Kto spłaca kredyt hipoteczny po śmierci kredytobiorcy? Czy możliwe jest umorzenie spłaty kredytu? Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie na życie

Opublikowano: 18 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredyt hipoteczny to produkt, który towarzyszy nam przez bardzo długi czas. Średnio tego rodzaju zobowiązanie jest zaciągane na 20-30 lat. Życie przynosi różne niespodzianki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jedną z nich jest śmierć kredytobiorcy. Zgodnie z literą polskiego prawa następuje wówczas dziedziczenie kredytu hipotecznego. Dla niejednego spadkobiercy może to być nagłe obciążenie finansowe, na które nie będzie gotów. Na szczęście zawsze istnieje ubezpieczenie kredytu hipotecznego na wypadek śmierci.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co się dzieje z kredytem, gdy kredytobiorca umiera,
  • czy dziedzicząc majątek po spadkodawcy zawsze odziedziczysz długi,
  • jak ubezpieczenie kredytu może pomóc przy dziedziczeniu długu. 
ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Czy kredyt hipoteczny wygaśnie po śmierci kredytobiorcy?

Zobowiązanie wobec banku po śmierci kredytobiorcy nie wygasa. Zgodnie z przepisami prawa dług zostaje dziedziczony przez spadkobierców wraz z innymi prawami majątkowymi. Jeśli mamy przepisany spadek to sprawa jest prosta, wiemy kto będzie dalej zobowiązany do uiszczenia rat kredytu hipotecznego oraz kontaktu z bankiem. Jeśli nie, to wówczas spadkobiercy są ustalani zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na mocy dziedziczenia ustawowego. Jeśli przyjmiemy spadek, to decydujemy się na przyjęcie zarówno wszystkich dóbr materialnych jak i długów wobec innych instytucji.

Kto może zostać spadkobiercą długu?

Zgodnie z przepisami wspomnianego Kodeksu Cywilnego po śmierci małżonka, spadek przypada w równej części  drugiemu małżonkowi oraz dzieciom, przy czym wdowie/wdowcowi nie może być przekazane mniej niż ¼ całości spadku. Jeśli jedno z dzieci również już nie żyje, wówczas jego część przyjmują wnuki (zstępni). Zgodnie z prawem, jeśli żyjemy w wolnym związku bez dzieci, wówczas konkubinat nie ma prawa do dziedziczenia, a spadek przejmują rodzice zmarłej osoby. Jeśli mają dzieci, wtedy to one są dziedzicami spadku.

Przypadków oczywiście jest o wiele więcej, te wskazane powyżej to sytuacje, które najczęściej mają miejsce w prawdziwym życiu. Dobrze jest również wiedzieć, iż spadkobierca może sam zadecydować czy chce przyjąć należny mu spadek. Ma na to aż 6 miesięcy. Zrzekając się spadku, nie otrzymamy żadnych praw do majątku, ale również nie będziemy odpowiedzialni za spłatę długów. Trzeba to dobrze rozważyć, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjęcie długu związanego ze spłatą kredu hipotecznego, którego raty mogą się okazać olbrzymim obciążeniem dla gospodarstwa domowego.

Jak to wygląda przy dziedziczeniu testamentowym?

Wyżej opisany proces jest ustawową ścieżką dziedziczenia - jedną z dwóch przewidzianych polskim prawem. Drugą jest dziedziczenie testamentowe, które - jak sama nazwa wskazuje - odbywa się wtedy, kiedy spadkodawca jeszcze za życia sporządził testament. Osoba zmarła mogła w testamencie wyznaczyć dowolną osobę, spokrewnioną lub nie, która odziedziczy po mniej majątek. Tak więc teoretycznie może być, że pomimo tego, iż żyje współmałżonek i dzieci zmarłego, to jednak ktoś zupełnie inny odziedziczy majątek. Ale też i długi.

Podobnie jak w dziedziczeniu ustawowym także na testamentowej ścieżce kredyt nie wygasa z samego faktu zgonu klienta. Wobec tego zarówno wobec śmierci współmałżonka jak i jakiegokolwiek innego spadkodawcy, który wyznaczył w testamencie właśnie Ciebie na swojego spadkobiercę, odziedziczysz kredyt. Jednak nawet w takiej sytuacji możesz zrzec się spadku. 

Co daje nam  ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Obecnie Banki często wymagają, aby osoby decydujące się na kredyt hipoteczny były również ubezpieczone na życie. Wówczas spłata kredytu hipotecznego dla spadkobierców stanie się znacznie mniejszym obciążeniem a Banki mają dodatkowe zabezpieczeniem przed ewentualną stratą. Dodatkowym atutem ubezpieczenia, jest możliwość wynegocjowania lepszych warunków umowy kredytu hipotecznego np. obniżenie prowizji. Decydując się na polisę ubezpieczenia na życie unikamy przykrych sytuacji, które mogą spotkać spadkobierców. Płacąc miesięczną składkę, w przypadku śmierci, świadczenie z polisy wypłacone jest uposażonemu np. Bankowi, które to środki stanowią całkowitą lub częściową spłatę kredytu hipotecznego.  Moim zdaniem ubezpieczenie na życie, kredyt hipoteczny to dobrze zgrany duet, który powinien iść w parze.

Czy umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy jest możliwe?

Są sytuacje, kiedy bank może zgodzić się na częściowe lub całkowite umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Może również rozłożyć dług na dłuższy okres, tak aby dostosować raty do zdolności kredytowej spadkobierców. Wówczas kredyt hipoteczny przybiera warunki, które będziemy w stanie udźwignąć. Zawsze warto sprawdzić wszystkie możliwości, ponieważ są różne sytuacje, które czasami wydają się bez wyjścia, a jednak jeśli się postaramy, to  uda się pozytywnie je załatwić. I tak na przykład kiedy przyjmiemy spadek nie wiedząc o zadłużeniu, a bank upomni się po kilku miesiącach o spłatę wówczas koniecznie złóżmy wspomniany wniosek o umorzenie kredytu. To będzie oczywiście dobra wola banku jeśli się zgodzi, ale jeśli nie spróbujemy, to możemy sporo stracić.

A może sprzedaż nieruchomości?

Wiemy już, że śmierć kredytobiorcy nie wywołuje zmian w obowiązku spłaty zadłużenia. Pamiętaj, że oprócz ubezpieczenia na wypadek śmierci istnieje też alternatywne rozwiązanie, jakim będzie sprzedaż nieruchomości, którą Twój spadkodawca nabył za środki z kredytu. Oczywiście jest to sensowne wówczas wtedy, gdy spadkobierca sam nie zamieszkuje tego lokum - wówczas pozbawiłby się dachu nad głową. Ale w innych przypadkach warto rozważyć taką transakcję. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży odziedziczonego domu lub mieszkania posłużą do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, co spowoduje zmniejszenie się kosztów odsetkowych, a więc będzie to dla Ciebie korzystne. 

Dodano: 16.02.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top