Komisja Nadzoru Finansowego – czym się zajmuje i jakie są jej zasady działania?

Opublikowano: 03 Cze 2021 Dagmara Konik 5 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Komisja Nadzoru Finansowego. Określenie tej instytucji często pojawia się w doniesieniach medialnych czy argumentacji, że dana decyzja podyktowana jest wytycznymi KNF. W dzisiejszym wpisie na blogu odpowiemy czym jest KNF i jakie są jej funkcje. Równie często słyszmy o rekomendacjach KNF dla rynku. O ich znaczeniu odpowiemy dziś i w najbliższych wpisach na blogu.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakim organem jest KNF,
 • kto wchodzi w skład Komisji,
 • co kryje się pod pojęciem: "rekomendacje KNF".

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: "Komisja Nadzoru Finansowego – czym się zajmuje i jakie są jej zasady działania?"

Czym jest KNF i czym się zajmuje?

Skrót ten oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to instytucja, która w oparciu o przepisy Unii Europejskiej sprawuje kontrolę nad polskim rynkiem finansowym. Oznacza to, że KNF nadzoruje działanie innych instytucji krajowych. Komisja powstała na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Należy mieć na uwadze, że KNF nie jest zaliczana do centralnych organów administracji rządowej, mimo, że nadzór nad nią sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zakres działalności KNF obejmuje nadzory:

 • nad sektorem bankowym,
 • emerytalny,
 • ubezpieczeniowy,
 • nad rynkiem kapitałowym,
 • nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych,
 • uzupełniający,
 • nadzór obejmujący sektor kas spółdzielczych

To wszystko sprawia, że istnieje duża liczba podmiotów nadzorowanych przez Komisję. Praca KNF, nie tyko w zakresie nadzoru opiera się na mocy aż 21 ustaw. To całkiem sporo, ale biorąc pod uwagę to, że Komisja czuwa nad całym, już dość dużym i stale powiększającym się rynkiem finansowym, potrzebne są do tego liczne podstawy prawne.

KNF wykonuje tak wiele zadań między innymi dlatego, że zastąpiła zniesione w 2006 roku Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W 2008 roku kompetencje Komisji uległy rozszerzeniu, gdyż przejęła ona wówczas zadania Komisji Nadzoru Bankowego.

Oprócz sprawowania nadzoru nad przeróżnymi sektorami rynku finansowego oraz dbaniu o jego rozwój KNF dba o to, by zawsze mogło dojść do polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

Działanie KNF jest bardzo potrzebne, ponieważ dzięki temu mamy pewność, że następuje kontrola funkcjonowania różnych instytucji na rynku finansowym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Innymi słowy zyskujemy zabezpieczenie rynku finansowego.

KNF we wszystkich swoich polach działa w zakresie przewidzianym ustawą, odpowiednią do danej działalności.

Struktura Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego składa się z członków, którzy pełnią funkcje zarządcze, mają prawo głosu bądź dysponują tylko głosem doradczym. Są to:

 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Zastępcy Przewodniczącego KNF,
 • Prezes NBP albo jego przedstawiciel,
 • przedstawiciel Premiera,
 • Minister Finansów albo jego przedstawiciel,
 • przedstawiciel Ministra-Członka Rady Ministrów, który jest właściwy do służb specjalnych,
 • Minister Gospodarki albo jego przedstawiciel,
 • przedstawiciel Prezydenta RP,
 • przedstawiciel Prezesa UOKiK,
 • przedstawiciel BFG,
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo jego przedstawiciel

Przewodniczącego Komisji powołuje Premier na 5-letnią kadencję. Również Premier powołuje Zastępców Przewodniczącego. Następuje to w wyniku wniosku, złożonego przez Przewodniczącego.

Czym są rekomendacje KNF?

Rekomendacje są to dokumenty, wydawane przez KNF i skierowane do odpowiednich instytucji, nad którymi komisja sprawuje nadzór. W zależności od tego, jakiego podmiotu dotyczą konkretne rekomendacje, inna jest podstawa prawa.

Rekomendacje dla banków wydawane są na podstawie artykułu 137 punkt 5 ustawy prawo bankowe; dla sektora SKOK na mocy artykułu 62 ustęp 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; a dla sektora ubezpieczeniowego w oparciu o artykuł 365 ustęp 1 punkt 2 litery od a do c ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

KNF do tej pory wydała bardzo wiele rekomendacji. Dla banków liczba ta wynosi 23 rekomendacje, a dla SKOK-ów 6. Oprócz tego, Komisja wydała dla sektora ubezpieczeniowego jeszcze 70 rekomendacji co daje łącznie aż 99 rekomendacji.

Podsumowanie

Zakres kompetencji KNF jest bardzo szeroki, a jej rola niewątpliwie bardzo istotna dla bezpieczeństwa rynku finansowego. Jednak tak duża liczba wydawanych przez ten organ dokumentów może z pozoru wzbudzać poczucie zagubienia pośród przepisów prawnych. Chyba każdemu byłoby łatwiej, gdyby od razu mógł dowiedzieć się co jest dla niego najbardziej potrzebne i co może go zainteresować w pierwszej kolejności. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć tę serię. W kolejnych odcinkach przedstawimy dokładniej te rekomendacje, o których powinien wiedzieć każdy konsument.

Tagi: komisja nadzoru finansowegoknfsektor bankowy

Zaktualizowano: 08.12.2021

Dodano: 03.06.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Rekomendacja S – dlaczego jest ważna dla kredytobiorcy?

Rekomendacja S – dlaczego jest ważna dla kredytobiorcy?

18 Marzec 2022Autor: Dagmara Konik

Rekomendacja S jest kluczowym dokumentem dla rynku kredytów hipotecznych. Za powstanie dokumentu odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dokument ten zawiera regulację w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, czyli dotyczy rynku kredytów hipotecznych. W c(...)

Czytaj więcej
Co warto wiedzieć o Rekomendacji R?

Co warto wiedzieć o Rekomendacji R?

06 Cze 2021Autor: Dagmara Konik

Dziś opiszemy Rekomendację R, a przede wszystkim jej nowelizację, która przypada na styczeń 2022 roku. W poprzednich trzech wpisach omawialiśmy zagadnienia dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego, ideę rekomendacji i podstawy prawne tych dokumentów oraz dokładnie przyjrzeliśmy się Rekomendacji T i Rek(...)

Czytaj więcej
Rekomendacja T - co każdy kredytobiorca wiedzieć powinien?

Rekomendacja T - co każdy kredytobiorca wiedzieć powinien?

04 Cze 2021Autor: Dagmara Konik

Dziś prezentujemy drugi wpis z serii „Co każdy konsument powinien wiedzieć o rekomendacjach KNF." Przygotowaliśmy dla was prezentację kilku Rekomendacji, które są bardzo istotne z punktu widzenia klienta, dokonującego zakupów produktów finansowych. W wczoraj omówiliśmy zasady funkcjonowania KNF oraz(...)

Czytaj więcej
Top