Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym w ING Bank Śląski?

Oferta kredytów hipotecznych w ING Banku Śląskim daje możliwość nabycia lokum pochodzącego z rynku pierwotnego albo wtórego (również od spółdzielni czy z licytacji komorniczej). W ramach celów kredytu bank pozwala również na refinansowanie kosztów już poniesionych na rzecz danej inwestycji.

Szeroki katalog akceptowanych źródeł dochodu, począwszy od umowy o pracę, przez emerytury i renty, po działalność gospodarczą czyni ten produkt dostępny dla szerokiej grupy klientów.

{informacje-tabela}

Jakie są koszty kredytu hipotecznego w ING Bank Śląski?

W kredycie hipotecznym w ING Bank Śląski oprocentowanie kredytu składa się z marży oraz stawki WIBOR 6M. Bank daje możliwość uzyskania kredytu zarówno ze zmiennym, jak i stałym oprocentowaniem (w okresie pierwszych 5 lat trwania umowy kredytu). Prowizja uzależniona jest od wybranej oferty cenowej i może podlegać zmianom. Bank daje możliwość uzyskania kredytu z prowizją kredytowaną lub opłacaną przez klienta w całości wraz z zawarciem umowy kredytu. 

Bank daje klientom możliwość ubezpieczenia kredytu na wypadek ryzyk związanych z życiem i zdrowiem kredytobiorcy. Wysokość ubezpieczenia zależna jest od kwoty kredytu hipotecznego. W ciągu roku bank organizuje różnego rodzaju promocje cenowe, które pozwalają na uzyskanie kredytu hipotecznego na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych. 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego w ING Bank Śląski?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski niezbędne jest zgromadzenie określonych kategorii dokumentów, jakie prezentujemy poniżej. Doradca kredytowy z którym klienci będą współpracować posiada niezbędną listę wymaganych dokumentów. Standardowa lista dokumentów obejmuje:

  • dowody osobiste kredytobiorców, 
  • dokumenty dochodowe kredytobiorców zależne od źródła dochodu, 
  • wniosek kredytowy wraz z załącznikami, 
  • dokumenty dotyczące nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu. 

Jaka jest wysokość wkładu własnego w kredycie hipotecznym w ING Bank Śląski?

Aktualnie wysokość wkładu własnego wynosi 20%. Niestety bank nie kredytuje klientów posiadających niższy wkład własny. Środki pochodzące z wkładu własnego muszą być zainwestowane przed uruchomieniem kredytu hipotecznego. 

Bank akceptuje jako wkład własny działkę budowlaną posiadaną przez klientów. W przypadku, gdy działka jest obciążona kredytem, a kredyt jest jeszcze w trakcie spłaty jej wartość zostanie zmniejszona o saldo pozostałe do spłaty. 

Czy można nadpłacić kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski?

Bank umożliwia częściową lub całkowitą spłatę kredytu przed terminem. Zgodnie z aktualnymi zapisami tabeli opłat i prowizji dodatkowe koszty nie są naliczane w przypadku, gdy: upłynęło 5 lat od zawarcia umowy; w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 5 latach od uruchomienia kredytu/pożyczki jeśli nadpłata nie przekracza 30% kwoty udzielonego kredytu; jeśli umowa kredytowa/pożyczki stanowi inaczej; jeśli kredyt/pożyczka podlega obowiązkowi ustawy o kredycie konsumenckim. W przeciwnym wypadku opłata wynosi 1,5% od spłaconej przed terminem kwoty min. 200 PLN. 

{informacje-firma}

Top