Ubezpieczenie na życie w kredycie hipotecznym - czy bank może wymagać?

Opublikowano: 12 Sty 2023 Agnieszka Kłak 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest produktem długoterminowym, co oznacza, że najczęściej będzie towarzyszył kredytobiorcy przez sporą cześć życia. Instytucja musi uzyskać sporą pewność, że Klient będzie w stanie w tym czasie regulować zobowiązanie terminowo. Z drugiej strony musi się również zabezpieczyć na wypadek sytuacji niespodziewanych takich jak np. śmierć kredytobiorcy. W takiej sytuacji mogło by pomóc ubezpieczenie na życie.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie ryzyko ponosi bank, udzielając kredytu hipotecznego,
  • czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego ma wpływ na koszty kredytu,
  • czy wykupienie ubezpieczenia na życie jest opcją czy warunkiem koniecznym,
  • na co zwracać szczególną uwagę decydując się na ubezpieczenie na życie.
czy bank może wymagać ubezpieczenia na życie

Zdolność w kredycie hipotecznym

W procesie weryfikacji możliwości otrzymania przez Klienta kredytu hipotecznego sprawdzeniu podlega kilka elementów. Po pierwsze instytucja sprawdza, czy Klienta stać na wzięcie kredytu. Weryfikacji będą zatem podlegały jego dochody wraz z formą ich osiągania. Oczywiście nie wystarczy oświadczenie, bank zawsze poprosi o zaświadczenie z zakładu pracy w przypadku umowy o pracę lub dokumenty finansowe w przypadku działalności gospodarczej. Po sprawdzeniu płynności finansowej Klienta instytucja sprawdzi jak bardzo jest zadłużony. Zweryfikuje zatem wartość posiadanych kredytów, kwotę miesięcznej raty oraz sprawdzi, czy Klient płaci je terminowo. Bank zestawi wysokość rat miesięcznych posiadanych kredytów z ujęciem raty we wnioskowanym kredycie z naszymi dochodami – jeżeli stosunek tych dwóch wartości będzie przekraczał 50 % możemy mieć problem, aby uzyskać kolejne finansowanie. 

Weryfikacja nieruchomości

Jeżeli bank po sprawdzeniu dochodu, zobowiązań i kultury płatniczej uzna, że mógłby udzielić Klientowi kredytu wyda tzw. wstępną decyzję finansową. W niej zapisze, że do wydania ostatecznej decyzji niezbędne jest wykonanie wyceny nieruchomości. Instytucja poda również numer konta, na który kredytobiorca będzie musiał przelać opłatę za wykonanie wyceny. Opłata w zależności od rodzaju nieruchomości i banku może wynosić między 300 a nawet 1200 PLN. Po wniesieniu opłaty bank zleca wykonanie wyceny. Wycena przekazywana jest do analityka, który na jej podstawie wydaje ostateczną decyzję kredytową.

Cena kredytu hipotecznego

Patrząc na produkty bankowe, kredyt hipoteczny jest najtańszym możliwym produktem do uzyskania. Niska cena wynika z małego ryzyka, które transakcja niesie dla banku. Bank z jednej strony bardzo precyzyjnie dokonuje oceny ryzyka Klienta, z drugiej sprawdza nieruchomość będącą przedmiotem zakupu i zabezpiecza się na niej.  W kredycie będzie również wymagany wkład własny, który musi wynosić co najmniej 10%, a wiele banków wymaga 20%. Dzięki wkładowi własnemu bank wie, że Klient zgromadził jakieś oszczędności. Ponadto ma pewność, że wartość nieruchomości będzie przewyższała kwotę kredytu, dzięki czemu w pewnym sensie uniezależni się od ewentualnych wahań cen na rynku nieruchomości.

BANK

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU

MAKSYMALNY OKRES SPŁATY

 

alior logotyp

1 000 000 PLN

30 lat

KONTAKT Z AGENTEM

santander bank hipoteka kredyt hipoteczny

1 000 000 PLN

30 lat

KONTAKT Z AGENTEM

pko bank polski bp kredyt hipoteczny

1 000 000 PLN

30 lat

KONTAKT Z AGENTEM

Jakie ryzyka dla banku?

Kredyt mieszkaniowy nie niesie zatem dla banku wielkiego ryzyka. Bank mocno sprawdza Klienta, wymaga wkładu własnego oraz zabezpiecza się na nieruchomości. Oczywiście instytucji zależy, aby Klient spłacił zobowiązanie, najlepiej w terminie. Dlatego bank szacuje również inne ryzyko – np. ryzyko śmierci kredytobiorcy i następstwa tego ryzyka w postaci braku spłaty zobowiązania przez spadkobierców. 

Czy ryzyko śmieci klienta jest wysokie? Może zabrzmi to brutalnie, ale im bardziej zaawansowany wiek kredytobiorcy, tym to ryzyko rośnie. Warto jednak mieć na uwadze, że banki oferują ubezpieczenie także młodszym klientom. Kredyt hipoteczny zaciągany jest bowiem na wiele lat, a poza tym nigdy nie można przewidzieć, czy dany kredytobiorca w trakcie okresu kredytowania nie padnie ofiarą nieszczęśliwego wypadku.

Dlatego też - zgodnie z ofertą konkretnego banku - przy zawarciu umowy kredytu hipotecznego z klientem często dochodzi do równoległego podpisania umowy ubezpieczenia. Od tej pory klient może czuć się bezpiecznie - nawet w najtragiczniejszych okolicznościach jego spadkobiercy będą chronieni - a i bank będzie spokojniejszy, wiedząc, że trafił się tak odpowiedzialny kredytobiorca.

ubezpieczenie na życie w kredycie hipotecznym

Co dzieje się z kredytem w przypadku śmierci kredytobiorcy?

Kredyt, podobnie jak majątek wchodzą do masy spadkowej. Spadkobierca przyjmując spadek zostanie równocześnie właścicielem nieruchomości i osobą, która przejmie obowiązek spłaty kredytu. W takich sytuacjach bank jeżeli będzie widział zagrożenie spłaty zobowiązania może wypowiedzieć umowę spadkobiercy. Z drugiej strony spadkobierca może nie przyjąć spadku – wtedy bank będzie mógł odzyskać zobowiązanie jedynie ze sprzedaży nieruchomości. To sytuacja niepożądana dla banku – pogorszy jakość portfela kredytowego, narazi bank na dodatkowe koszty operacyjne, rozciągnie proces odzyskania pieniędzy w czasie oraz nie zapewni 100% pewności odzyskania całości długu. Śmierć kredytobiorcy stanowi zatem niebezpieczeństwo zarówno dla jego spadkobierców jaki i banku. 

Suma ubezpieczenia - ile może wynieść?

Wysokość sumy ubezpieczenia będzie zależała od oferty przedstawianej przez bank oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. To powoduje, że w praktyce klient może liczyć na bardzo różną sumę ubezpieczenia: od 50 000 zł do nawet 1 500 000 złotych. Warto jednak mieć też na uwadze, że przy tym samym okresie kredytowania więcej kosztuje ubezpieczenie, którego suma jest większa.

Warto przyjrzeć się kilku konkretnym przykładom ofert, dostępnych na rynku:

  1. ING Bank Śląski - ubezpieczyciel: Nationale Nederlanden. Decydując się na ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym w ING Banku Śląskim, można uzyskać sumę nawet 1 500 000 złotych. Ubezpieczenie obowiązuje nie tylko na wypadek śmierci, ale też pobytu w szpitalu czy choroby uniemożliwiającej pracę.
  2. Santander Bank Polska - ubezpieczyciel: Aviva. Tutaj kwoty są różne: od 50 000 zł do nawet 900 000 zł. Korzystając z tego indywidualnego ubezpieczenia zabezpieczamy się nie tylko na wypadek śmierci, ale też poważnej choroby, takiej jak nowotwór.
  3. mBank - ubezpieczyciel: AXA. Jest to typowe ubezpieczenie na życie. Maksymalna kwota wynosi w tym przypadku 300 000 zł.
  4. Bank Pekao - ubezpieczyciel: Ergo Hestia. W ramach tego ubezpieczenia można uzyskać do 700 000 zł. Jest to ubezpieczenie na życie oraz w przypadku wystąpienia trwałej i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W każdym z powyższych banków umowę ubezpieczenia można zawrzeć w trakcie podpisywania umowy kredytu.

Jak się chronić przed zagrożeniem?

Oczywistym rozwiązaniem jakie się nasuwa jest ubezpieczenie kredytobiorcy. Czy taka opcja jest stosowana przez bank? Tak, bardzo często. Bank praktycznie zawsze poprosi o ubezpieczenie na życie jeżeli mamy do czynienia z jednym kredytobiorcą. W przypadku dwóch, będzie wymagał ubezpieczenia tego, który jest głównym żywicielem rodziny. Bank może zatem zażądać od nas posiadania ubezpieczenia z cesją na rzecz banku. 

Ubezpieczenie na życie w kredycie hipotecznym - gdzie kupić?

Ustawa o kredycie hipotecznym z 2017 roku jasno traktuje o tym, jak powinien wyglądać proces sprzedaży ubezpieczeń w kredycie hipotecznym. Ustawa wprowadza dwa pojęcia – sprzedaż wiązana oraz sprzedaż łączona. Zgodnie z definicją w art. 3 pkt. 1:

sprzedaż łączona – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny jest dla konsumenta dostępna również bez tych produktów lub usług, w tym na innych warunkach niż łącznie z tymi produktami lub usługami;
sprzedaż wiązana – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny w pakiecie z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny nie jest dla konsumenta dostępna bez takich produktów lub usług;

Bank nie może zatem wymagać od kredytobiorcy zakupu ubezpieczenia w banku. Co więcej bank nie może uzależniać wypłaty kredytu od zakupu jakiegokolwiek produktu w banku. Jedynym wyjątkiem będzie konto, przy czym musi ono być darmowe. Bank może jednak wymagać posiadania ubezpieczenia. 

W banku lub w towarzystwie

W praktyce, opcje zakupu ubezpieczenia na życie mamy dwie – albo kupimy je w banku, albo w towarzystwie ubezpieczeń. Co bardziej się opłaca? To zależy od oferty. Na ogół ubezpieczenie kupowane bezpośrednio u ubezpieczyciela będzie tańsze. Bank jednak będzie nas kusił np. niższą marżą jeżeli kupimy produkt w ich sieci dystrybucji. Na samym końcu musimy przeliczyć sobie wszystko i zobaczyć, co tak na prawdę realnie najbardziej nam się opłaca. 

Czy otrzymam kredyt bez ubezpieczenia?

Udzielenie kredytu hipotecznego w teorii oraz zgodnie z prawem może nastąpić bez ubezpieczenia na życie. Jakkolwiek w praktyce banki postępują tak, że często oferują po prostu korzystniejsze warunki kredytowania dla klientów, którzy takie ubezpieczenie wykupią. Natomiast kredytobiorcy, którzy odmówią wykupienia ubezpieczenia mogą otrzymać droższe zobowiązanie, np. z powodu większej prowizji bankowej. Warto zatem dokładnie policzyć, co summa summarum będzie nam się bardziej opłacało - spłacać tańszy kredyt hipoteczny ale do tego ponieść koszt ubezpieczenia, czy nie płacić za ubezpieczenie, za to spłacać droższe zobowiązanie.

Tagi: ubezpieczeniebankubezpieczenie na zyciekredyt hipotecznyzdolność kredytowa

Zaktualizowano: 07.03.2023

Dodano: 09.12.2019

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna. Na co można przeznaczyć środki ze zobowiązania?

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna. Na co można przeznaczyć środki ze zobowiązania?

17 Lut 2023Autor: Agnieszka Kłak

Aktualna sytuacja gospodarcza nie sprzyja rynkowi hipotek. Polacy rzadziej sięgają po tego typu zobowiązania. Kwoty, o które wnioskują klienci też są niższe - zarówno w przypadku pożyczki hipotecznej jak i kredytu hipotecznego. Mimo to wciąż są osoby, które pragną za pomocą takiego finansowania speł(...)

Czytaj więcej
Rata równa i rata malejąca w kredycie hipotecznym. Jak wyliczyć?

Rata równa i rata malejąca w kredycie hipotecznym. Jak wyliczyć?

28 Lip 2022Autor: Agnieszka Kłak

Masz kredyt na mieszkanie? A może przymierzasz się do jego zaciągnięcia? Jeśli tak, to staniesz przed wieloma dylematami dotyczącymi wyboru instytucji, produktu, oferty, wariantu. Jednym z dylematów, który stawia przed nami kredyt hipoteczny jest wybór harmonogramu spłat. Ten występuje w dwóch rodza(...)

Czytaj więcej
Całkowity koszt kredytu to jedno z pojęć, które warto znać. Co oznacza?

Całkowity koszt kredytu to jedno z pojęć, które warto znać. Co oznacza?

27 Cze 2022Autor: Agnieszka Kłak

Ustawa o kredycie konsumenckim z roku 2011 skonstruowana została w taki sposób, aby chronić interesy konsumenta. Duża uwaga została w ustawie poświęcona obowiązkowi informacyjnemu. Ustawa szeroko traktuje o zakresach informacji, które konsumentowi musi przekazać pośrednik kredytowy oraz kredytodawca(...)

Czytaj więcej
Sprzedaż wiązana w kredycie hipotecznym. Czy różni się od sprzedaży łączonej?

Sprzedaż wiązana w kredycie hipotecznym. Czy różni się od sprzedaży łączonej?

26 Cze 2019Autor: Agnieszka Kłak

W 2018 roku w Polsce banki udzieliły finansowania na poczet kredytów mieszkaniowych łącznie w kwocie ok. 56,2 mld zł. Średnia wartość kredytu wyniosła 247,2 tys. zł oznacza to, że ilość kredytów hipotecznych i dylematów klientów liczona jest w setkach tysięcy. Eksperci bankowi nie spodziewali się, ż(...)

Czytaj więcej
Top