Kim jest pośrednik kredytowy?

Opublikowano: 29 Paź 2020 Aleksandra Jakubowska 7 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

W ostatnim czasie coraz bardziej powszechne wśród społeczeństwa stały się kredyty i pożyczki konsumenckie jako dodatkowe źródło finansowania. Możemy je uzyskać udając się bezpośrednio do danej instytucji finansowej (osobiście lub poprzez internet) lub skorzystać z pośrednictwa kredytowego.  Na rynku mamy obecnie całkiem sporo ofert kredytów. Przeciętny człowiek nie jest w stanie sam ocenić, która instytucja zaproponuje mu najdogodniejszą ofertę. Dlatego co raz częściej korzystamy z pomocy pośrednika kredytowego.

Z tego artykuł dowiesz się:

Kim jest pośrednik kredytowy?

Kim jest pośrednik kredytowy zgodnie z przepisami prawa?

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim, za pośrednika kredytowego uważa się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, innego niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych, które są związane z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt np. kredyt gotówkowy.

Jak zostać pośrednikiem kredytowym?

Każda osoba zamierzająca podjąć wykonywanie działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich musi dokonać wpisu do właściwego rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przeciwnym razie nie będzie mogła działać w pośredniczeniu sprzedaży kredytów.

Doradcy kredytowi mogą pracować na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą np. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Indywidualnych Działalności Gospodarczych, w formie spółek, na podstawie umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia. Na rynku od wielu lat funkcjonują firmy, które specjalizują się w pośrednictwie i doradztwie kredytowym, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników.

Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem możemy stwierdzić, że pośrednik kredytowy jest osobą, która pośredniczy między klientem a bankami w procesie wyboru i udzielenia konkretnego kredytu. Zawód ten wymaga dużej wiedzy, umiejętności sprzedażowych i interpersonalnych. Dobry pośrednik kredytowy powinien traktować klienta indywidualnie oraz etycznie udzielać porad. W dobie ciągłych zmian gospodarczych, prawnych osoby zajmujące się pośrednictwem powinny nieustannie szkolić się, stale poznawać zmieniające się oferty bankowe, aby w swoim fachu być dobrym i godnym zaufania partnerem i najlepszym doradcą.

Na czym polega praca pośrednika?

W głównej mierze praca pośrednika polega na zbadaniu potrzeb klienta i jego możliwości finansowych. Pośrednik ocenia jaki rodzaj kredytu jest mu potrzebny, jaki jest cel kredytowania. Sprawdza zarobki Klienta, szacuje jaką wysokość raty i przez jaki okres będzie w stanie spłacać Klient. Z drugiej strony pośrednik kredytowy przedstawi dla Klienta w danej instytucji finansowej. Wniosek kredytowy jest również sporządzany po stronie pośrednika. Pomaga on też w podpisywaniu umowy kredytowej.

Doradcy w swoich narzędziach pracy mają do dyspozycji wiele kalkulatorów ofert kredytowych. Wspomagają się webinarami, czyli szkoleniami on-line z wybranego zakresu wiedzy czy danego produktu. Pomocne są też materiały danych placówek i instytucji. Bezcenne jest doświadczenie własne i innych doradców z którymi utrzymują kontakt i wymieniają się wiedzą biznesową mimo, że na co dzień teoretycznie są dla siebie konkurencją.

Główne czynności pośredników kredytowych:

  • przeprowadzenie analizy potrzeb klienta poprzez rozmowę oraz weryfikację dokumentów dochodowych, 
  • przygotowanie konkretnych ofert kredytów np. oferty kredytu hipotecznego,
  • przestawienie parametrów oferty kredytowych np. rzeczywista roczna stopa oprocentowania,
  • rzetelne przedstawienie zalet i wady danych produktów, np. karty kredytowej, 
  • pomoc w podjęciu przez Klienta świadomej decyzji,
  • wybór jednej oferty kredytowej oraz pilotowanie procesu kredytowego: złożenie wniosku w Banku, pomoc w skompletowaniu odpowiednich dokumentów finansowych oraz pośredniczenie w podpisaniu umowy. 

Pośrednik powinien być obiektywny i uczciwie zaprezentować wady i zalety każdej oferty kredytowej. Niestety może to niejednokrotnie być oceną subiektywną, bowiem wynagrodzenie pośrednika kredytowego ma charakter prowizyjny i wypłacane jest przez bank lub firmę z którymi współpracuje, która zostanie przez klienta wybrana i w której kredyt faktycznie zostanie zaciągnięty. Stawki są zróżnicowane, więc często pośrednicy oferują produkty finansowe, za które mogą po prostu więcej zarobić.

Rynek pośredników kredytowych a Komisja Nadzoru Finansowego

Jak już zostało wspomniane rola pośredników kredytowych regulowana jest przez nadzorcę rynku, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dotyczy to nie tylko pośredników kredytu gotówkowego, którzy aby rozpocząć swoją działalność pośrednictwa kredytowego muszą uzyskać wpis do właściwego rejestru, ale także pośredników kredytu hipotecznego.

Ci z pośredników, którzy są pośrednikami kredytu hipotecznego muszą spełniać szereg wymogów KNF, aby móc zgodnie z ustawą prawidłowo ofertować kredyt hipoteczny dla swoich klientów. Wymogi te dotyczą nie tylko obowiązkowego egzaminu, ale także wpłacania okresowych składek na pokrycie kosztów nadzoru oraz posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Każdy pośrednik kredytu hipotecznego ma takie obowiązki wobec KNF niezależnie od tego czy jest to powiązany pośrednik kredytu hipotecznego czy nie.

Czy warto korzystać z usług pośrednika kredytowego?

Moim zdaniem warto korzystać z usług pośredników kredytowych ze względu na dużą konkurencję na rynku wśród ofert kredytów gotówkowych, hipotecznych oraz ze względu na fakt, iż bez fachowej wiedzy ciężko nam wybrać najbardziej odpowiedni produkt. Warto jednak zwrócić uwagę na prawdziwych fachowców, których praca jest skierowana nie tylko na korzyści materialne, ale na dobro indywidualnego Klienta. Szukajmy zatem uczciwych, doświadczonych doradców, którzy mają na rynku dobrą opinię i są godni polecenia.

Tagi: knfpośrednik kredytowy

Zaktualizowano: 15.10.2021

Dodano: 29.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top