Ocena / gł.

mBank Hipoteka

Jednym z produktów, które mBank przygotował dla Państwa jest kredyt hipoteczny który łatwo można dostosować do Waszych indywidualnych potrzeb. To obecnie jeden z najlepszych kredytów hipotecznych dostępnych na rynku.

Kredyt hipoteczny to rozwiązanie kredytowe dla osób poszukujących środków na realizacje swoich celów mieszkaniowych, np. zakup domu lub mieszkania. Pozyskanie ich jest możliwe po znacznie niższym koszcie, niż tradycyjne kredyty.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, w przypadku którego konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości w formie hipoteki, a środki uzyskane w ramach kredytu hipotecznego muszą zostać przeznaczone na konkretny cel wskazany w umowie. Pożyczka hipoteczna jest udzielana na dowolny cel.

Możliwości uzyskania znacznie wyższej kwoty kredytowania (co jest uzależnione od zdolności kredytowej), czy rozłożenie spłaty na wiele miesięcy (nawet do 35 lat, czyli na 420 rat), ale również o wiele niższe oprocentowanie sprawiają, że kredyt hipoteczny jest formą finansowania, która jest zdecydowanie atrakcyjniejsza niż kredyty i pożyczki gotówkowe.

 

Zalety

 • Raz na 5 lat można skorzystać z odroczenia spłaty kapitału
 • Akceptowane są 3 źródła dochodu każdego wnioskodawcy
 • Długi okres kredytowania - do 35 lat
 • 0% prowizji za udzielenie kredytu
 • Niski wkład własny: od 10% wartości nieruchomości
 • Atrakcyjne i niedrogie ubezpieczenia

Wady

 • Nie akceptuje wycen zewnętrznych, nie można zatem dostarczyć własnego operatu szacunkowego

mBank Hipoteka

Jednym z produktów, które mBank przygotował dla Państwa jest kredyt hipoteczny który łatwo można dostosować do Waszych indywidualnych potrzeb. To obecnie jeden z najlepszych kredytów hipotecznych dostępnych na rynku.

Kredyt hipoteczny to rozwiązanie kredytowe dla osób poszukujących środków na realizacje swoich celów mieszkaniowych, np. zakup domu lub mieszkania. Pozyskanie ich jest możliwe po znacznie niższym koszcie, niż tradycyjne kredyty.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, w przypadku którego konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości w formie hipoteki, a środki uzyskane w ramach kredytu hipotecznego muszą zostać przeznaczone na konkretny cel wskazany w umowie. Pożyczka hipoteczna jest udzielana na dowolny cel.

Możliwości uzyskania znacznie wyższej kwoty kredytowania (co jest uzależnione od zdolności kredytowej), czy rozłożenie spłaty na wiele miesięcy (nawet do 35 lat, czyli na 420 rat), ale również o wiele niższe oprocentowanie sprawiają, że kredyt hipoteczny jest formą finansowania, która jest zdecydowanie atrakcyjniejsza niż kredyty i pożyczki gotówkowe.

Kwota kredytu 100 000 - 2 000 000 zł
Okres kredytu 1 - 35 lat
RRSO 8.92 - 12.36 %
Oprocentowanie 9.89 %
Wiek 18 - 67 lat
Prowizja 0.00 %
Ubezpieczenie 0.00 zł

Kredyt hipoteczny

Kwota kredytu:

• minimalna: 100 000 zł

• maksymalna: 2 000 000 zł

Okres kredytowania:

kredyt na cele mieszkaniowe - 35 lat

kredyt na cele inwestycyjne - 20 lat

pożyczka hipoteczna - 20 lat

Wiek kredytobiorcy:

Suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód jest uwzględniony w kalkulacji zdolności kredytowej nie może przekroczyć 67 lat.

W przypadku pożyczki hipotecznej suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód uwzględniamy w kalkulacji zdolności kredytowej i nie może przekroczyć:

* 60 lat - gdy wnioskodawcą lub współwnioskodawcą jest kobieta,

* 65 lat - gdy wnioskodawcą jest wyłącznie mężczyzna.   

Cel kredytu:

 • zakup budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • zakup lokalu mieszkalnego
 • zakup lokalu użytkowego pod wynajem lub dzierżawę
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • zakup działki budowlanej
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • zakup działki z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dokończenie tej budowy
 • spłata kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe
 • nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • finansowanie przedpłat na poczet nabycia od dewelopera budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • budowa domów przeznaczonych na cele mieszkalne z częściami handlowo-usługowymi
 • remont, modernizacja lokalu użytkowego pod wynajem lub dzierżawę
 • inne cele, które Bank zaakceptuje
 • nieokreślony w Umowie cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą – pożyczka

Oprocentowanie:

Oprocentowanie pożyczki jest stałe przez 5 lat.

Prowizja:

• 0% prowizji

RRSO

Kredyt hipoteczny – 8,26%

Pożyczka hipoteczna – 12,86%

Rodzaje nieruchomości akceptowane jako zabezpieczenie

 • lokal mieszkalny
 • dom mieszkalny jednorodzinny (w tym dom w trakcie budowy)
 • dom mieszkalny jednorodzinny z funkcją towarzyszącą (mieszkaniową, biurową,)
 • działka budowlana
 • lokal użytkowy

Wkład własny

Przy każdym wniosku indywidualnie określana jest wysokość wymaganego wkładu własnego, który z reguły wynosi nie mniej niż 10% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Odroczenie spłaty kapitału

Raz na 5 lat można skorzystać z odroczenia spłaty kapitału zgodnie zasadami:

a) na wniosek klienta Bank może odroczyć spłatę kapitału na nie dłużej niż 12 miesięcy,

b) z odroczenia spłaty kapitału można skorzystać, jeśli spłacone już co najmniej 6 rat kapitałowo–odsetkowych kredytu,

c) w dniu, w którym będzie złożony wniosek o odroczenia spłaty kapitału, nie można mieć żadnych zaległości wobec Banku,

d) odroczenia spłaty kapitału nie wydłużają okresu kredytowania,

e) odroczenia spłaty kapitału wymaga aneksu do Umowy kredytu. Po jego zawarciu rozpoczyna się kolejny 5-letni okres, po którym można kolejny raz wnioskować o odroczenie spłaty kapitału.

Akceptowane źródła dochodu:

 • Dochód z tytułu umowy o pracę lub umowy pokrewnej
 • Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dochód z tytułu umowy zlecenia / o dzieło
 • Dochód z tytułu najmu / dzierżawy nieruchomości
 • Dochód z tytułu emerytury / renty
 • Dochód z tytułu posiadania udziałów w spółce
 • Dochód z tytułu zatrudnienia za granicą

Akceptowane są maksymalnie 3 źródła dochodu każdego wnioskodawcy.

Kredyt hipoteczny to forma finansowania, która ma zarówno plusy, jak i minusy. W związku z tym decyzja o zaciągnięciu hipoteki powinna być dobrze przemyślana, a dostępna oferta dokładnie przeanalizowana.

Nazwa firmy mBank S.A.
Adres ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
KRS 0000025237
Telefon 426300800
E-mail [email protected]

Top