Kredyt hipoteczny? Tak, posiadam. Pożyczka hipoteczna? Również jest mi znana

Opublikowano: 24 Lip 2019 Wojciech Zieliński 6 min. czytania

Kategoria: Kredyty hipotecznePożyczki hipoteczneKredyty mieszkaniowe

Polacy nie boją się słowa „hipoteka”. Wizja wpisania się banku jako podmiotu uprawnionego do nieruchomości w przypadku braku spłaty zobowiązania nie jest dla nas blokadą na drodze uzyskania finansowania na wymarzony dom czy mieszkanie. A posiadając już nieruchomość na własność, równie często sięgamy po pożyczki hipoteczne, które służą finansowaniu dowolnego celu konsumpcyjnego z zabezpieczeniem hipoteką nieruchomości.

Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych

Jak pokazuje raport Amaron-Sarfin za czwarty kwartał 2018 (dostępny na stronach Związku Banków Polskich) ogólna suma zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych to 415,158 mld zł i w stosunku do roku 2017 wzrosła o 6,78%. Choć czynników wzrostu może być wiele np. rosnące ceny, zakupy wyżej klasy nieruchomości rzeczywistość pokazuje, że zdecydowanie częściej od naszych zachodnich sąsiadów rezygnujemy z wynajmu i wolimy mieszkać „na swoim”. Oczywiście nadal dużą część finansowania stanowią kredyty mieszkaniowe na zakup nieruchomości na wynajem, ale tutaj coraz częściej mówi się wśród przedstawicieli branży o lokalizacjach typu polskie morze czy góry, miejscowościach turystycznych. Coraz częściej finansowane są również nieruchomości zagraniczne.

Własna nieruchomość na kredyt hipoteczny

Ale wracając na krajowe podwórko… Aby zamieszkać w swoim wymarzonym mieszkaniu czy domu oczywiście możemy liczyć na spadek po dalszej lub bliższej rodzinie, ale chcąc cieszyć się własnym lokum już dziś w większości przypadków finansowania korzystamy z kredytów hipotecznych. Są to produkty kredytowe oferowane przez prawie każdy bank uniwersalny funkcjonujący na rynku. Bank po przeprowadzonej analizie kredytowej nas jako osoby oraz naszych źródeł dochodów, jak również nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie informuje nas o przyznaje nam kwotę kredytu wynikającą z tej analizy. Obecnie na rynku jest to 80% wartości nieruchomości. Pozostałą część finansujemy w ramach tzw. wkładu własnego. Bank ze swojej strony tu i teraz oferuje nam kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych na zakup nieruchomości, a my zobowiązujemy się do terminowej spłaty tej kwoty zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. W zależności od naszej decyzji mogą to być raty równe ze stałym stosunkiem kapitału do odsetek lub raty malejące, gdzie z każdym kolejnym rokiem spłaty część odsetkowa jest mniejsza. A co jeśli zadzieje się coś co nie pozwoli nam spłacać zobowiązania? Oczywiście kluczowe jest poinformowanie banku o tej sytuacji i wstąpienie na polubowną ścieżkę np. rozłożenie kapitału na dłuższy okres czy też karencja w spłacie kredytu. Odebranie przez bank nieruchomości jest ostatecznością.

kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

A jak posiadam już nieruchomość i potrzebuję pieniędzy na inny cel - pożyczka hipoteczna?

Osobą historią jest ta, kiedy posiadamy już swoją nieruchomość wolną od wpisów w księdze wieczystej w dziale dotyczącym hipotek. Gdy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami nieruchomości wolnej od zadłużenia i szukamy źródeł finansowania własnych planów, marzeń, czy wcześniej zaciągniętych kredytów świetny rozwiązaniem jest pożyczka hipoteczna. Jest to również produkt oferowany przez większość banków. Aby uzyskać tą formę finansowania należy złożyć wniosek o pożyczkę hipoteczną w wybranym przez siebie banku z bardzo ogólnym określeniem celu dalszego finansowania – zakup wyposażenia domu, remont, cele konsumpcyjne czy spłata obecnych zobowiązań. Bank po przeprowadzonej analizie kredytowej informuje nas o środkach, jakie możemy pozyskać. Zazwyczaj możemy liczyć na max. 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. W zdecydowanej większości przypadków nie musimy się również szczegółowo rozliczać wykorzystanych środków. Pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym są również niżej oprocentowane niż tradycyjne kredyty konsumpcyjne, a to ze względu na występujące solidne zabezpieczenie.

Kredyt hipoteczny jest produktem celowym - na zakup nieruchomości i jest on zabezpieczony na tejże hipotece. Pożyczka hipoteczna to natomiast produkt na dowolny cel pod zabezpieczenie na nieruchomości. Bank również - tak jak w przypadku kredytu hipotecznego - dokonuje wpisu w dziale IV w księdze wieczystej hipoteki

 

BANK

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU

MAKSYMALNY OKRES SPŁATY

 

kredyt hipoteczny alior bank

1 000 000 PLN

30 lat

KONTAKT Z AGENTEM

santander bank hipoteka kredyt hipoteczny

1 000 000 PLN

30 lat

KONTAKT Z AGENTEM

pko bank polski bp kredyt hipoteczny

1 000 000 PLN

30 lat

KONTAKT Z AGENTEM

 

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

Podsumowując możemy wyróżnić 3 podstawowe różnice pomiędzy kredytem a pożyczką hipoteczną. Pierwsza z nich to cel: kredyt wiąże się z zakupem lub budową nieruchomości, a pożyczka finansuje najczęściej cele niezwiązane bezpośrednio z nabyciem nieruchomości. Różnią się również kwoty, jakie możemy uzyskać w ramach tego rodzaju finansowania. Ostatnią znaczącą równicą jest cena tych produktów finansowych. Najniższej oprocentowane są właśnie kredyty hipoteczne.

Znając już podstawową charakterystykę tych produktów pozostaje tylko odpowiedzi na pytania: „Czy mam już nieruchomość? Czy dopiero będę ją dopiero finansować?”

Zaktualizowano: 04.09.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top