BIK i BIG - co sprawdzimy w każdej z tych wywiadowni?

BIK i BIG - co sprawdzimy w każdej z tych wywiadowni?

12 SIE 2019 Autor: Wojciech Zieliński

Na polskim rynku finansowym istnieje kilka instytucji, które zbierają informacji o kulturze płatniczej Polaków. Czy jest kultura płatnicza przeczytasz tutaj. Informacje te mają przede wszystkim ułatwić obieg gospodarczy pieniądza poprzez udostępnienie wiedzy o tym, w jaki sposób konsumenci oraz firmy spłacają swoje zobowiązania. Co to dokładnie znaczy? Jakie znajdziemy wywiadownie gospodarcze?

Wiedza o płatniku to podstawa

W sytuacji, w której ktoś oferuje mi jakąś usługę z odroczonym terminem płatności lub jeżeli otrzymuję kredyt lub pożyczkę muszę liczyć na to, że druga strona obdarzy mnie zaufaniem. Kredyt np. polega na tym, ze bank daje mi tu i teraz pieniądze i liczy na to, że oddam je zgodnie z harmonogramem, w ratach i to jeszcze płacąc je terminowo. Operator telefoniczny daje mi telefon na abonament za symboliczną opłatą, znacznie niższą niż wartość aparatu, licząc, że będę co miesiąc płacił ratę za niego oraz abonament za usługę. Firma wykonuje usługę remontową – wykańcza mi mieszkanie. Zapłata nastąpi po wykonanej usłudze na podstawie wystawionej faktury. Przykładów transakcji, w których jedna strona ponosi ryzyko jest mnóstwo.

Jak to ryzyko zminimalizować?

Oczywiście można podjąć kroki, zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka. I tu dochodzimy do sedna. Na szczęście powstały wywiadownie gospodarcze, które zbierają informacje o sposobie spłacania zobowiązań konsumentów i firm. Jeżeli zatem nie zapłaciłem raty do banku w terminie, bank zawiadomi o tym stosowną wywiadownie, a ta odnotuje to w mojej „kartotece”. Kiedy będę wnioskował o kolejny kredyt np. w innym banku, ten będzie mógł pobrać sobie raport o mnie i zobaczy, że zdążały mi się opóźniania. Na podstawie tego ile ich było, jak często występowały może stwierdzić, że nie obdarzy mnie zaufaniem i nie udzieli mi kredytu. Podobnie w przypadku abonamentów telefonicznych. Jeżeli nie zapłacę raty przez telefon mogę zostać zaraportowany do odpowiedniej wywiadowni, która prowadzi rejestr nieuczciwych kontrahentów w obiegu gospodarczym.

O jakich instytucjach mówimy?

Pierwsza z nich to Biuro Informacji Kredytowej. BIK jest tylko jeden w Polsce i stanowi centralny zbiór danych o kredytobiorcach i ich zobowiązaniach. Do BIKu raportują obowiązkowo wszystkie banki. Firmy pozabankowe mogą, ale nie są do tego prawnie zobligowane. Od weryfikacji Klienta w BIKu rozpoczyna się większość procesów kredytowych. Do BIK trafiają dane o konsumentach, ale jest również rejestr BIK Firma, która zbiera dane dotyczące zobowiązań firm. Wgląd do swoich danych w BIK posiada każdy konsument i każda firma. Więcej o tym, jak sprawdzić swoją historię w BIK piszemy tutaj. Drugi rodzaj wywiadowni godpodarczej to tzw. Biuro Informacji Gospodarczej czyli BIG. BIGów na polskim rynku jest kilka, a najpopularniejszy z nich to BIGInfoMonitor. Do BIGów trafiają informacje o nieuczciwych kontrahentach. Nieuczciwym kontrahentem może być konsument, który wziął telefon na abonament i go nie spłaca. Może być również przedsiębiorca, który skorzystał z usługi innego przedsiębiorcy i za to nie zapłacił. W BIG warto zatem sprawdzić np. firmę, z którą planujemy podjąć współprace, a wiemy, że będziemy jej wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności.

Warto płacić w terminie

Niezależnie od tego czy jesteśmy konsumentem czy przedsiębiorcom warto płacić swoje zobowiązania w terminie. Oczywiście zarówno w przypadku kredytów jak i należności w obiegu gospodarczym druga strona dopuszcza niewielkie opóźnienia. Ale wszystko w granicach rozsądku. A jeśli wiemy, że nie będziemy w stanie zapłacić, lepiej rozmawiać i starać się znaleźć jakieś rozwiązanie pośrednie niż uciekać od zapłaty zobowiązania.

Top