Jak zweryfikować firmę pożyczkową?

Opublikowano: 24 Kwi 2021 Anna Kopańska 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

Rynek produktów finansowych można dzielić według różnych kategorii. Niezależnie jednak od przyjętego podziału i omawianego aspektu każdy z jego uczestników powinien charakteryzować się nienaganną uczciwością działania. Dziś chcielibyśmy umówić aspekt sprawdzania podmiotów działających w sektorze usług pozabankowych, czyli firm udzielających pożyczek pozabankowych. Przyszły pożyczkobiorca powinien być zorientowany w jaki sposób może zweryfikować wiarygodność pożyczkodawcy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak wygląda sytuacja prawna firm pożyczkowych,
  • co znajduje się w listach ostrzeżeń,
  • jakie są metody weryfikacji pożyczkodawców.

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: "Jak zweryfikować, czy firma pożyczkowa jest godna zaufania?"

To nie wstyd mieć obawy!

Pożyczkobiorca, zwłaszcza taki, który będzie zaciągał zobowiązanie finansowe - pożyczkę - po raz pierwszy w życiu może być pełen obaw. Wynikają one z faktu, że przecież prędzej czy później będzie on musiał zwrócić pożyczoną sumę i w związku z tym chciałby mieć pewność, że zwróci dokładnie tyle, ile głoszą zapisy umowy zawartej między nim a firmą pożyczkową. Pojawia się wtedy bardzo zasadne pytanie: jak sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej?

Pojęcie wiarygodności często może być postrzegane względnie. Aby móc sprawdzić, czy firma pożyczkowa jest godna zaufania, należałoby posłużyć się obiektywnymi wyznacznikami. Niekoniecznie muszą to być opinie klientów, którzy twierdzą, że pożyczkodawca ich oszukał. Niestety, czasem zdarza się tak, że pożyczkobiorca nie czyta dokładnie umowy bądź nie dotrzymuje terminów spłaty, ale wówczas winy za to nie może ponosić firma pożyczkowa. Obiektywnymi wyznacznikami wiarygodności firmy pożyczkowej będzie więc to, czy firma stosuje się do przepisów prawnych oraz to, czy nie znajduje się ona na liście ostrzeżeń.

Podstawowe regulacje prawne rynku pozabankowego

To właśnie w roku 2011, dokładnie 12 maja 2011 roku weszła w życie Ustawa o Kredycie Konsumenckim, a 11 października 2015 roku pojawiła się nowelizacja tej ustawy, która zdefiniowała po raz pierwszy instytucję pożyczkową jako kredytodawcę. Z kolei 11 marca 2016 roku wprowadzono tak zwaną „ustawę antylichwiarską” czyli w praktyce nowelizację ustawy z 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Cel tej ustawy to wyeliminowanie nieuczciwych praktyk stosowanych kiedyś przez niektóre firmy pożyczkowe i tym samym zwiększenie ochrony interesów konsumentów. Wytyczne dla instytucji pożyczkowych wyznaczyły kolejne zmiany w Ustawie o Kredycie Konsumenckim i tym samym stały się jakoby ramami funkcjonowania firm pożyczkowych.

Wymogi do zostania instytucją finansową

Ustawa w artykule 59a określa wymogi formalne jakie musi spełnić firma, aby stać się instytucją pożyczkową. Wiarygodne firmy pożyczkowe powinny spełniać szereg regulacji. Dotyczą one przede wszystkim tego, że instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności lub spółki akcyjnej, a jej kapitał zakładowy musi wynosić minimum 200 000 złotych. Kapitał ten może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym i nie może pochodzić ze środków z kredytu, pożyczki czy emisji obligacji lub innych źródeł nieudokumentowanych.

Warto dodać, że zanim weszła nowelizacja tej ustawy to firmy pożyczkowe działały na podstawie przepisów obowiązujących wszystkich przedsiębiorców. Wystarczyło założyć działalność gospodarczą, a  kapitał zakładowy wynosił tylko 5000 złotych.

Brak karalności wśród kadry kierowniczej

Dalsze wymogi dla instytucji pożyczkowych to fakt, że członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Co ważne, instytucja pożyczkowa może rozpocząć swoją działalność dopiero w momencie uzyskania wpisu do Rejestru instytucji pożyczkowych, który który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Weryfikacja poprzez stronę KNF

W każdej chwili można sprawdzić czy firma pożyczkowa działa legalnie w oparciu o zapisy ustawy i czy jest wpisana na listę firm pożyczkowych, poprzez wejście na stronę KNF, w pozycję Podmioty, następnie rejestr firm pożyczkowych (niekiedy można spotkać nazwę: rejestr instytucji pożyczkowych). Rejestr ten jest prowadzony przez Związek Firm Pożyczkowych. Dodatkowo ustawa o kredycie konsumenckim wymusiła konieczność wpisu do rejestru pośredników kredytowych firm, które chcą podjąć wykonywanie działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich.

Pośrednik kredytowy może działać tylko wtedy, gdy jego firma znajduje się w dziale drugim rejestru pośredników kredytowych (w przypadku pośredników hipotecznych) oraz w dziale czwartym (w przypadku pośredników kredytowych). Oba rejestry prowadzone są przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Jak działają listy ostrzeżeń?

Na samym końcu warto wspomnieć o liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obie listy mają na celu ostrzeżenie konsumentów przed podejrzeniem lub faktycznym stosowaniem nieuczciwych praktyk przez konkretne firmy. Jeżeli chodzi o listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego znajdziemy ją na stronie www.knf.gov.pl, następnie należy wejść w sekcję „dla konsumentów”, dalej lista ostrzeżeń publicznych KNF. Pojawia nam się informacja na jakiej podstawie prawnej KNF publikuje taką listę ostrzeżeń, następnie KNF wymienia podstawy prawne złożonych przez siebie podejrzeń o popełnienie przestępstwa.

Wyszukiwarka ostrzeżeń zawiera nazwę podmiotu, którego dotyczy zawiadomienie, numer identyfikujący czyli KRS, NIP lub REGON, informacje na temat właściwej prokuratury, wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego oraz inne istotne informacje. Dodatkowo wyszukiwarka zawiera filtry według których osoba zainteresowana może znaleźć dane. Wyszukiwać dane można według nazwy podmiotu lub rodzaju zawiadomienia.

Kolejna lista ostrzeżeń znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. Należy wejść w sekcję konsumenci, następnie w lewym dolnym rogu znajdziemy pozycję „ostrzeżenia konsumenckie”.  W ostrzeżeniach konsumenckich UOKIK wskazuje na podejrzane zachowanie przedsiębiorcy oraz jego możliwe skutki dla szerszej grupy klientów. Urząd wskazuje podstawę prawną ostrzeżeń, a jest nią Art. 73a. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ostrzeżenia UOKIK pojawiają się na bieżąco, maksymalnie można wyświetlić na stronie 50 pozycji i niestety nie ma wyszukiwarki konkretnych podmiotów.

Jak jeszcze można sprawdzić pożyczkodawcę?

Zawsze możemy sprawdzić daną firmę pożyczkową poprzez sprawdzenie jej danych. Musimy wiedzieć, że każda firma pożyczkowa musi posiadać swój nr KRS. Jeżeli dana firma posiada taki numer, to wówczas znajduje się w bazie danych Krajowego Rejestru Sądowego. Krajowy Rejestr Sądowy udostępnia dane o podmiotach w wyszukiwarce internetowej. Jeżeli jakaś firma nie figuruje w rejestrze to lepiej nie wnioskować u niej o przyznanie pożyczki.

Pomocny może także się okazać rejestr przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych, którzy prowadzą swoje firmy w Polsce. Rejestr ten to nic innego jak CEIDG czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Tu również możemy zajrzeć do rejestru drogą elektroniczną i tym samym pozyskać więcej danych na temat danej firmy.

Tagi: knf

Zaktualizowano: 07.03.2022

Dodano: 24.04.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top