Całkowity koszt kredytu to jedno z pojęć, które warto znać. Co oznacza?

Opublikowano: 05 Sie 2019 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Ustawa o kredycie konsumenckim z roku 2011 skonstruowana została w taki sposób, aby chronić interesy konsumenta. Duża uwaga została w ustawie poświęcona obowiązkowi informacyjnemu. Ustawa szeroko traktuje o zakresach informacji, które konsumentowi musi przekazać pośrednik kredytowy oraz kredytodawca na poszczególnych etapach procesu. Aby informacje i dane o kredycie zostały przekazane w ustrukturyzowanej formie ustawa traktuje o tzw. formularzy informacyjnym, który stanowi również załącznik do ustawy. Jednymi z kilkunastu wartości, o których pośrednik i kredytodawca musi poinformować Klienta są całkowity koszt kredytu oraz całkowita kwota kredytu. W artykule przyjrzymy się zatem bliżej temu, co oznaczają.

całkowity koszt kredytu kredyt

Z czego składa się kredyt?

Gdybyśmy mieli podzielić kredyt, który rozumiemy jako pewną kwotę pieniędzy, na elementy składowe na pewno wyróżnilibyśmy dwa podstawowe. Pierwsza z nich to część kapitału, która trafia na konto Klienta, którą Klient może skonsumować zgodnie z celem, który sobie nakreślił i którą to część będzie musiał oddać zgodnie z harmonogramem spłaty ustalonym z kredytodawcą. Druga natomiast, to wszelkiego rodzaju opłaty, które Klient będzie musiał ponieść. Składają się na to odsetki od pożyczonego kapitału oraz inne opłaty takie jak np. prowizja za uruchomienie kredytu. W zależności od rodzaju opłaty, ta może być płacona z każdą ratą – jak odsetki, lub zapłacona jednorazowo, przy zaciągnięciu kredytu – jak prowizja za uruchomienie. Może być jeszcze opłata płacona okresowo – np. miesięcznie lub rocznie, najczęściej wynikająca z zakupu jakiegoś dodatkowego produktu np. ubezpieczenia do kredytu.

Wszystkie składniki ceny kredytu oraz informacje o takich paramentach jak całkowity koszt kredytu oraz łączna suma do zapłaty znajdziemy na formularzu informacyjnym, który otrzymamy od kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Całkowity koszt kredytu. Co to i jak instytucja finansująca przedstawia tą wartość

Każdy kredytodawca oraz pośrednik kredytowy jest zobowiązany ustawą do przedstawienia opisanych powyżej wartość konsumentowi w sposób jasny, zrozumiały oraz czytelny. Co więcej, nie wystarczy, że kredytodawca lub pośrednik powie jak te wartości się kształtują – musi je przekazać na tzw. trwałym nośniku, czyli wydrukować nam je na kartce papieru lub wysłać na maila. Przejdźmy zatem do analizy konkretnych pojęć:

  • Całkowita kwota do zapłaty – to suma wszystkich wartości pieniężnych, które konsument musi zapłacić kredytodawcy. W jej skład będzie wchodził zarówno kapitał jak i odsetki oraz inne opłaty poniesione przez konsumenta w związku z kredytem. Wyłączeniem są opłaty pojawiające się w szczególnych sytuacjach np. windykacji zobowiązania. Instytucja finansująca nie może bowiem przewidzieć czy zawieraniu umowy, czy konsument będzie płacił terminowo, czy nie;
  • Całkowita kwota kredytu – jest wartością wchodzącą w skład całkowitej kwoty do zapłaty i pokazuje wartość kapitału, którą Klient otrzymał w ramach umowy. Wartość, która stanowi całkowitą kwotę kredytu lub pożyczki konsument otrzyma w ramach wypłaty środków i będzie mógł za nią zrealizować cel pożyczki;
  • Całkowity koszt kredytu — jest wartością wchodzącą w skład całkowitej kwoty do zapłaty i określa pozom wszystkich obowiązkowych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych, które Klient zapłaci w ramach zaciągniętego zobowiązania. Tyle zatem będzie kosztować Klienta kredyt, przy założeniu, że będzie spełniał warunki przewidziane w umowie. Jeżeli nie będzie ich spełniał, np. będzie spóźniał się z zapłatą raty to wtedy kredytodawca może mu doliczyć dodatkową opłatę i tym samym całkowity koszt kredytu będzie wyższy niż w pierwotnym zestawieniu;
  • Odsetkowe koszty kredytu – to wartość, która wchodzi w skład całkowitego kosztu kredytu. Podaje wartość całości odsetek, które Klient zapłaci od pożyczanego kapitału. Wartość odsetek może być niższa, jeżeli Klient np. będzie nadpłacał kapitał lub spłaci kredyt przez terminem (o zaletach i wadach nadpłacania kapitału w kredycie przeczytasz tutaj). Wartość odsetek może też wzrosnąć – jeżeli np. nie płacimy rat w terminie, może się okazać, że instytucja naliczy nam odsetki od kapitału przeterminowanego. Mogą też zmienić się stopy procentowe – a jeśli mamy zobowiązanie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne to bank dostosuje jego wysokość do aktualnego kosztu pieniądza na rynku (więcej o tym temacie przeczytasz tutaj);
  • Pozaodsetkowe koszty kredytu – to wartość, która wchodzi w skład całkowitego kosztu kredytu i definiuje wielkość wszystkich dodatkowych kosztów obligatoryjnych oprócz odsetek. W tą wartość będzie zatem wchodzić np. prowizja za udzielenie kredytu;

całkowity koszt kredytu

Rys.1 Składniki całkowitej kwoty do zapłaty

Warto wiedzieć, ile będzie nas kosztował kredyt

Warto znać swoje prawa co do obowiązku informacyjnego, który musi spełnić kredytodawca i pośrednik kredytowy. A jak już otrzymamy wymagane dane, to dobrze na nie spojrzeć i zobaczyć ile będzie nas kosztowało zobowiązanie, które zaciągamy. Dzięki temu będziemy zawsze mieli świadomość kosztów kredytu i nie zaskoczą nas dodatkowe opłaty.

Zaktualizowano: 13.06.2022

Dodano: 05.08.2019

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top