Oprocentowanie kredytu – co warto wiedzieć?

Opublikowano: 19 Sie 2020 Anna Krzysteczko 12 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Klienci są coraz bardziej świadomi sposobu działania produktów finansowych. Korzystają z pożyczek kredytów gotówkach czy kredytów hipotecznych. Jako klienci zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i wygodę. Wybór między kredytem ze stałym oprocentowaniem a zmiennym, nie jest tak oczywisty jak to było do niedawna. Oprocentowanie kredytu ma największy wpływ na to, ile będziemy musieli zapłacić kredytobiorcy za pożyczenie pieniędzy teraz i w przyszłości. 

Z tego artykułu dowiesz się:

oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu - co to jest?

Kiedy bierzemy kredyt gotówkowy albo kredyt hipoteczny zawsze spotkamy się z oprocentowaniem kredytu. Jak to rozumieć? Otóż, oprocentowanie kredytu jest to opłata, jaką płacimy za pożyczenie nam pieniędzy przez banki. Inaczej mówiąc: jest to główny koszt kredytu, który składa się z dwóch elementów:

 • stopa procentowa, 
 • marża banku, czyli zysk z przekazania kapitału kredytobiorcy.

Stopa procentowa, czyli w tym przypadku inaczej: stopa referencyjna to wartość procentowa bonów pieniężnych wydawanych przez NBP, która określa ich rentowność. Obok innych stóp procentowych, stopa referencyjna jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej.

To, jak wysokie są stopy procentowa zależy od aktualnej polityki banku centralnego. NBP ustalając stopy na odpowiedniej wysokości wypływa na poziom inflacji oraz na koszty kredytów.

Marża banku to inaczej zarobek banku na danym kredycie. Jest to pewna suma, wyrażona w procentach, którą bank dolicza do kosztów kredytu. Marża jest jest zmienna i każdy bank może ją mieć na nieco innym poziomie. Marża może być kształtowana w zależności od wielu czynników np. oceny scoringowej klienta, kwoty kredytu, czy wskaźnika LTV w przypadku kredytów hipotecznych. 

RRSO - co to jest?

Warto też wspomnieć o RRSO, czyli o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Wskaźnikiem tym najłatwiej określić koszty zobowiązania, a przede wszystkim porównać ze sobą dwie oferty. Należy wiedzieć, że każda reklama kredytu czy pożyczki musi zawierać informacje o wysokości tego wskaźnika. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu gotówkowego informuje nas o całkowitych kosztach zobowiązania w skali roku.

Mówiąc o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania należy wskazać, iż nie ma jednej ściśle określonej wartości. Można natomiast wspomnieć, że zazwyczaj RRSO jest niższa w przypadku kredytu hipotecznego i oscyluje zazwyczaj w okolicach 2-3%, ale w przypadku kredytu gotówkowego jest wyższa i wynosi około 7%, 9% czy 12% a nawet może być jeszcze wyższa.

Oprocentowanie kredytu a całkowity koszt kredytu

Często można spotkać się ze zjawiskiem, kiedy ktoś uważa, że oprocentowanie kredytu a całkowity koszt kredytu to jedno i to samo. Otóż jest to nieprawda. Całkowity koszt kredytu odnosi się do wszystkich kosztów, jakie poniesie konsument, zaciągający kredyt gotówkowy bądź kredyt hipoteczny. Natomiast oprocentowanie kredytu wpływa na wysokość odsetek. Żeby to łatwiej zrozumieć, przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi.

Pani Marlena wzięła kredyt gotówkowy na kwotę 20 000 złotych. Do spłaty ma łącznie 26 754 złotych. W tym koszt odsetek kredytu wynosi 6 154 złotych, natomiast koszty pozaodsetkowe - w tym prowizja banku - wynoszą 600 złotych. Zatem: całkowity koszt kredytu gotówkowego Pani Marleny wynosi 6 754 złote, natomiast oprocentowanie kredytu miało wpływ na wysokość kosztów odsetek, czyli na 6 154 złote.

Oczywiście jest to uproszczony przykład. W rzeczywistości oprocentowanie kredytu różni się w zależności od banku. Poza tym mamy coś takiego jak oprocentowanie stałe i oprocentowanie zmienne.

Co to jest oprocentowanie stałe?

Oprocentowanie kredytu może być stałe. W praktyce najczęściej takie oprocentowanie spotkać można w przypadkach lokat oraz kredytów krótkoterminowych - przeważnie takich, gdzie okres kredytowania trwa kilka miesięcy. W praktyce oznacza to, że konsument będzie spłacał raty ze stałymi odsetkami. Przykładowo, jeżeli weźmiemy kredyt na 6 000 złotych na 6 miesięcy ze stałym oprocentowaniem, a rata będzie wynosić 1 100 złotych miesięcznie to tyle samo zapłacimy każdego miesiąca. Ta kwota nigdy nie będzie wyższa albo niższa niezależnie od decyzji Narodowego Banku Polskiego o wysokości stóp. 

Co to jest oprocentowanie zmienne?

Oprocentowanie zmiene to może się zmieniać w czasie trwania kredytu, ale także lokaty. Przeważnie dotyczy do produktów długoterminowych, w ten sposób bank zabezpiecza się przed zmianami na rynku, które wpływają na koszt kredytu i depozytów. 

Produkty finasnowe udzielane przez banki i instytucje pozabankowe działające w Polsce może być oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, np. oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się z dwóch elementów:

 • zmiennej stawki WIBOR,
 • stałej marży banku. 

Jakie są różnice pomiędzy rodzajami oprocentowania?

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem daje nam większe bezpieczeństwo. Przy takim zobowiązaniu nasza rata nie ulega ryzyku zmiany stopy procentowej. Taki kredyt po prostu nas nie zaskoczy większymi kosztami. Kredyt gotówkowy ze zmiennym oprocentowaniem nie daje nam takiego zabezpieczenia, to jest główna różnica między nimi. Niestety za bezpieczeństwo i niezmienność raty klient musi „zapłacić”.

Często zobowiązaniem ze zmiennym oprocentowaniem jest tańszym wariantem. Jednak mimo konieczności akceptacji niebezpieczeństwa nagłego wzrostu obciążeń kredytu ze zmienną stopą oprocentowania ma również swoje zalety. Taki kredyt pozwala skorzystać ze spadku stawek. Aby zdecydować co jest dla nas korzystniejsze warto się zastanawiać w ciągu jakiego czasu zamierzamy spłacić nasze zobowiązania. Pamiętajmy, że musimy porównać oprocentowanie. Może poszukać oferty z oprocentowaniem 0%. Zapytajmy o RRSO i przeliczmy całkowity koszt naszego zobowiązania.

Jak już zostało wyspominane kredyty ze zmiennym oprocentowaniem to także większa dostępność tego typu ofert np. w dłuższym okresie kredytowania. 

Kredyt gotówkowy - ile wynosi maksymalne oprocentowanie?

Jeżeli decydujemy się wziąć kredyt gotówkowy to musimy wiedzieć ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu. Otóż maksymalne oprocentowanie kredytów gotówkowych wynosi 8%. Wysokość tę regulują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Warto jednak zauważyć, iż maksymalne oprocentowanie kredytu jest zmienne w czasie. Jak już wspomnieliśmy oprocentowanie kredytu jest zależne od stopy referencyjnej, którą ustala NBP. Całkiem niedawno NBP podwyższył stopę referencyjną. Nastąpiło to 7 października 2021 roku, a stopa wzrosła z 0,1% do 0,5% co automatycznie podwyższyło maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego.

Wzór na maksymalne oprocentowanie

Można to w bardzo prosty sposób obliczyć. Wystarczy zastosować wzór:

Maksymalne oprocentowanie kredytu = 2 x (stopa referencyjna + 3,5%)

A zatem każdy mógł 7 października wyliczyć maksymalną wysokość oprocentowania:

Maksymalne oprocentowanie kredytu = 2 x (0,5% + 3,5%) = 2 x 4% = 8%

Maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego - ile wynosiło kiedyś?

7,2% a 8% może nie wydawać się aż tak dużą różnicą. Mówimy wszakże tylko o 0,8%. Jeżeli dla kogoś to bardzo duża różnica, to powinien zobaczyć ile wynosiło maksymalne oprocentowanie chociażby w 2012 roku. Wówczas kredyt gotówkowy miał maksymalne oprocentowanie na poziomie 25%. Rok później nastąpiło obniżenie maksymalnej wysokości oprocentowania do 20%.

Kredyt hipoteczny - ile wynosi maksymalne oprocentowanie?

Kredyt hipoteczny rządzi się nieco innymi prawami niż kredyt gotówkowy. O ile kredyt gotówkowy może być przeznaczony na dowolny cel, o tyle kredyt hipoteczny jest celowy. Oznacza to, że banki udzielają go na realizację określonego celu:

 • zakup domu,
 • zakup mieszkania,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup z remontem, itd.

Kredyty hipoteczne opiewają na znacznie wyższą kwotę niż kredyty gotówkowe, a związku z czym okres kredytowania jest znacznie dłuższy - na 25, 30 czy nawet 35 lat. To wszytko powoduje, że oprocentowanie kredytu hipotecznego jest różne. Maksymalnie oprocentowanie kredytów hipotecznych zmienia się w zależności od:

 • zmiany stopy referencyjnej, 
 • sposobu, w jaki bank oblicza oprocentowanie - algorytm, 
 • kondycji krajowego rynku finansowego w danej chwili. 

Maksymalne oprocentowanie kredytu hipotecznego w chwili obecnej średnio przekracza 2,5% natomiast nie wynosi zazwyczaj więcej niż 3%. Wszystko zależy od konkretnego banku. W praktyce najczęściej możemy spotkać się z maksymalnym oprocentowaniem kredytu oscylującym w okolicach 2,7-2,8%.

Co to są odsetki ustawowe?

Przy temacie jakim jest oprocentowanie kredytu nie sposób nie wspomnieć o odsetkach ustawowych. Jest to ważne dlatego, że często kiedy klient bierze kredyt i spotyka się z pojęciem odsetek ustawowych to zaczyna się zastanawiać, czy aby te odsetki nie należą do kosztów czy też oprocentowania. Tymczasem odsetki ustawowe to zupełnie co innego, niemniej mogą się one pojawić w zapisach umowy pożyczki.

Odsetki ustawowe są naliczane wtedy, kiedy kredytobiorca spóźnia się ze spłatą należności. Dotyczy to zarówno całości kredytu jak i jego części. 

A dlaczego jest to akurat dwukrotność odsetek ustawowych, a nie inna wartość? Wynika to z art. 481 Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu prawnego maksimum odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

Tagi: oprocentowanieoprocentowanie rzeczywistestopa oprocentowaniaodsetki ustawowerrsoodsetkibank

Zaktualizowano: 10.12.2021

Dodano: 19.08.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top