bank czy parabank

23 Paź 2019 Autor: Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska

Szukając finansowania staję przed nie lada dylematem. Gdzie udać się po nowe środki? Nie mniejszy dylemat czeka mnie, gdy posiadam za dużo pieniędzy. Gdzie ulokować nadwyżkę środków finansowych? W Polsce działa wiele instytucji finansowych. W zakresie inwestycji nadwyżek wybór jest ogromny – fundusze inwestycyjne, giełda, obligacje, depozyty w bankach i parabankach – to oczywiście najpopularniejsze z nich. W zakresie pożyczania pieniędzy opcję są w zasadzie dwie – banki oraz parabanki, zwane również firmami pozabankowymi. Czy różnią się? Czym jest bank, a czym jest parabank?

Czym jest bank?

Bank  to osoba prawna, która na podstawie określonych zezwoleń wykonuje działalność gospodarczą. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie bankowym mówi, że bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem. Finanse banku chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku upadku instytucji bankowej klienci mogą liczyć na zwrot gotówki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Działalność gospodarcza banku polega na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, jak i wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa m.in. 
•    prowadzenie rachunków bankowych,
•    emitowanie bankowych papierów wartościowych,
•    udzielanie poręczeń,
•    operacje czekowe/wekslowe,
•    nabywanie/zbywanie wierzytelności pieniężnych.

Do banku po pieniądze i z pieniędzmi

Bank w swej definicji łączy potrzeby osób posiadających nadwyżki kapitału oraz deficyt kapitału. Jeśli mam za dużo pieniędzy, mogę udać się do banku i założyć lokatę. Lokata może być krótko, średnio lub długoterminowa. Na samym końcu, najważniejsze jest to, że bank gwarantuje mi określony zysk. Jeżeli natomiast mam za mało pieniędzy, idę do banku i je pożyczam. Bank, jako instytucja ściśle regulowana musi dokonać oceny zdolności kredytowej mojej osoby i sprawdzić, czy stać mnie na to, aby to zobowiązanie zaciągnąć. Banki w swojej ocenie są mocno konserwatywne, w zamian jednak uzyskuje relatywnie niską cenę za pożyczane pieniądze. 

Bank działa na rynku ściśle regulowanym. Podlega ustawom oraz nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wypłacalność banku gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Parabank prowadzi działalność zbliżoną do bankowej, ale bankiem nie jest. Działa na podstawie zapisów kodeksu cywilnego, jeżeli chce pożyczać pieniądze musi być wpisany do rejestru KNF, nie jest jednak objęty nadzorem oraz gwarancjami.

 

Czym jest parabank?

Parabanki to prywatne firmy, które udzielają pożyczek, a także przyjmują  depozyty od Klientów. Będą to zatem wszystkie instytucje, które prowadzą działalność zbliżoną do bankowej, ale bankiem nie są. Parabanki  udzielają swoich produktów zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym i nie  podlegają regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nie oznacza to, że nie muszą spełnić pewnych kryteriów i wymogów. W kontekście pożyczania pieniędzy, każda firma prowadząca tego typu działalność musi spełnić określone w ustawie o kredycie konsumenckim wymogi oraz uzyskać wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Na stronie KNF może taki rejestr zobaczyć. 

Działalność depozytowa parabanków

Instytucja pozabankowa może również przyjmować pieniądze od Klientów w depozyt za określony procent. Ten procent będzie wyższy niż w banku, ponieważ ryzyko niewypłacalności takiej firmy jest większe i nie ma gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Parabanki kuszą zatem Klient wysokim oprocentowaniem, Klienci jednak nie zawsze zdają sobie sprawę jak wielkie jest ryzyko związane z prowadzeniem tego typu biznesu, upadkiem i niewypłacalnością. Oczywiście, w przypadku jej wystąpienia Klient może ubiegać się zwrot środków z majątku firmy. W praktyce jednak jest to postępowanie, które może ciągnąć się latami i nie gwarantuje sukcesu. Najbardziej spektakularnym upadkiem parabanku w Polsce był Amber Gold.

bank czy parabank co wybrać

Lista ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na swojej stronie internetowej publikuje tzw.  Listę Ostrzeżeń Publicznych - czyli spis wszystkich parabanków, do których złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dzięki temu Klienci mogą uniknąć powierzenia swoich środków nieuczciwej firmie .

Bank a parabank

Analizując produkty banków i parabanków znajdziemy wiele podobieństw. W obu instytucjach znajdziemy kredyty/pożyczki gotówkowe, limity, karty kredytowe, produkty z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości. Również depozyt działa identycznie – wpłacam pieniądze, a instytucja gwarantuje mi wypłatę środków powiększoną o określony procent. Podstawowa różnica wynika jednak z ryzyka. Bank, który działa na rynku regulowanym, niweluje ryzyko włączając do portfela tylko Klientów stabilnych i bezpiecznych. W zamian oferuje tańsze finansowanie. W kontekście depozytów, zagrożenie upadłością banku jest niewielkie co raczej daje Klientowi pewność zawrotu środków. A nawet gdyby, to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ryzyko transakcji niewielkie, a co za tym idzie zysk Klienta niewielki. W przypadku parabanków mówimy o budowaniu agresywnego portfela pożyczkowego, w którym istnieje cześć Klientów niespłacających swojego zobowiązania. Dlatego Klient otrzymuje droższe pieniądze. Jeżeli pożyczam takiej firmie pieniądze, to ja ryzykuje. Dlatego zwrot z lokaty w parabanków może być wyższy. 

Co wybrać – bank czy parabank?

Odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji. Jeżeli szukam finansowania muszę liczyć się z tym, że bank może odmówić. Wtedy pozostaje mi rynek finansowania pozabankowego. Jeżeli mam nadwyżki kapitału, musze odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest mój apetyt na ryzyko? Najważniejsze jest jednak to, aby podjęty przeze mnie wybór był świadomy tzn. abym wiedział jakie są konsekwencje współpracy z bankiem i parabankiem zarówno w zakresie produktów kredytowych jak i depozytowych. 
 

Top