Co to jest kredyt konsumencki? Wyjaśniamy definicję.

Opublikowano: 14 Gru 2023 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Jednym z najczęściej wybieranych kredytów na polskim rynku jest kredyt konsumencki. Jest on najprostszą formą na zdobycie szybkiej gotówki. Klienci chętniej wybierają kredyty konsumenckie, ponieważ nie wymagają wielu formalności. Banki z kolei chętnie ich udzielają ze względu na możliwość uproszczenia procedur. Co należy zrobić, żeby otrzymać taki kredyt?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakiego rodzaju produktem jest kredyt konsumencki,
 • co trzeba zrobić, aby otrzymać kredyt konsumencki,
 • jakie są prawa klienta przy kredycie konsumenckim.

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to kredyt przyznawany przez bank lub inną instytucję finansową kredytobiorcy na konkretny cel opisany w umowie z określonymi warunkami jego zwrotu. Otrzymują go osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą. Jest najczęściej zaciąganym kredytem bankowym (kredyt gotówkowy). Oprócz kredytów gotówkowych kategoria ta obejmuje również kredyty zaciągane w ramach kart kredytowych czy limitów w rachunku. Do kategorii kredytów konsumenckich zaliczamy także popularne i szybko dostępne kredyty ratalne.

Warto dodać, że w polskim prawie jest to kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę na kwotę maksymalnie 255 550 zł bądź równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Najczęściej maksymalny okres kredytowania wynosi 10-12 lat. Co ciekawe, tego typu zobowiązanie jest udzielane zarówno klientom indywidualnym, jak i tym, którzy poszukują finansowania poczet prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt konsumencki?

Wymagania, jakie musimy spełniać, aby wziąć kredyt konsumencki to przede wszystkim potwierdzona pełnoletność oraz posiadanie aktualnego dowodu osobistego. Ponadto wymagane jest posiadanie stałego źródła dochodu np. zatrudnienia, które gwarantuje comiesięczne wpływy na nasze konto osobiste. Warto wiedzieć, że taki kredyt możemy wziąć bez wychodzenia z domu – całkowicie online. Aby uzyskać finansowanie potrzebna jest pozytywna historia kredytowa, czyli zespół informacji świadczących o tym, że poprzednie zobowiązania spłacaliśmy w terminie. Jeśli nie posiadamy historii kredytowej musimy liczyć się z tym, że kwota kredytu, jaka zostanie nam przyznana będzie niższa.

Zanim przystąpimy do podpisania umowy bank sprawdzi nasze dane zawarte w podstawowych dokumentach:

 • dowód osobisty – na jego podstawie są sprawdzane nasze dane, które potem będziemy wpisywać do formularza kredytowego, czyli pełnoletność i narodowość; ważna jest również data ważności dowodu osobistego – nieważny dowód osobisty w większości banków uniemożliwia wnioskowanie o kredyt,
 • zaświadczenie o zarobkach lub inny dokument dochodowy – kredytodawca sprawdza, czy regularnie otrzymujemy wynagrodzenie na konto; jest to podstawą udzielenia nam kredytu. Bank na podstawie naszych dokumentów dochodowych ocenia ryzyko kredytowe, czyli to, czy będziemy w stanie spłacać zaciągnięty kredyt. Jeśli wnioskujący o kredyt jest rencistą lub emerytem to powinien przedstawić ostatni odcinek renty lub emerytury. Pracownik banku może nas również poprosić o dodatkowe potwierdzenie dochodów np. wyciągi bankowe z naszego konta z trzech lub sześciu ostatnich miesięcy.

Całość oceny dokumentów sprowadza się do oceny naszej zdolności kredytowej. Każdy bank przed podjęciem decyzji przy udzielaniu kredytu analizuje naszą zdolność spłaty nowego zobowiązania biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację finansową, jak również naszą historię kredytową.

Co powinna zawierać umowa kredytu?

Przed zaciągnięciem kredytu konsumenckiego klient zawiera z bankiem lub inną instytucją finansową umowę, w której zawarte są informacje dotyczące kredytu. Na podstawowe elementy umowy kredytu konsumenckiego składa się:

 • określenie stron umowy: klient – bank,
 • cel kredytowania,
 • kwota kredytu,
 • określenie zasad spłaty kredytu (jak również spłaty przed terminem zakończenia umowy),
 • oznaczenie wartości oprocentowania, okoliczności jego zmiany oraz zdefiniowanie wszystkich opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu,
 • warunki odstąpienia od umowy.

Jakie prawa ma konsument w związku z zawarciem umowy?

Definicje dotyczące kredyt konsumenckiego reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.) Ta ustawa zawiera obowiązek informowania konsumenta o wszystkich informacjach dotyczących zawieranej z bankiem umowy o kredyt konsumencki. Jest to prawo konsumenta do informacji.  Co to właściwie oznacza? Rozumiemy przez to możliwość otrzymania przejrzystych i rzetelnych informacji na temat oferty kredytu konsumenckiego, które nam się prawnie należą jako konsumentom, czyli:

 • czas na odstąpienie od umowy – każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bo jest to zagwarantowane w prawie. Można powołać się na ustawę o kredycie konsumenckim z 18 grudnia 2011 r., w której jest mowa o 14-dniowym odstąpieniu od umowy od momentu jej zawarcia. Można takie odstąpienie napisać odręcznie i nie jest wymagane odstąpienie na formularzu bankowym. Warto tu wspomnieć o tym, że niektóre banki dają nawet 30 dni na odstąpienie od umowy. Konsument nie będzie ponosił kosztów związanych z odstąpieniem. Musi się jednak liczyć ze zwrotem całego kosztu odsetek od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.  
 • bezpłatny formularz informacyjny – w nim są zawarte wszystkie podstawowe informacje o kredycie takie, jak: koszty pożyczki, całkowita kwota spłaty, wysokość oprocentowania, prowizji (te wartości warto porównywać, jeśli wybieramy spośród kilku ofert). Ponadto formularz zawiera informacje o konieczności lub braku zawierania umowy dodatkowej np. ubezpieczenia. Taki formularz daje nam dostęp do wszystkich informacji w prostej i przejrzystej formie tabel z informacjami.
 • wcześniejsza spłata kredytu – wedle obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim  wcześniejsza spłata kredytu nie niesie ze sobą żadnych opłat dla klienta. Ograniczenia spłaty dotyczą zwykle kredytów hipotecznych w pierwszych kilku latach od podpisania umowy kredytu.

W przypadku, gdyby kredytodawca udzielił kredytu i jednocześnie złamał któryś z przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim, to wówczas klientowi przysługuje sankcja darmowego kredytu.

Podsumowanie 

Kredyt konsumencki to bardzo szeroki katalog kredytów dostępnych dla wielu klientów. Jest to produkt bardzo prosty w swojej konstrukcji: gotówki na dowolny cel z określonymi zasadami spłaty i określonymi zasadami prezentowania kredytu. Dobrym rozwiązaniem stało się wprowadzenie formularza informacyjnego. W mojej ocenie warunki kredytu opisane w formie takiego formularza informacyjnego są bardziej czytelne dla klienta. Mamy w nim zawarte wszystkie niezbędne informacje, by móc dzięki temu sobie porównywać wartości w różnych ofertach kredytowych. Jest to dobre rozwiązanie, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród bogatej oferty kredytów konsumenckich.

Tagi: kredyt konsumencki

Dodano: 13.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top