Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt gotówkowy?

Opublikowano: 06 Kwi 2021 Anna Kopańska 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Mnogość banków, firm pożyczkowych, rodzajów kredytów, ofert, promocji – może spowodować, że klient zainteresowany skorzystaniem z kredytu gotówkowego będzie się czuł zagubiony w gąszczu informacji, które powinien wiedzieć przed podpisaniem umowy kredytowej. W tym artykule powiemy o tym co składa się na koszty kredytu gotówkowego, wskażemy na co zwracać uwagę w formularzu informacyjnym i jakie pytania trzeba sobie zadać weryfikując dokumenty kredytowe, a także jakie dokumenty musi otrzymać klient w związku z zawarciem umowy kredytu gotówkowego.

Pytania, jakie stawia sobie kredytobiorca i odpowiedzi

Jaką kwotę dostanę na konto? Jaki jest całkowity koszt kredytu?, ile wynosi RRSO? Dodatkowo czy rata jest prawidłowa i okres kredytowania zgodny z moimi oczekiwaniami? A może mój kredyt ma ubezpieczenie? Co jeśli będę chciała spłacić wcześniej mój kredyt? Czy decyzja o skorzystaniu z kredytu gotówkowego jest ostateczna?

Wszystkie wymienione pytania to te, które powinien sobie zadać i jednocześnie sprawdzić odpowiedź, przyszły kredytobiorca weryfikując dokumenty takie jak formularz informacyjny czy umowę kredytową. Kredytodawca ma obowiązek przekazać klientowi jeszcze przed zawarciem umowy kredytowej formularz informacyjny. Reguluje tę kwestię Ustawa o Kredycie Konsumenckim precyzując wytyczne dla kredytodawców w artykule 13 i 14 niniejszej ustawy. Praktyka bankowa raczej pokazuje, że klient taki formularz otrzymuje dopiero w momencie składania wniosku.

Na etapie wstępnych wizyt w bankach z dopytaniem o szczegóły oferty, czyli wtedy kiedy klient najczęściej porównuje dostępne oferty kredytowe w różnych bankach - klient możliwe, że będzie musiał sam poprosić doradcę, aby przekazał mu formularz informacyjny ofert, które przedstawił podczas spotkania. Należy pamiętać, że taki formularz jest ważny z reguły od 1 do 14 dni. Wobec tego nasza decyzja o skorzystaniu z kredytu powinna zmieścić się w czasie obowiązywania formularza.

Więcej o formularzu informacyjnym

Celem podstawowym formularza jest zabezpieczenie interesów klienta poprzez przedstawienie klientowi wszystkich najważniejszych parametrów kredytu gotówkowego w czytelnej i przejrzystej formie. Dodałabym jeszcze, że jest to również pewnego rodzaju zabezpieczenie dla banku, który w momencie podpisania umowy kredytowej, wymaga również od klienta podpisania formularza na potwierdzenie zapoznania się z jego treścią.

Formularz ma formę tabeli, z której w łatwy sposób możemy wyczytać wszystkie najważniejsze informacje i znaleźć odpowiedzi na pytania, które przesądzą o tym, która oferta okaże się dla klienta najlepsza. Z tego formularza dowiemy się również innych informacji takich jak, czy i na jakich warunkach cenowych możliwa jest częściowa lub całkowita spłata kredytu, czy wymagane są dodatkowe zabezpieczenia lub dodatkowe umowy na przykład umowa o prowadzenie konta osobistego.

Co to jest całkowity koszt kredytu?

W momencie, gdy kupujemy jakąkolwiek rzecz, interesuje nas jej cena. W przypadku kredytu gotówkowego interesuje nas całkowity koszt kredytu. Na całkowity koszt kredytu składają się wszystkie elementy jakie klient musi ponieść w związku z uzyskaniem kredytu. Wśród nich wymieniamy takie jak prowizja, oprocentowanie czyli należne bankowi odsetki, opłaty czy koszty usług dodatkowych na przykład koszt ubezpieczenia. Całkowity koszt kredytu to taka kompletna cena za "kupno" kredytu.

Całkowity koszt kredytu w dokumentach kredytu, wyrażony jest zarówno kwotowo, jak i w formie procentowej w postaci tak zwanego RRSO czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Jeśli klient spłaci kredyt przed terminem, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu proporcjonalnie do długości skróconego okresu. Co ważne – dotyczy to wszystkich kosztów poniesionych przez klienta, nawet tych poniesionych przed datą spłaty lub gdy były one jednorazowe. Wcześniejszą spłatę reguluje art. 49 i 50 Ustawy o Kredycie Konsumenckim.

Kredyt gotówkowy - kwota: 14 500 zł, okres: 36 mies
Banki
Kwota kredytu: 14 500 zł
Ilość rat kredytu: 36 mies
Oprocentowanie RRSO Prowizja Łączna kwota do spłaty Wysokość raty Akcja
Kasa Stefczyka - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,00 % 11,57 % 0,00 % 17 089,56 zł 474,71 zł
Raiffeisen Digital Bank - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,83 % 12,49 % 0,00 % 17 295,48 zł 480,43 zł
VeloBank kredyt gotówkowy - Kredyt dla aktywnych (zobacz) 12,49 % 13,23 % 0,00 % 17 460,36 zł 485,01 zł
Bank Pocztowy - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,99 % 16,56 % 5,00 % 18 202,32 zł 505,62 zł
VeloBank kredyt gotówkowy - Oferta Specjalna (zobacz) 13,24 % 18,02 % 4,99 % 18 529,20 zł 514,70 zł

Co to jest RRSO?

Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem kredytu gotówkowego, możesz posłużyć się również wskaźnikiem RRSO. Pamiętaj tylko, żeby porównywać ofertę do oferty czyli te same kwoty kredytu na taki sam okres spłaty. To zobrazuje, jaki jest procentowo wyrażony całkowity koszt kredytu. Zdarza się, że czasem klienci nie zwracają uwagi na to, że oferta, którą analizują, pomimo, że dotyczy tej samej kwoty co oferta innego banku, zawiera inne składowe kosztów. Na przykład jedna oferta ma w koszcie ubezpieczenie, a ta druga nie. Wówczas wiadomo, że RRSO tych ofert będzie różne.

Wiadomo też, że cena nie zawsze jest jedynym wyznacznikiem. Niektórzy klienci chcą dodatkowo zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i kupują kredyt z ubezpieczeniem. Jednak wtedy musisz wiedzieć, że RRSO takiej oferty będzie wyższe, bo wyższy będzie całkowity koszt kredytu. W drugą stronę, może być tak, że masz przed sobą ofertę z niskim RRSO, ale nie zawiera ona ubezpieczenia na którym Ci zależy.

Pamiętaj też, że analizując ofertę kredytową będziesz mieć do czynienia z dwoma wskaźnikami procentowymi. Oprócz RRSO, które wyraża współczynnik wszystkich kosztów kredytu w całym okresie kredytowania, mamy jeszcze oprocentowanie nominalne według którego bank liczy odsetki. Należy się zawsze kierować RRSO przy ocenie wysokości wszystkich kosztów danego kredytu.

Maksymalną kwotę odsetek określa artykuł 359, paragraf 2 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że odsetki ustawowe liczone są jako równowartość referencyjnej stopy procentowej NBP i 3,5 punków procentowych. Maksymalne odsetki ustawowe nie mogą przekroczyć w stosunku rocznym poziomu dwukrotności odsetek ustawowych czyli na moment publikacji artykułu jest to 7,2% w skali roku.

Jakie dokumenty musi otrzymać kredytobiorca?

Jeśli dojdzie do podpisania umowy kredytowej to bank zobowiązany jest wydać nam takie dokumenty jak umowę kredytową wraz z wzorem oświadczenia o możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Dodatkowo bank powinien przekazać klientowi formularz informacyjny do kredytu, harmonogram spłat, który szczegółowo pokazuje terminy spłat w całym okresie kredytowania wraz z kwotą wymaganej raty, w podziale na ratę kapitałową i odsetkową.

Pozostałe dokumenty jakie winniśmy otrzymać, związane będą z usługami dodatkowymi na przykład może to być oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt z ubezpieczeniem. Może to być również umowa konta jeśli przy okazji kredytu zdecydowaliśmy się na założenie konta w banku.

Podsumowanie

Przed skorzystaniem z kredytu warto sprawdzić formularz informacyjny. Porównaj informacje w nim zawarte i wybierz tę ofertę, która będzie najbardziej spełniać Twoje oczekiwania. W propozycji kredytowej weryfikuj dodatkowe informacje na przykład czy kredyt zawiera ubezpieczenia i jeśli tak to jaki rodzaj. Pamiętaj, że niektóre usługi dodatkowe mogą obniżyć Twój koszt kredytu. Warto je rozważyć. Wybierając oferty kredytowe warto wybierać te ze stałym oprocentowaniem, szczególnie w okresie kiedy stopy procentowe NBP są na niskim poziomie.

Zaktualizowano: 11.11.2021

Dodano: 06.04.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top