Co to jest Rada Polityki Pieniężnej?

Opublikowano: 18 Sie 2021 Urszula Sokół 5 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie, Rada Polityki Pieniężnej spotka się dziś, aby… To tylko część z doniesień medialnych zawierających nazwę tej instytucji. W tym wpisie chcemy przybliżyć Wam istotę działania tej instytucji, która w bardzo wyraźny sposób może wpływać na wysokość naszych rat kredytów i pożyczek.

Co to jest Rada Polityki Pieniężnej?

Na jakiej podstawie działa Rada Polityki Pieniężnej?

Na początek przyjrzyjmy się podstawom prawnym. Radę Polityki Pieniężnej definiuje artykuł 6 punkt 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz artykuł 227 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Według tych dwóch aktów prawnych Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów NBP. Innymi słowy, jest to podmiot, będący grupą osób powoływanych do wypełnienia zadań, określanych przepisami prawnymi. A jej podstawowym zadaniem jest realizowanie założeń polityki pieniężnej państwa.

Kto wchodzi w skład Rady Polityki Pieniężnej?

W Radzie zasiada 10 osób. Są to: prezes Narodowego Banku Polskiego oraz dziewięciu członków Rady, którymi są osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów. Tak dosłownie określa ich Konstytucja.

Prezes NBP jest przewodniczącym  Rady Polityki Pieniężnej. Określa to artykuł 11-ty, ustęp 2-gi ustawy o NBP. Prezesa NBP powołuje Sejm na wniosek Prezydenta, na sześcioletnią kadencję. To reguluje zarówno ustawa, jak i Konstytucja.  Trzech członków Rady jest powoływanych przez Sejm, trzech przez Senat i trzech przez Prezydenta. Kadencja każdego z członków trwa 6 lat. Prezes NBP może pełnić swoją funkcję maksymalnie przez dwie kadencje, członkowie Rady – przez jedną.

W skład Rady Polityki Pieniężnej w 2021 wchodzą osoby aktualnie prezentowane na grafice. Na czele RPP stoi prof. Adam Glapiński, a pozostali członkowie Rady to:

 • Grażyna Ancyparowicz,
 • Eugeniusz Gatnar,
 • Łukasz Hardt,
 • Cezary Kochalski,
 • Jerzy Kropiwnicki,
 • Eryk Łon,
 • Rafał Sura,
 • Kamil Zubelewicz,
 • Jerzy Żyżyński. 

Jakie funkcje pełni Rada Polityki Pieniężnej?

W mediach słyszymy, że Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała np. o obniżeniu stóp procentowych. Tak. Zajmuje się ona bowiem regulacją stóp procentowych NBP. Czym jeszcze się zajmuje?

 1. Co roku wyznacza założenia polityki pieniężnej, które przedstawia Sejmowi wtedy, kiedy Rada Ministrów składa w Sejmie projekt ustawy budżetowej.
 2. Określa jakie są zasady operacji na otwartym rynku.
 3. Określa, jakie są zasady stopy rezerwy obowiązkowej banków.
 4. Do niej należy zatwierdzenie planu finansowego NBP, jak również zatwierdzenie sprawozdania z działalności NBP.
 5. Maksymalnie do końca 5-tego miesiąca, który upłynął od zakończenia roku budżetowego, Rada składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.
 6. Wyznacza maksymalną wartość zobowiązań, które NBP może mieć w stosunku do zagranicznych instytucji finansowych i bankowych, w przypadku, kiedy zaciągnie od nich kredyty bądź pożyczki.
 7. Przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP.
 8. Ocenia NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej.

Prezes Narodowego Banku Polskiego przedkłada Radzie zasady rachunkowości NBP, a Rada je uchwala. Zadania Rady zostały określone w artykule 12-tym ustawy o NBP.

Podsumowanie

Rada Polityki Pieniężnej jest bardzo ważnym organem, funkcjonującym w państwie. Dba o to, aby polski złoty był stabilną walutą, poprzez działania mające na celu utrzymanie niskiej inflacji na poziomie 2,5%. Dopuszczalna jest tutaj różnica jednego procenta mniej albo więcej niż zakładany wskaźnik. Jeżeli nie jest to przeszkodą w realizacji utrzymywania stabilnej, niskiej inflacji, tzw. celem inflacyjnym, Rada może działać również po to, aby doprowadzić do wzrostu gospodarczego.

I na koniec ciekawostka. Pensja członków Rady Polityki Pieniężnej jest równa wynagrodzeniu wiceprezesa NBP. I należna jest do 3 miesięcy po wygaśnięciu kadencji. Tak stanowi artykuł 14-ty ustęp 3-ci ustawy o NBP. W 2020 roku łączne wynagrodzenie na stanowisku wiceprezesa NBP wyniosło 798 160 zł brutto.

Zaktualizowano: 15.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top