Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Opublikowano: 18 Lis 2019 Agnieszka Kłak 13 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kiedy chcesz zaciągnąć zobowiązanie to na pewno spotkasz się z propozycją ubezpieczenia ze strony banku. Jeżeli bierzesz kredyt po raz pierwszy, to możesz o tym nie wiedzieć, ale bank chętniej pożyczy pieniądze, jeśli zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia. Sytuacja taka występuje zarówno kiedy chcesz wziąć kredyt gotówkowy jak i kredyt hipoteczny. Dziś przyjrzymy się tej pierwszej sytuacji. Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego i czy się to w ogóle opłaca?

Z tego artykułu dowiesz się:

co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Co to jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Aby dobrze zrozumieć czym jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego należy przyjrzeć się samej definicji ubezpieczenia. W świetle prawa ubezpieczenie jest to stosunek między ubezpieczycielem a ubezpieczonym, powstały w wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia. Stosunek ten polega na tym, że gdy zajdą zdarzenia i sytuacje, wymienione w umowie ubezpieczenia, wówczas ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu określone świadczenie.

Umowa ubezpieczenia określa, w jakich okolicznościach ubezpieczony otrzyma świadczenie pieniężne oraz jaka to będzie kwota. Charakter ubezpieczenia w dużej mierze zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia. Podstawą prawną ubezpieczenia są przepisy Kodeksu cywilnego, konkretnie artykuły 805 oraz 809.

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu istnieje po to, aby zabezpieczyć spłatę zobowiązania. Takie rozwiązanie daje poczucia bezpieczeństwa zarówno kredytobiorcy jak i kredytodawcy. Jeżeli zdecydujesz się wykupić ubezpieczenie, bank będzie spokojniejszy co do sytuacji, w których uregulowanie należności może okazać się problematyczne. Jak wiadomo okoliczności, które mogą to spowodować jest bardzo wiele, dlatego też istnieją różne rodzaje ubezpieczeń kredytów. 

Klient może wykupić ubezpieczenie już przy zawieraniu umowy kredytowej i wtedy może wybrać spośród  ofert banku. Jednakże kredytobiorca może też skorzystać z oferty zewnętrznego ubezpieczyciela. W takim przypadku trzeba przedłożyć bankowi umowę ubezpieczenia spełniającą wszystkie wymogi banku.

Świadczenie, które będzie wypłacane w ramach ubezpieczenia kredytu zostanie przeznaczone na spłatę kredytu. To najprostsza odpowiedź na pytanie: jak działa ubezpieczenie kredytu?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Generalnie należy powiedzieć o trzech najczęściej występujących rodzajach ubezpieczeń kredytu, którymi są:

Na czym polega ubezpieczenie na życie?

W dużym skrócie ubezpieczenie na życie polega na tym, iż zabezpiecza spłatę kredytu gotówkowego na wypadek śmierci kredytobiorcy. W takiej sytuacji po zgłoszeniu zgonu kredytobiorcy towarzystwo ubezpieczeń pokrywa brakującą kwotę kredytu do spłaty. 

W przypadku śmierci klienta rodzina lub upoważnione osoby – może to być również bank - powinny złożyć u ubezpieczyciela odpowiednie dokumenty. Na taką dokumentację będą się składać:

 • wniosek o wypłatę świadczenia, 
 • dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności skutkujących realizacją umowy ubezpieczenia – np. akt zgonu. 

Należy pamiętać, że kredyt gotówkowy, który jeszcze nie został spłacony jest obowiązkową częścią spadku, który przejmie spadkobierca. Jeżeli więc ktoś z naszych bliskich, po kim przejmiemy spadek zaciąga kredyt gotówkowy, to warto namówić go na wykupienie ubezpieczenia na życie. A jeśli już znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy przejmujemy spadek to warto sprawdzić, czy spadkodawca zawarł umowę ubezpieczenia jeszcze za życia.

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek choroby lub trwałego inwalidztwa?

Jak sama nazwa wskazuje w tym przypadku umowa ubezpieczenia zabezpiecza kredyt na wypadek, kiedy kredytobiorca zachoruje lub stanie się osobą niepełnosprawną. Choroba lub stopień niepełnosprawności muszą być na tyle poważne, by klient nie mógł dłużej wykonywać pracy zarobkowej.

W przypadku wystąpienia poważnej choroby należy dostarczyć do ubezpieczyciela dokumentację lekarską, gdzie stwierdzona jest niezdolność do pracy. Możliwe również, że towarzystwo ubezpieczeń będzie wymagało przedstawienia historii choroby i leczenia. 

Kiedy wystąpiło inwalidztwo należy w pierwszej kolejności zgłosić się do specjalnej komisji lekarskiej, która orzeknie o stopniu niepełnosprawności. Trzeba przy tym pamiętać, że nie wszystkie stopnie niepełnosprawności oznaczają niezdolność do pracy. Pewne stany niepełnosprawności umożliwiają kontynuowanie albo podjęcie innej pracy zarobkowej. Jest to bardzo ważne, jeżeli doświadczywszy nieszczęścia chcielibyśmy skorzystać z ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa.

Warto dodać, że rzadko zdarza się, aby ten rodzaj ubezpieczenia kredytu występował jako osobna oferta. Najczęściej jest to część większej polisy, np. ubezpieczenia w przypadku utraty pracy.

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek utraty pracy?

Dotyczy to sytuacji, w której kredytobiorca stał się osobą bezrobotną. Jednakże, aby ubezpieczenie było wypłacane, utrata pracy musi nastąpić nie z winy pracownika. Czyli np. jeśli spotkało nas dyscyplinarne zwolnienie z pracy, to wówczas możemy zapomnieć o wypłacie świadczenia.

W tym przypadku nie jest tak, że ubezpieczyciel spłaca pozostałą część kredytu. Wprawdzie spłaca część rat, ale zazwyczaj przez okres pół roku, niekiedy rok. Chodzi o to, aby ubezpieczony miał czas na znalezienie nowego źródła dochodów.

Mowa tu o sytuacjach, w których kredytobiorca pozostaje zdolny do podjęcia pracy. Jeżeli stracił pracę bo zachorował albo stał się niepełnosprawny, to wiadomo – stracił pracę, lecz nie z własnej winy – ale wówczas w takim przypadku obowiązuje ubezpieczenie na wypadek choroby lub trwałego inwalidztwa.

ubezpieczenie w kredycie gotówkowym

Na co zwrócić uwagę przy umowie ubezpieczenia?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia kredytu gotówkowego należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

 • prawa i obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela,
 • dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • kwota, na jaką opiewa składka ubezpieczeniowa,
 • zakres spłaty pozostałej części kredytu,
 • sytuacje i zdarzenia, które są wyłączone z realizacji umowy ubezpieczenia,
 • okoliczności, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia,

Wszystkie najważniejsze informacje zawsze znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w skrócie: OWU. Warto pamiętać, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy przygotować swoje dane personalne. Będą one później potrzebne ubezpieczycielowi w celu wykonania umowy.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Informacje o tym czy dane ubezpieczenie jest dla nas obowiązkowe znajdziemy zawze w formularzu informacyjnym, w sekcji dotyczącej usług dodatkowych. W praktyce z obowiązkowym ubezpieczeniem możemy spotkać się przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Mowa tu o takich sytuacjach, kiedy klient np. posiada mały wkład własny albo ma problem ze spełnieniem innych wymogów banku. Jednakże wciąż nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe z punktu widzenia prawa. Bank nie może nałożyć takiego obowiązku na klienta, ale może go zniechęcić gorszą ofertą kredytową – np. poprzez większy koszt kredytu z powodu wyższej marży albo prowizji.

W przypadku kredytu gotówkowego nie spotkamy się z obowiązkowym ubezpieczeniem. Kredyty gotówkowe zaciągnięte maksymalnie na parę lat nie są zobowiązaniem długoterminowym. Tak więc wystąpienie braku pracy, nagła choroba, kalectwo czy śmierć to zjawiska o wiele mniej prawdopodobne niż w przypadku zobowiązań na 20 czy 30 lat. Oczywiście nie bez znaczenia jest też wiek klienta. Bank inaczej spojrzy na 30-latka, a inaczej na 50-latka, kiedy każdy z nich będzie chciał zaciągnąć zobowiązanie na 20 lat.

Jednakże istnieją kredyty gotówkowe z opcjonalnym ubezpieczeniem. Wówczas taki ubezpieczony kredyt może być tańszy – np. poprzez niższe oprocentowanie. 

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Powiedzieliśmy już sobie, że ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest opcjonalne. Ale co w sytuacji, kiedy już zdecydowaliśmy się na ubezpieczenie, lecz po pewnym czasie zmieniliśmy zdanie? Otóż jest to jak najbardziej możliwe. Należy jednak zapoznać się z konsekwencjami rezygnacji z ubezpieczenia np. możliwą podwyżką marży. Aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją do banku. Dokumentacja musi zawierać:

 • imię, nazwisko, PESEL, 
 • datę urodzenia, 
 • aktualny adres, 
 • serię i numer polisy, 
 • numer umowy kredytowej. 

Umowę ubezpieczenia może także wypowiedzieć ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Co ubezpieczenie kredytu gotówkowego daje kredytobiorcy?

Omówiliśmy już sobie powody, dla których banki najczęściej proponują klientom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. A jakie korzyści może mieć z tego tytułu kredytobiorca? Odpowiadając na to pytanie warto przyjrzeć się dokładniej kilku ważnym aspektom:

 1. Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia nie może mieć bezpośredniego wpływu na podjęcie przez bank decyzji kredytowej. Niemniej jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie możemy otrzymać ofertę z niższą marżą lub prowizją banku. 
 2. Niektóre banki oferują też niższe miesięczne raty kredytu, jeżeli kredytobiorca wykupi ubezpieczenie. 
 3. Dzięki ubezpieczeniu zyskujemy poczucie bezpieczeństwa. Daj nam to pewność na wypadek nieprzewidzianych i nieszczęśliwych sytuacji życiowych. Nie musimy obawiać się, że nasi bliscy będą mieli problemy z wywiązania się ze spłaty kredytu.

Tak więc najczęściej warto z korzystać z oferty ubezpieczeniowej, co może spowodować, że banki zdecydują się na udzielenie kredytu tańszego i bezpieczniejszego dla klienta.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

W przypadku ubezpieczeń kredytów gotówkowych na koszt ubezpieczenia składa się wiele czynników. Bardzo dużo zależy od samej oferty banku, od tego jak duży jest zakres ubezpieczenia i jak bardzo rozbudowana jest polisa. Przy ustaleniu kosztów ubezpieczenia banki patrzą również na zdolność kredytową oraz wiek kredytobiorcy.

Jeżeli zaś chodzi o uiszczanie kosztów ubezpieczenia przez kredytobiorcę to można tu mówić o dwóch sposobach. Pierwszym jest opłacanie comiesięcznej składki ubezpieczeniowej. Jednakże to od jej wysokości zależy, przy przyjmie formę comiesięcznego zobowiązania, czy też będzie zapłacona z góry, jednorazowo, co jest drugim sposobem.

Tagi: prowizjąubezpieczenie kredytukredyt hipotecznyzdolność kredytowakredytkredyt gotówkowy

Zaktualizowano: 18.10.2021

Dodano: 18.11.2019

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w kredytach, czyli spokój i oszczędność czasu

Ubezpieczenia w kredytach, czyli spokój i oszczędność czasu

03 Marzec 2023Autor: Agnieszka Kłak

Temat ubezpieczeń w kredytach dla klientów indywidualnych jest tematem podlegającym wielu zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Powodem tych zmian są zarówno zmiany produktowe w instytucjach finansowych, jak i zmiany otoczenia prawnego, w którym te instytucje funkcjonują. Z tego artykułu do(...)

Czytaj więcej
Czym różni się kredyt od pożyczki? Jakie znaczenie ma ta różnica ma dla konsumenta?

Czym różni się kredyt od pożyczki? Jakie znaczenie ma ta różnica ma dla konsumenta?

28 Lut 2023Autor: Agnieszka Kłak

Kredyt i pożyczka – pojęcia szeroko znane i często używane. Zdarza się, że wykorzystujemy je zamiennie. Mało kto jednak wie, że tak naprawdę oznaczają co innego, posiadają różnice i szereg cech, które charakteryzuje każde z nich. Z tego artykułu dowiesz się: czym charakteryzują się oba prod(...)

Czytaj więcej
Ubezpieczenie od utraty pracy w kredycie

Ubezpieczenie od utraty pracy w kredycie

08 Lip 2022Autor: Agnieszka Kłak

Utrata pracy nigdy nie należy do przyjemnych. Pomijając czysto ludzkie czynniki, najczęściej stanowi również dotkliwą finansową konsekwencję dla gospodarstwa domowego. Nagle bowiem zostajemy odcięci od podstawowego źródła dochodu, a stałe comiesięczne koszty pozostają. Istnieją na rynku rozwiązania,(...)

Czytaj więcej
Top