, RRSO. Na samym końcu, jak będę chciał dowiedzieć się więcej i otrzymać możliwość złożenia wniosku i tak będę musiał skontaktować się z pośrednikiem.

KREDYT HIPOTECZNY – RANKING

W sieci mogę również szukać rankingów. Specjaliści wnioskomat.com również co miesiąc taki opracowują. Ranking kredytów hipotecznych oparty jest o najświeższe informacje o ofertach na rynku i weryfikuje kredyt pod kątem dostępności dla Klienta, oprocentowania, prowizji, RRSO, a co za tym idzie, wysokości raty. Dzięki temu Klient może mieć pewność, co do prawdziwości danych w nim zawartych. 

KREDYT HIPOTECZNY – JAKI BANK JEST NALEPSZY

To pytanie zadaje sobie każdy potencjalny kredytobiorca. Analizując rynek można obiektywnie znaleźć najlepszą ofertę. Nie jest jednak powiedziane, że najlepsza oferta będzie dostępna akurat dla Klienta, który o nią chciałby wnioskować. Przykładowo, kredyt hipoteczny BNP Paribas ma bardzo korzystną marże, ale bank wymaga co najmniej 20% wkładu. Kredyt hipoteczny ING podobnie. Dużym zainteresowaniem cieszy się kredyt hipoteczny w mBank. Co więcej mBank wymaga jedynie 10 % wkładu własnego. Jeżeli posiadam 20 % wkładu własnego warto wybrać ING, jeżeli nie chce płacić prowizji. W tym banku mogę otrzymać ofertę z prowizją 0 %. BNP Paribas będzie natomiast godny polecenia dla Klienta, który ceni sobie najniższą możliwą marże na rynku. Ważne jest, aby każda oferta była dopasowana do Klienta – czyli była najlepsza (w tym zawiera się słowo najtańsza) dla potrzeb, preferencji, profilu ryzyka i możliwości finansowych Klienta. 
 

Top