Formularz informacyjny przy ubieganiu się o kredyt

Opublikowano: 02 Maj 2021 Anna Kopańska 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z konkretnej oferty kredytowej, zastanawiamy się co ma dla nas największe znaczenie i co się nam najbardziej opłaca. Najczęściej wygląda to tak, że potrzebujemy określoną kwotę kredytu, chcemy ją oddać w określonym terminie przy odpowiednim poziomie kosztów. Decyzja o kredycie to decyzja z reguły na lata, więc musi być ona dobrze przemyślana, a kredyt i jego warunki powinny być szyte na miarę naszych oczekiwań.  W trosce o interesy konsumentów kredytowych powstał właśnie formularz informacyjny. Z tego artykułu dowiesz się co to jest formularz informacyjny, z jakich elementów się składa oraz na co powinno się zwracać uwagę, aby skutecznie go wykorzystać do podjęcia dobrej decyzji kredytowej.

Co to jest formularz informacyjny?

Formularz informacyjny to dokument, który klient ma prawo otrzymać, a bank obowiązek przekazać,  nawet przed zaciągnięciem kredytu. Wzór takiego formularza został wprowadzony ustawą o kredycie konsumenckim, a w ślad za tym, wszyscy kredytodawcy,  zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe, zobowiązani są wypełniać go w ten sam sposób.

W formularzu informacyjnym, uwzględnione są wszystkie istotne informacje dla podjęcia przez klienta decyzji o zawarciu kredytu. To właśnie formularz informacyjny pozwoli Ci sprawdzić ile wyniosą wszystkie opłaty i jakie są koszty pożyczki oraz co dokładnie na nie wpływa. Formularz to nie tylko informacja o kosztach. To również szereg innych, bardzo ważnych danych, które trzeba wiedzieć, zanim podpisze się umowę kredytu czy pożyczki.

Formularz to nic innego jak tabelka, która zawiera informacje o kredytodawcy, kosztach kredytu, zabezpieczeniach oraz usługach dodatkowych i ich kosztach. Wg założeń ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku, która wprowadziła obowiązek wydawania klientowi takiego formularza jest to, by klient w prosty sposób mógł porównać różne oferty, różnych bankach.

Jakie informacje zawiera formularz informacyjny?

Wzór formularza informacyjnego dowolnego banku, klient powinien znaleźć w internecie. Dzisiaj przeanalizujemy formularz informacyjny przykładowego banku. Co zawiera w sobie formularz informacyjny? Formularz składa się pięciu części. Każda omawia odrębny obszar.

Część pierwsza wskazuje na dane kredytobiorcy, nazwę lub imię i nazwisko, adres siedziby kredytodawcy lub pośrednika kredytowego.

Część druga to opis głównych cech kredytu. Dowiemy się o jaki kredyt wnioskujemy, jaka jest całkowita kwota kredytu, jakie są terminy i sposób wypłaty kredytu, jak będą wyglądały zasady i terminy spłaty kredytu. Tutaj widzimy najbardziej istotną informację czyli jaka jest całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta. Idąc dalej widzimy określenie czy jest to kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności, jakie są wymagane zabezpieczenia kredytu oraz informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na tej podstawie.

Część trzecia to koszty kredytu. Tutaj zobaczymy, jakie jest oprocentowanie kredytu oraz czy jest stałe czy może się zmieniać, jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania z dokładnym wyjaśnieniem co się na nią składa. To właśnie ten wskaźnik porównujemy przy wyborze ofert.  W dalszej kolejności mamy obowiązek zawarcia umowy dodatkowej. I tutaj powinna się znaleźć informacja na przykład o tym, że do tej oferty wymagane jest założenie konta.

Dalej mamy koszty, które zobowiązany będzie klient ponieść w związku z umową o kredyt. Podana tutaj kwota jest różnicą między kwotami z części drugiej formularza czyli między całkowitą kwotą do spłaty a całkowitą kwotą kredytu. To w tym momencie klient odpowiada sobie na pytanie czy chce zapłacić taką kwotę za dany kredyt. Dalej w części trzeciej mamy również ważną informację na temat skutku braku płatności ze strony klienta. W momencie brania kredytu raczej nikt nie myśli o tym, żeby go nie spłacać. Jednak, gdyby z jakichś względów doszło do takiej sytuacji, bank w tym miejscu wskazuje jakie mogą być tego konsekwencje.

Część czwarta to inne ważne informacje takie jak: czy obowiązujące odstąpienie od umowy, czy jest możliwość spłaty kredytu przed terminem, uprawnienia kredytodawcy to zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem, sprawdzenie w bazie danych oraz informacja o prawie otrzymania projektu umowy o kredyt, a także informacja jaki jest czas obowiązywania danego formularza. Taki formularz zazwyczaj jest ważny 14 dni od dnia wygenerowania dla klienta. Natomiast co do punktu spłaty kredytu przed terminem – tutaj powinna, być zawsze informacja na tak, dlatego, że ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje takie prawo dla klienta.

Jeśli chodzi o punkt uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem, to może tu być wskazana informacja jaki jest koszt wcześniejszej spłaty. Z reguły jednak banki takiej opłaty nie pobierają, niemniej jednak zgodnie z literą prawa mają taką możliwość w określonych przypadkach. O tym mówimy w innym materiale wideo.

Ostatnia część piąta to dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość. Dotyczy sytuacji, gdy finalizujemy umowę na przykład przez internet. Z tej części dowiemy się jakie są dane kredytodawcy, dane rejestrowe firmy, kto nadzoruje kredytodawcę, warunki odstąpienia od umowy, jakie obowiązuje strony prawo, postanowienia umowy dotyczące wyboru prawa właściwego, język umowy oraz informacja na temat pozasądowych rozstrzygnięć sporów.

Na tym formularz informacyjny się kończy.

Podsumowanie

Formularz to niezbędny dokument do tego, aby mieć pewność, że decyzja o kredycie czy pożyczce została podjęta na podstawie kompletnych i rzetelnych informacji. Sam formularz to zaledwie kilka stron A4, a dane w nim zawarte podane są w czytelnej i konkretnej formie. Przy podpisywaniu umowy kredytowej, klient z całą pewnością będzie musiał również podpisać, że zapoznał się z treścią formularza informacyjnego co dla banku jest dowodem na to, że klient świadomie podjął decyzję o zawarciu umowy kredytowej.

Tagi: kredytpośrednik kredytowy

Zaktualizowano: 21.04.2022

Dodano: 02.05.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top