Bank, a parabank. Jakie są podstawowe różnice?

23 Paź 2019 Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska 9 min. czytania

Kategoria: KredytyPożyczkiBankiParabanki

Szukając finansowania stajmy przed nie lada dylematem. Gdzie udać się po nowe środki? Nie mniejszy dylemat czeka nas, gdy posiadamy za dużo pieniędzy. Gdzie ulokować nadwyżkę środków finansowych? W Polsce działa wiele instytucji finansowych. W zakresie inwestycji nadwyżek wybór jest ogromny – fundusze inwestycyjne, giełda, obligacje, depozyty w bankach i parabankach – to oczywiście najpopularniejsze z nich. W zakresie pożyczania pieniędzy opcję są w zasadzie dwie – banki oraz parabanki, zwane również firmami pozabankowymi. Czy się różnią? Czym jest bank, a czym jest parabank?

Czym jest bank?

Bank  to osoba prawna, która na podstawie określonych zezwoleń wykonuje działalność gospodarczą. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie bankowym mówi, że bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem. Depozyty zbierane przez bank chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku upadku instytucji bankowej klienci mogą liczyć na zwrot gotówki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Działalność gospodarcza banku polega na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, jak i wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa m.in. 
•    prowadzenie rachunków bankowych,
•    emitowanie bankowych papierów wartościowych,
•    udzielanie poręczeń,
•    operacje czekowe/wekslowe,
•    nabywanie/zbywanie wierzytelności pieniężnych.

Do banku po pieniądze i z pieniędzmi

Bank w swej definicji łączy potrzeby osób posiadających nadwyżki kapitału oraz deficyt kapitału. Jeśli mamy środki, które chcielibyśmy bezpiecznie ulokować, powinniśmy udać się do banku i założyć lokatę. Lokata może być krótko, średnio lub długoterminowa. Na samym końcu, najważniejsze jest to, że bank gwarantuje mi określony zysk. Jeżeli natomiast mamy za mało pieniędzy, idziemy do banku i możemy je pożyczyć w formie kredytu lub pożyczki. Bank, jako instytucja ściśle regulowana musi dokonać oceny zdolności kredytowej mojej osoby i sprawdzić, czy stać nas na to, aby to zobowiązanie zaciągnąć. Banki w swojej ocenie są mocno konserwatywne, w zamian jednak uzyskujemy relatywnie niską cenę za pożyczane pieniądze. 

Bank działa na rynku ściśle regulowanym. Podlega ustawom oraz nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wypłacalność banku gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Parabanki natomiast prowadzą działalność zbliżoną do bankowej, ale bankiem nie są - nie mogą pobierać środków od klientów w formie lokat. Działają na podstawie zapisów kodeksu cywilnego i jeżeli chcą udzielać pożyczek muszą być wpisane do rejestru KNF, nie są jednak objęte takim nadzorem jak banki oraz w żaden sposób podlegają pod Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Czym jest parabank?

Parabanki to prywatne firmy, które udzielają pożyczek lecz nie przyjmują  depozytów od Klientów - działalność depozytowa jest zarezerwowana jeydnie dla Banków i SKOKów. Będą to zatem wszystkie instytucje, które prowadzą działalność zbliżoną do bankowej, ale bankiem nie są. Parabanki  udzielają swoich produktów zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym i nie  podlegają regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nie oznacza to, że nie muszą spełnić pewnych kryteriów i wymogów. W kontekście pożyczania pieniędzy, każda firma prowadząca tego typu działalność musi spełnić określone w ustawie o kredycie konsumenckim wymogi (informują klientów o warunkach proponowanej pożyczki, przedkładają druk Formularza Informacyjnego oraz mają obowiązek badać zdolność kredytową przyszłych pożyczkobiorców) oraz uzyskać wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Na stronie KNF może taki rejestr zobaczyć. 

Działalność depozytowa parabanków

Instytucje pozabankowe lub inaczej nazywane parabankowe nie mogą przyjmować pieniądzy od Klientów w depozyt za określony procent. Istnieją jednak nieuczciwe firmy, które próbują oferować różnego typu "produkty finansowe" kusząc klienow wysokim zwrotem ze zdeponowanych środków. Zazwyczaj oferowany procent będzie wyższy niż w bankach, ponieważ ryzyko niewypłacalności takiej firmy jest większe i nie ma gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Parabanki kuszą zatem Klientów wysokim oprocentowaniem, natomiast nie zawsze Klienci zdawają sobie sprawę jak wielkie jest ryzyko związane z prowadzeniem tego typu biznesu, upadkiem i niewypłacalnością. Oczywiście, w przypadku jej wystąpienia Klient może ubiegać się zwrot środków z majątku firmy. W praktyce jednak jest to postępowanie, które może ciągnąć się latami i nie gwarantuje sukcesu. Najbardziej spektakularnym upadkiem parabanku w Polsce był Amber Gold, który okazał się być zwykłą piramidą finansową - co w Polsce jest nielegalne.

bank czy parabank co wybrać

Lista ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na swojej stronie internetowej publikuje tzw.  Listę Ostrzeżeń Publicznych - czyli spis wszystkich parabanków, co do których złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub Komisja Nadzoru Finansowego ma uzasadnione podejrzenie, że firma działa w sposób nielegalny. Dzięki temu Klienci mogą uniknąć powierzenia swoich środków nieuczciwej firmie - koniecznie zatem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji co do ulokowania środków w prywatnej firmie należy przeglądnąć czy danej firmy nie ma wpisanej w przytaczanym rejestrze.

Bank a parabank

Analizując produkty banków i parabanków znajdziemy wiele podobieństw. W obu instytucjach znajdziemy kredyty/pożyczki gotówkowe, limity, karty kredytowe, produkty z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości. Również depozyt działa identycznie – wpłacam pieniądze, a instytucja gwarantuje mi wypłatę środków powiększoną o określony procent. Podstawowa różnica wynika jednak z ryzyka. Bank, który działa na rynku regulowanym, niweluje ryzyko włączając do portfela tylko Klientów stabilnych i bezpiecznych. W zamian oferuje tańsze finansowanie. W kontekście depozytów, zagrożenie upadłością banku jest niewielkie co raczej daje Klientowi pewność zawrotu środków. A nawet gdyby okazało się, że bank będzie niewypłacalny, to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje nam, że wkłady (lokaty i środki na rachunkach) do równowartości 100 tys. euro zostaną nam w stu procentach wypłacone. Ryzyko zatem jest transakcji niewielkie, co niestety ma swoje odzwierciedlenie w oferowanym oprocentowaniu lokat - zazwyczaj nawet mniejszym od inflacji. W przypadku parabanków mówimy o budowaniu agresywnego portfela pożyczkowego, w którym istnieje cześć Klientów niespłacających swojego zobowiązania. Dlatego Klient otrzymuje droższe pieniądze. Jeżeli pożyczamy takiej firmie pieniądze np. w postaci obligacji, to musi zdawać sobie sprawę, że ryzyko utraty środków jest dużo większe.  Przed taką inwestycją należy dobrze zapoznać się z wynikami finansowymi firmy oferującej obligacje i kupon jaki dana firma oferuje nam za wykupione obligacje.

Co wybrać – bank czy parabank?

Odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji. Jeżeli szukam finansowania muszę liczyć się z tym, że bank może odmówić udzielenia kredytu. Wtedy pozostaje mi rynek finansowania pozabankowego. Jeżeli mam nadwyżki kapitału, musze odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest mój apetyt na ryzyko? Najważniejsze jest jednak to, aby podjęty przeze mnie wybór był świadomy tzn. abym wiedział jakie są konsekwencje współpracy z bankiem i parabankiem zarówno w zakresie produktów kredytowych jak i inwestycyjnych. 
 

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena artykułu / gł.

Komentarze (0)


Top