Kim jest Doradca Kredytowy?

28 Maj 2019 Wojciech Zieliński 15 min. czytania

Kategoria: KredytyPożyczki

Zastanawiałeś się kiedyś nad wzięciem kredytu lub pożyczki? Co wtedy zrobiłeś? Udałeś się bezpośrednio do Instytucji, szukałeś w Internecie, a może skorzystałeś z pomocy Doradcy kredytowego? No właśnie. Kim jest Doradca Kredytowy i jak

Wymogi prawne, które powinien spełnić Doradca kredytowy

Doradca kredytowy występuje pod różnymi nazwami – Pośrednik kredytowy, Agent, Broker. Na samym końcu chodzi zawsze o to samo, czyli o osobę, która w sposób fachowy doradzi nam, jakie finansowanie (kredyt, pożyczka) w konkretnej sytuacji będzie dla nas najlepsze. Kiedyś zawód Doradcy kredytowego nie był w żaden sposób unormowany prawnie. Wraz jednak ze wzrostem jego roli i powszechności na rynku podjęto działania mające na celu certyfikację Pośredników kredytowych. Ta certyfikacja odbywa się na mocy dwóch ustaw fundamentalnych dla rynku pożyczania pieniędzy – ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o kredycie hipotecznym. Ta pierwsza mówi, że każdy Doradca kredytowy, który chce być Pośredikiem i  pośredniczyć przy sprzedaży kredytów i pożyczek konsumenckich musi posiadać wpis do Działu II rejestru Pośredników prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby otrzymać taki wpis trzeba oczywiście prowadzić działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie oraz złożyć stosowny wniosek do KNF. Podobnie jest z w przypadku Pośrednika, który chciałby pośredniczyć w zawieraniu umów kredytu hipotecznego. Są jednak dwie różnice. Pierwsza – wpis dokonywany jest w Dziale I rejestru. Druga – aby zostać Pośrednikiem kredytu hipotecznego należy zdać egzamin, który składa się z 50 pytań z czego, aby zaliczyć go z wynikiem pozytywnym należy dobrze odpowiedzieć na 35 z nich. Z egzaminu wyłączeni są absolwenci studiów wyższych na kierunkach ekonomia i prawo.

Co regulacje oznaczają dla konsumenta?

Zarówno ustawa o kredycie konsumenckim, jak i hipotecznym traktują jasną o potrzebie spełnienia obowiązku informacyjnego przez Doradcę kredytowego na przestrzeni całego procesu kredytowego. Jednym z ważniejszych dokumentów w tym zakresie jest tzw. Formularz informacyjny. To właśnie na tym formularzu Doradca kredytowy ma obowiązek przekazać nam  pełen zakres informacji dotyczących oferty kredytu lub pożyczki, o które wnioskujemy. Doradca kredytowy nie może zatem absolutnie zataić przed nami informacji o podstawowych parametrach kredytu, co więcej musi nam je jasno wytłumaczyć i przekazać w utrwalonej formie. Decydując się na skorzystanie z usług Doradcy kredytowego, sprawdźmy zatem koniecznie czy posiada on wpis do rejestrów Komisji Nadzoru Finansowego, czyli czy wykonuje swoje działania w sposób legalny. Pośrednik oczywiście musi posiadać wpis w zakresie kredytów, w których sprzedaży pośredniczy – jeżeli zatem sprzedaje tylko kredyty hipoteczne wystarczy wpis w Dziale I.

Co robi Doradca kredytowy

Wiemy już, jakie elementy muszą zostać spełnione, aby mówić, że Pośrednik działa legalnie. Kim zatem jest Pośrednik zwany również Agentem lub Doradcą kredytowym? To nikt inny, jak osoba, która posiada ogromną wiedzę o produktach finansowych dostępnych na rynku, ale również umocowanie z wielu instytucji finansowych do sprzedaży tych produktów. Może zatem w sposób szybki i wiarygodny pomóc Klientowi w doborze odpowiedniego produktu. W jaki sposób pomaga? Najczęściej poprzez wywiad. Doradca pyta zatem Klienta o jego potrzebę – czyli ile potrzebuje pieniędzy, na jaki okres oraz na co chciał by przeznaczyć te pieniądze, czyli jaki cel chce zrealizować. Następnie Agent musi poznać sytuacje finansową Klienta, czyli ile zarabia, ile wydaje, ile ma osób na utrzymaniu oraz jakie ma zobowiązania. Mając te informacje, Doradca kredytowy będzie w stanie zakwalifikować Klienta do jakiejś kategorii produktów, a następnie wybrać jakiś rodzaj instytucji, do której warto wnioskować.

Na czym pracuje Doradca kredytowy?

Ciężko by było Agentowi wykonywać wszystkie prace ręcznie. Nie łatwym byłoby również zapamiętać wszystkie produkty i instytucje oraz przede wszystkim wykonać szybką analizę danych w celu wyboru najlepszego produktu dla Klienta. Dlatego też Agent pracuje na systemie sprzedażowym. Dostawców takich systemów w Polsce jest kilku, a sam system charakteryzuje się tym, z jednym loginem i hasłem Pośrednik zyskuje dostęp do możliwości sprzedaży produktów w dziesiątkach instytucji finansowych. Oczywiście taki system zawiera też wszystkie materiały merytoryczne o produktach, moduły umożliwiające zarządzeniem sprzedażą, narzędzia do wystawiania faktur, bazy wszystkich wniosków, bazy wszystkich Klientów i wszystko to co niezbędne do zarządzania agencją pośrednictwa kredytowego.

Jak wybór produktu u Doradcy kredytowego wygląda w praktyce?

Przykład 1. Do Doradcy kredytowego przychodzi Klient, który zarabia 10 000 PLN, ma jedną osobę na utrzymaniu, kredyt na samochód w wysokości 1000 PLN/miesięcznie, a na utrzymanie wydaje 2000 PLN/miesięcznie. Klient posiada 100 000 PLN oszczędności i potrzebuje 400 000 PLN kredytu na zakup nieruchomości o wartości 500 000 PLN. Co na podstawie tych informacji może zatem stwierdzić Agent? Przede wszystkim to, że Klient powinien wnioskować o kredyt hipoteczny. Następnie, że Klient jest płynny finansowo, nie ma sporo zobowiązań, więc jeśli tylko dane o jego kredytach potwierdzą się w Biurze Informacji Kredytowej, co więcej okaże się, że Klient terminowo płaci swoje kredyty, to powinien kredyt hipoteczny otrzymać. Agent stwierdzi również, że dzięki temu, że Klient posiada 20 % wkładu własnego będzie przez wiele banków traktowany w sposób preferencyjny, a co za tym idzie może otrzymać lepsze warunki. Agent dzięki swojej wiedzy i dostępowi do wielu banków w systemie sprzedażowym może wygenerować dla Klienta formularze informacyjne z wielu instytucji jeszcze bez składania wniosku. Klient otrzyma zatem w jednym miejscu na jednej kartce (w praktyce ze względu na obszerność produktu będzie ich kilka) porównanie kilku ofert najlepszych dla Klienta w tej konkretnej sytuacji (czyli posiadającego taki jak nasz przykładowy Klient stosunek zarobków do wydatków i do zobowiązań, wkład własny itd.). Agent wspólnie z Klientem dokona analizy ofert oraz pomoże wybrać najlepsze, które warte są złożenia wniosku – najlepiej dwie. Dlaczego dwie, a nie jedną? Ponieważ zawsze może być tak, że któryś z banków, a szczególnie ten z najlepszą ofertą może odmówić udzielenia kredytu. Bank z najlepszą ofertą bierze najlepszych Klientów – pytanie, czy nasz Klient jest najlepszy. Dlatego składa się do dwóch, aby mieć zabezpieczenie. A że proces od złożenia wniosku do decyzji może trwać nawet 21 dni to tym bardziej warto zadbać o czas. Co zyskał Klient w tym przykładzie ze współpracy z Agentem? Przede wszystkim zaoszczędził czas, który musiałby poświęcić na bieganie od banku do banku, przedstawianie swojej sytuacji majątkowej, zbieraniu ofert, a następnie ich analizie. Ponadto, Agent uświadomił Klienta, że posiadając 20 % wkładu własnego zostanie zakwalifikowany do grona lepszych Klientów i wskazał instytucje, które przede wszystkim powinny leżeć w gronie zainteresowań Klienta. Ponadto, Agent pomógł wybrać najlepsze, do których warto złożyć wniosek – co nie zawsze jest łatwe, ponieważ kredyt hipoteczny to aż 15 różnych opłat okołokredytowych, które należy porównać. Doradca uświadomił również, jakie są ryzyka w procesie i polecił złożyć wniosek do więcej niż jednej instytucji – ale też nie za wielu, bo każdy wniosek to odpytanie w BIK, a każde odpytanie w BIK to obniżenie punktacji.

Przykład 2. Do Doradcy kredytowego przychodzi Klient. Potrzebuje 10 000 PLN na zakup samochodu. Klient zarabia 4000 PLN, posiada 1500 PLN w rat kredytowych oraz 2 osoby na utrzymaniu. Co stwierdza Agent? Prawdopodobnie Klient będzie mógł zawnioskować w Banku o kredyt samochodowy lub kredyt gotówkowy. Agent informuje jednak Klienta, że kredyt samochodowy wprawdzie tańszy, ale będzie wymagał wpisania Banku do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Klient postanawia zatem, że zawnioskuje o kredyt gotówkowy na dowolny cel, co nie generuje ograniczeń pierwszego zaproponowanego rodzaju produktu. Agent złożył wniosek przez system sprzedażowy – niestety, okazało się, że Klient ze względu na nieregularnie spłacane raty na posiadanych zobowiązaniach został odrzucony z możliwości wzięcia kredytu w banku. Nic straconego, bowiem Dorasdca kredytowy poprzez system sprzedażowy ma dostęp do produktów dla Klientów o różnym poziomie ryzyka – także produktów z sektora pozabankowego. Agent może w ramach pomocy skorzystać z narzędzia dostępnego w najlepszych systemach sprzedażowych – z agregowanego formularza wniosku, który pozwala na wypełnienie jednego dokumentu i zawnioskowanie nim do wielu firm. Po wysyłce Agent otrzymał oferty dla Klienta, które pomógł mu przeanalizować i wybrać najlepszą. Oczywiście finalizacja umowy odbyła się u Doradcy niezwłocznie po podjęciu decyzji o wyborze konkretnego produktu. Co w tym przykładzie zyskał Klient? Przede wszystkim nie dowiedział się po pierwszym złożonym wniosku, że ma decyzję odmowną i to koniec. Agent, dzięki dostępowi do produktów z różnych sektorów rynku znalazł dla Klienta finansowanie dopasowane do jego potrzeb i możliwości. Dzięki temu zaoszczędził Klientowi nie tylko czasu, ale i stresu związanego z szukaniem pożyczki.

Doradca to realna wartość

Jak widać zatem z opisanych przykładów, Doradca kredytowy to realna wartość dla Klienta. Nie tylko pomoże znaleźć właściwą ofertę, ale również zadba o realizację wszystkich kroków w procesie sprzedaży. Co więcej, za usługę Pośrednika kredytowego nie płacimy my jako Klient, a Instytucja, która sprzedaje produkt. Nie ma zatem różnicy w cenie kredytu lub pożyczki czy kupimy ją bezpośrednio w banku, w firmie pożyczkowej, przez stronę Internetową czy u Pośrednika.

A jak z zarobkami Doradców kredytowych?

Opócz ogromnej wartości, jaką niesie dla Klienta współpraca z Doradcą kredytowym, należy wspomnieć, że dla Klienta jego praca jest darmowa. Doradca kredytowy zarabia na współpracy z Instytucją i to właśnie instytucja go wynagradza. Zarobki Doradcy kredytowego będą zatem płynąć z bezpośrednije współpracy. Na jakie zarobki może liczyć Doradca kredytowy? To oczywiście uzależnione jest od ilości Klientów, których obsługuje miesięcznie i liczby uruchomionych kredytów i pożyczek. Zarobki doradcy kredytowego mogą zatem być różne. 

Doradca kredytowy wnioskomat.com

Wnioskomat.com współpracuje z siecią ponad 3000 Doradców kredytowych. Szukasz doradcy kredytowego w Warszawie? Nie ma problemu. A może Doradca kredytowy w Radomiu? Albo Doradca kredytowy w Siedlcach? Posiadamy swoje oddziały w całej Polsce.  Nasz Doradca kredytowy może również pomóc online. W jaki sposób? Do 10 minut o wypełnienia wniosku zadzwoni do Klienta Doradca. Nie kazdy proces wymaga od Klienta osobistej wizyty w oddziale. Doradca kredytowy może zatem poóc domknąć proces online. Dzięki temu Klient bez wychodzenia z domu będzi

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena artykułu / gł.

Komentarze (0)


Top