kredyt pożyczka różnice

Czym różni się kredyt od pożyczki? Jakie znaczenie ta różnica ma dla konsumenta

07 Sie 2019 Autor: Wojciech Zieliński

Kredyt i pożyczka – pojęcia szeroko znane i często używane. Zdarza się, że wykorzystujemy je zamiennie. Mało kto jednak wie, że tak naprawdę oznaczają co innego, posiadają różnice i szereg cech, które charakteryzuje każde z nich. Co to za cechy? Jakie są różnice poiędzy kredytem i pożyczką?

 

Pożyczka, czyli pożyczam pieniądze lub rzecz

Pojęcie pożyczki unormowane jest w kodeksie cywilny. Według definicji pożyczka to operacja, która polega na oddaniu do dyspozycji przez osobę fizyczną lub instytucję środków pieniężnych, lub określonych przedmiotów na okres oznaczony lub nieoznaczony. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, a do jej zawarcia wystarczy złożenie oświadczeń woli dwóch stron. Oznacza to, że pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą nie jest wymagane zawarcie umowy – wystarczy ustne ustalenie co do warunków transakcji. Jaki może być zatem przykład pożyczki? Pożyczką według definicji będzie zatem sytuacja, w której ojciec pożycza swojemu synowi pieniądze nieodpłatnie. Gdy pożyczę koledze rower, również dokonuję transakcji pożyczki. W sytuacji, w której Klient pożycza pieniądze w instytucji pozabankowej i płaci za to prowizję i odsetki również będziemy mieli do czynienia z pożyczką.

Szczególne rodzaje pożyczek

Na rynku spotkamy dwa szczególne rodzaje pożyczek – pożyczkę bankową i pozabankową. W ramach pożyczki bankowej bank w umowie odpłatnej oddaje do dyspozycji środki finansowe Klientowi. Przedmiotem pożyczki bankowej mogą być tylko pieniądze. Jest to umowa odpłatna, co oznacza, że bank określi w umowie zasady udzielania finansowania – odsetki, prowizję i inne, które Klient będzie musiał zapłacić. Pożyczka bankowa podlega pod prawo bankowe. Pożyczka pozabankowa będzie natomiast udzielana przez prywatnego przedsiębiorcę, który założył firmę pożyczającą pieniądze – popularnie zwaną instytucją/firmą pozabankową. Tu przedmiotem pożyczki również będą pieniądze, aczkolwiek taka firma mogłaby również pożyczać przedmioty. Umowa powinna zostać skonstruowana w formie pisemnej i powinną określać całkowite koszty pożyczki. Pożyczka, udzielana przez firmę pozabankową podlega pod ustawę o kredycie konsumenckim, a firma jej udzielająca powinna posiadać stosowne wpisy do rejestrów Komisji Nadzoru Finansowego.

Kredyt, czyli idę po pieniądze do banku

W ramach umowy kredytu bank zobowiązuje się do udostępnienia kredytobiorcy określonej kwoty na określony czas i realizację określonego celu, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać pieniądze pochodzące z kredytu zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić bankowi kwotę zobowiązania wraz z odsetkami i dodatkowy opłatami. Z przytoczonej definicji wynika zatem szereg cech charakterystycznych dla kredytu. Kredyt będzie umową świadczoną tylko przez bank na podstawie prawa bankowego. Zawsze będzie miał jakiś cel. Zawsze będzie też produktem odpłatnym.

Kredyt, a pożyczka

Nawet jeżeli potocznie używamy sformułowania kredyt i pożyczka zamiennie, musimy mieć świadomość, że w rzeczywistości są to dwie różne konstrukcje. Pożyczka nie musi mieć celu, nie musi mieć określonego okresu, może być nieodpłatna, może być świadczona przez instytucję niebędącą bankiem lub osobę fizyczną. Kredyt natomiast jest unormowany prawnie, a jego definicja wpisana w prawo bankowe, musi mieć cel, termin spłaty, czyli również harmonogram, musi być odpłatny oraz świadczony tylko przez bank.

Kredyt i pożyczka online

Wnioskując o finansowanie na wnioskomat.com Klient otrzyma oferty pożyczek pozabankowych. Agent, który skontaktuje się z Klientem po wypełnieniu wniosku posiada jednak szerszą ofertę w swoim systemie sprzedażowym. Dzięki temu, jeżeli profil ryzyka Klienta na to pozwoli, będzie w stanie zaoferować Klientowi również kredyty dostępne w czołowych bankach. Wnioskomat.com przede wszystkim stawia na rozwiązania najlepiej dopasowane do Klienta. Dlatego, niezależnie czy kredyt, czy pożyczka, Klient ma pewność, że otrzyma finansowanie adekwatne do jego potrzeb i możliwości. Oferta jest skonstruowana tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Kredyt lub pożyczka bez zaświadczeń? Nie ma problemu. Kredyt lub pożyczka bez BIK? Również znajdzie się taka oferta. Wnioskomat.com dopasuje coś dla bardzo dobrego Klienta, ale także znajdzie kredyt lub pożyczkę dla osób z nienajlepszą historą kredytową. 

Top