Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Opublikowano: 18 Lis 2019 Anna Szuberla 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Ubezpieczenia są nieodzowną częścią naszego codziennego życia. Ubezpieczamy siebie, dzieci, bliskich, dom, samochód, podróż. Wciąż bardzo mało jednak wiemy o ubezpieczeniu kredytu, chociaż stanowi najbardziej powszechną formę zabezpieczenia spłaty zadłużenia. Ubezpieczenie kredytu pomaga w spłacie naszego zobowiązania w przypadku nieoczekiwanych, nagłych zdarzeń losowych. Jednym słowem zapewnia bezpieczeństwo kredytobiorcy oraz jego rodzinie - po prostu daje ochronę. Od rodzaju wybranego ubezpieczenia zależy zakres obejmującej ochrony.

Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

 Jakie mamy rodzaje ubezpieczeń kredytu gotówkowego?

Najczęściej stosuje się: 
- ubezpieczenie na wypadek śmierci 
- ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa
- ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
- ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Co daje każde z ubezpieczeń?


Ubezpieczenie na wypadek śmierci (ubezpieczenie na życie) 

Dotyczy kredytów gotówkowych i hipotecznych. Ten typ ochrony zapewnia spłatę przez ubezpieczyciela pozostałej części kredytu w przypadku zgonu kredytobiorcy. Do wypłaty świadczenia niezbędny jest wniosek rodziny lub spadkobierców oraz przedstawienie niezbędnych dokumentów w tym akt zgonu.


Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

Dotyczy kredytów gotówkowych i hipotecznych. Ten typ ochrony zapewnia spłatę pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy kredytobiorca dozna trwałego uszczerbku zdrowia i ciała (wskutek nieszczęśliwego wypadku) i jest niezdolny do wykonywania pracy. Spłata kredytu następuje na wniosek kredytobiorcy po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających trwałe inwalidztwo, fakt zaistnienia wypadku, który spowodował to trwałe inwalidztwo oraz inne dokumenty z ZUS lub KRUS.

ubezpieczenie w kredycie gotówkowym
 

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Dotyczy kredytów gotówkowych i hipotecznych. Ten typ ochrony zapewnia spłatę najczęściej kilku kolejnych rat kredytu – 6 lub 12. Niezbędnym warunkiem takie spłaty jest utrata pracy bez winy kredytobiorcy, a ochrona zwykle dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Spłata następuje na wniosek kredytobiorcy po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, potwierdzających fakt utraty pracy bez swojej winy (np. świadectwo pracy)


Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Dotyczy kredytów gotówkowych i kredytów na mieszkanie. Jego warunki są zbliżone do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa. Ten typ ochrony zapewnia spłatę pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy kredytobiorca jest niezdolny do wykonywania pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Spłata kredytu następuje na wniosek kredytobiorcy po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających trwałe inwalidztwo, fakt zaistnienia wypadku, który spowodował to trwałe inwalidztwo oraz inne dokumenty z ZUS lub KRUS.


* Przed zawarciem umowy koniecznie zapoznaj się z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia, tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe? Czy ma wpływ na to, że nasz kredyt będzie bardziej korzystny?

W świetle obowiązujących przepisów ubezpieczenie kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego nie jest obowiązkowe. Natomiast banki mogą samodzielnie stawiać warunki otrzymania konkretnego kredytu. Przy np. dużych sumach, ubezpieczenie może stanowić wymagany rodzaj ubezpieczenia.  Zdarza się również, że bank może zasugerować klientowi zawarcie umowy kredytu z ubezpieczeniem i tym samym zaoferować niższą prowizję lub procent kredytu. Jednak ubezpieczenie nie może być  obligatoryjne. 

Czy możemy zrezygnować z ubezpieczenia?

Klient ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy. Aby rezygnacja była skuteczna, musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Oświadczenie musi mieć formę pisemną i powinny zostać zawarte takie dane jak: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania, seria i numer polisy oraz numer umowy kredytowej. Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu należy złożyć do banku. Należy się zwrot kwoty proporcjonalny do niewykorzystanych dni ochrony ubezpieczeniowej. O tym, jaka to będzie suma, decyduje też kwota kredytu oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.  

Gdzie najlepiej zapytać o kredyt?

Reasumując, zanim przystąpimy do zawarcia kredytu gotówkowego, skonsultujmy z naszym Agentem, jakie rozwiązanie będzie dla nas najbardziej korzystne. Fakty są jednak takie, że posiadanie ubezpieczenia (kredytów również) powoduje, że czujemy się bezpieczniejsi i mamy komfort psychiczny, że rodzina i bliscy nie zostaną obciążeni naszym zadłużeniem. Zdarzenia losowe mogą przytrafić się każdemu tym bardziej, że kredyt bardzo często zawieramy na kilka lub kilkanaście lat. 


 

Zaktualizowano: 02.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

Ubezpieczenie od utraty pracy w kredycie

Ubezpieczenie od utraty pracy w kredycie

29 Sie 2019Autor: Urszula Sokół

Utrata pracy nigdy nie należy do przyjemnych. Pomijając czysto ludzkie czynniki, najczęściej stanowi również dotkliwą finansową konsekwencję dla gospodarstwa domowego. Nagle bowiem zostajemy odcięci od podstawowego źródła dochodu, a stałe comiesięczne koszty pozostają. Istnieją na rynku rozwiązania,(...)

Czytaj więcej
Ubezpieczenia w kredytach, czyli spokój i oszczędność czasu

Ubezpieczenia w kredytach, czyli spokój i oszczędność czasu

08 Sie 2019Autor: Urszula Sokół

Temat ubezpieczeń w kredytach dla klientów indywidualnych jest tematem podlegającym wielu zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Powodem tych zmian są zarówno zmiany produktowe w instytucjach finansowych, jak i zmiany otoczenia prawnego, w którym te instytucje funkcjonują. Pojawia się kilka pyt(...)

Czytaj więcej
Czym różni się kredyt od pożyczki? Jakie znaczenie ta różnica ma dla konsumenta

Czym różni się kredyt od pożyczki? Jakie znaczenie ta różnica ma dla konsumenta

07 Sie 2019Autor: Urszula Sokół

Kredyt i pożyczka – pojęcia szeroko znane i często używane. Zdarza się, że wykorzystujemy je zamiennie. Mało kto jednak wie, że tak naprawdę oznaczają co innego, posiadają różnice i szereg cech, które charakteryzuje każde z nich. Co to za cechy? Jakie są różnice poiędzy kredytem i pożyczką?(...)

Czytaj więcej
Top