Wywodzimy się z rynku pośrednictwa kredytowego i pożyczkowego off-line. Od 2002 roku od zera stworzyliśmy jedną z największych sieci pośrednictwa kredytowego w Polsce budując i rozwijając równocześnie system webowy dla Agentów i Pośredników kredytowych.

Jako aktywni uczestnicy rynku zauważyliśmy, jak rozwija się rynek pozyskania Klienta w Internecie. Widzieliśmy jak powstają platformy, które dają Klientowi możliwość otrzymania finansowania przez formularze on-line. Posiadając jednak szerokie doświadczenie w obsłudze Klienta na rynku finansowym dostrzegliśmy również ich wady. Brak możliwości skutecznego zakończenia sprzedaży w wielu procesach (przede wszystkim bankowych), brak kontaktu z osobą, która doradzi, pomoże przeanalizuje ofertę, brak wsparcia w procesie wnioskowania to tylko niektóre z nich. Stąd m.in. nasza inspiracja do stworzenia wnioskomat.com.

Wnioskomat.com to platforma, która czerpie najlepsze cechy z rynku finansowania on-line i off-line. Klient wypełnia jeden wniosek on-line i po chwili otrzymuje informację o realnej ofercie przygotowanej dla niego na podstawie oceny zdolności kredytowej ze wszystkich instytucji współpracujących z wnioskomat.com. Ale to nie wszystko. Do 10 minut od otrzymania ofert do Klienta zadzwoni Agent. Nie pracownik infolinii, a prawdziwy Agent z jednego z 3000 biur współpracujących z wnioskomat.com zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania Klienta. Agent pomoże, w wyborze najlepszej oferty. Tam, gdzie proces dopuszcza finalizację przez internet lub telefon Agent pomoże podpisać umowę w tej formie. W procesach, w których Klient musi spotkać się z Agentem, zaprosi do biura lub umówi się na spotkanie w dogodnym miejscu.

Wnioskomat.com to innowacyjny produkt dla Klienta, który poszukuje finansowania w internecie, licząc równocześnie na profesjonalną obsługę i wsparcie specjalisty.

Top