Kredyt hipoteczny PKO BP

Opublikowano: 03 Marzec 2022 Agnieszka Kłak 20 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Kredyty hipoteczne mimo trwania pandemii koronawirusa wciąż są bardzo popularne. Banki oferują Klientom szereg ofert, które różnią się warunkami cenowymi czy wymaganiami dokumentowymi. Śledząc rankingi i kalkulatory kredytów hipotecznych śmiało możemy stwierdzić, że kredyt hipoteczny w banku PKO BP stale jest w czołówce listy. Czym się wyróżnia na tle konkurencji, jakie są podstawowe parametry, warunki takiego kredytu hipotecznego, jak go uzyskać? Poniżej kilka podstawowych informacji na temat oferty produktów hipotecznych w banku PKO BP – największego banku w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kredyt hipoteczny PKO BP

Podstawowe informacje o kredycie hipotecznym w PKO BP

Bank oferuje kredyt hipoteczny w trzech wariantach:

 1. Kredyt Własny Kąt Hipoteczny,
 2. Kredyt Hipoteczny MIX,
 3. Pożyczka Hipoteczna.

Różnica pomiędzy tymi trzema ofertami wynika głównie z celu finansowania. Bank wyróżnia 3 cele kredytowania, które szczegółowo opisuje w swoich instrukcjach. Kredyt Własny Kąt Hipoteczny udzielony za pośrednictwem PKO Banku Polskiego możemy przeznaczyć między innymi na:

 • budowę, zakup lub remont domu;
 • zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego;
 • wykończenie i wyposażenie nieruchomości;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej;
 • przebudowa pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Natomiast dodatkowy cel to dowolny cel, ale niezwiązany z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością (w przypadku produktu Własny Kąt Hipoteczny – ta część kredytu hipotecznegonie może przekroczyć 25% kwoty całego kredytu hipotecznego).

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego w pko bp stanowi wówczas finansowana nieruchomość. Udzielenie kredytu hipotecznego wiąże się z odpowiednim stanem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Na przykład w zakresie remontu bank będzie honorował wyłącznie zakres prac pozwalający na zamieszkanie nieruchomości.

Kredyt hipoteczny MIX może być również przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych w innym celu niż mieszkaniowym. 

Pożyczkę hipoteczną możemy wziąć na dowolny cel, wówczas nie musimy się tłumaczyć na co potrzebujemy środków.

Poniżej kilka podstawowych parametrów oferty hipotecznej PKO BP:

  Własny Kąt hipoteczny, MIX Pożyczka hipoteczna
Okres kredytowania Do 35 lat Do 20 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy

Spłata w ratach równych - 75 lat

Spłata w ratach malejących - 80 lat, gdy raty malejące

Spłata w ratach równych - 75 lat

Spłata w ratach malejących - 80 lat, gdy raty malejące

Liczba wnioskodawców 4 (max. 3 gospodarstwa domowe) 4 (max. 2 gospodarstwa domowe)

Waluta kredytu hipotecznego

PLN PLN
Wysokość wkładu własnego Od 10,00 %

Finansowanie do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki

Forma zabezpieczenia

nieruchomość finansowana lub nieruchomość należąca do kredytobiorcy lub osoby trzeciej (na terenie Polski)

nieruchomość należąca do kredytobiorcy lub osoby trzeciej (na terenie Polski)

Wysokość prowizji 0,00-3,50% 0,00-3,50%
Marża (wysokość w zależności od kwoty kredytu hipotecznego)

Marże standardowe: 2,35-5,80 p.p

Dodatkowe: marża do 0,9 p.p.

W przypadku produktu Pakiet Własny Kąt hipoteczny: 1,1 p.pl pierwsze 12 miesięcy, później 2,06-5,55 p.p.

Marże standardowe: 2,35-5,80 p.p.

Dodatkowe: 1,7 p.p.

Oprocentowanie

Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M + marża banku

lub  oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową przez 5 lat

Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M + marża banku

lub  oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową przez 5 lat

Możliwość wcześniejszej spłaty

TAK TAK
Rodzaj rat Równe i malejące

Równe i malejące

Rodzaj wypłat

jednorazowo albo w transzach

jednorazowo albo w transzach

W jakiej walucie można uzyskać kredyt?

Kredyty hipoteczne banku PKO BP są udzielane jedynie w polskich złotówkach, co oznacza, że bank nie udziela kredytów walutowych, czyli denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. W związku z tym niestety nie wchodzi w grę uruchomienie kredytu hipotecznego, gdy nasze źródło dochody pochodzi zza granicy i zarabiamy w obcej walucie.

Ile wynosi obecnie wkład własny w produktach hipotecznych?

Minimalny wkład własny, aby ubiegać się o kredyt na nabycie, budowę domu, wykup lokalu mieszkalnego czy też zmiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności,  wynosi 10%. Przy czym im więcej posiadamy środków tym możemy liczyć na mniejszy koszt kredytu hipotecznego. Bank PKO BP daje również możliwość skredytowania wkładu własnego pod warunkiem, że nabywana nieruchomość nie będzie należała do osoby trzeciej. 

Przy pożyczce hipotecznej wkład własny nie jest wymagany.

Pamiętajmy, że wkład własny nie może pochodzić z innych kredytów, pożyczek oraz ze środków przyszłych darowizn.

Kiedy wkład własny nie będzie wymagany?

Klient nie musi się martwić o posiadanie wkładu własnego kiedy kredyt ma być przeznaczony na:

 • dokończenie budowy, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację, remont, wykończenie, wyposażenie (pod warunkiem, że stanowi kontynuację przedsięwzięcia finansowanego przez kredyt, które nie wymaga wniesienia wkładu własnego),
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w Banku, albo innych bankach refinansowanie kosztów kredytów wziętych na określone cele hipoteczne,
 • oraz w przypadku wspomnianej już wcześniej pożyczki hipotecznej.

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla Klientów hipotecznych Banku PKO PB?

Procedury bankowe nie podają minimalnego wieku osób, które mogą przystąpić do produktów hipotecznych, ale podają górną granicę wieku, do której musi nastąpić całkowita spłata. I tak:

Dla produktów ze spłatą w równych ostatnia rata musi nastąpić, gdy Klient skończy 75 lat, natomiast w przypadku rat malejących wiek Klienta nie może przekroczyć 80 roku życia.

W jaki sposób występuje wypłata kredytu hipotecznego?

Kredyty wypłacane są od razu w całości na wskazany w umowie rachunek lub w transzach, gdy np. budujemy dom. Kolejne raty kredytu hipotecznego otrzymamy wówczas, gdy przedstawimy kolejne faktury lub inspektor sprawdzi zaangażowanie w inwestycję dotychczas wypłaconego kredytu hipotecznego na podstawie przeprowadzonej kontroli nieruchomości.

Czy można opóźnić płacenie rat?

Klient ma możliwość skorzystania z karencji w spłacie zobowiązania, która wynosi 36 miesięcy, kiedy kredyt udzielany jest na budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, modernizację, nadbudowę, remont lub 12 miesięcy w pozostałych przypadkach. Poza tym dostępne są wakacje kredytowe.

W jaki sposób są oprocentowane kredyty?

Kredyty są oprocentowane zmiennym (stawka WIBOR 6M+marża), ale dopuszcza się możliwość skorzystania z oprocentowania stałego, które może być wykorzystanie w okresie 5-ciu lat. W tym czasie na mocy aneksu do umowy, nasze oprocentowanie będzie się składało z 5-letniej stałej stopy bazowej + marży banku, co oznacza, że nie będziemy mieli zmiany oprocentowania, gdy wahaniom ulegnie stopa referencyjna WIBOR 6M. Warto rozważyć takie rozwiązanie, gdy rynek finansowy jest niestabilny i obawiamy się zwiększenia rat kredytowych. 

Kredyt PKO BP – jaka prowizja?

Prowizja w Banku PKO BP jest ustalana indywidualnie, dlatego zawsze warto się pokusić o zadanie pytania, tudzież lekką negocjację z doradcą w sprawie jej wysokości. Obecnie prowizja zawiera się w przedziale od zero procent do do 3,50%.

Jak obniżyć koszty kredytu hipotecznego w Banku PKO BP?

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów kredytu hipotecznego jest skorzystanie z opcji Pakietu Własny Kąt Hipoteczny. W związku z tym Klient musi wybrać kilka dodatkowych produktów. Pozwoli to na obniżenie marży w pierwszym roku trwania umowy do wysokości 1,1 p.p. a w pozostałym okresie marża będzie się wahać w przedziale 2,06-5,55 p.p. Aby korzystać z tych preferencyjnych warunków należy wybrać jedną spośród dwóch dostępnych pakietów :

Opcja 1: Pakiet z kartą kredytową

 • 4-letnie ubezpieczenie spłaty kredytu w PKO TU spłaty kredytu hipotecznego na wypadek utraty pracy, inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz leczenia szpitalnego;
 • dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ;
 • karta kredytowa dla klienta indywidualnego.

Opcja 2: Pakiet z ubezpieczeniem na życie

 • 4-letnie ubezpieczenie spłaty kredytu w PKO TU spłaty kredytu hipotecznego na wypadek utraty pracy, inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz leczenia szpitalnego;
 • dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy;
 • ubezpieczenie na życie zawarte za pośrednictwem Banku PKO BP.

Dodatkowo jeśli Klient ma ochotę, to może zadeklarować systematyczne wpływy na rachunek w banku PKO, wówczas marża będzie obniżona w całym okresie obowiązywania umowy. Można na tym zyskać uprawnienia do obniżenia marży o 0,05-0,07 p.p. – w zależności od deklarowanej kwoty wpływu.

Dodatkowe produkty Banku uprawniające do obniżenia marży bazowej:

 • Konto Aurum/Platinum – uprawnienie do obniżenia marży o 0,02 p.p.;
 • Karta kredytowa – marża mniejsza o  0,05 p.p;
 • Posiadanie ROR w Banku z systematycznymi wpływami min. 6 miesięcy – możliwość obniżenia marży o 0,15 p.p.;
 • Opcje kredytu/pożyczki z możliwością zawarcia:
  • umowy ubezpieczenia od utraty pracy na okres 4 lat – uprawnienie do obniżenia marży o 0,15 p.p.;
  • umowy ubezpieczenia na życie – uprawnienie do obniżenia marży o 0,07 p.p.

UWAGA: Bank PKO BP nie wymusza na klientach zawarcia dodatkowej polisy, ale warto ją rozważyć nie tylko ze względu na obniżenie marży, ale ze względu na zabezpieczenie, które ubezpieczenie nam gwarantuje. Warto dodać, że kredyt hipoteczny w PKO BP możemy wziąć w wariancie tzw. „kredytu w zielonej odsłonie” i wykorzystać go np. na budowę energooszczędnego domu. Dzięki temu mamy szansę n a uzyskanie niższej marży.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w PKO BP - czy to możliwe?

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie. Tak więc również w przypadku banku PKO BP mamy taką możliwość. Aby tego dokonać należy złożyć do Banku wniosek na piśmie z prośbą o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego oraz zapewnić wystarczającą ilość środków na rachunku klienta (używanego do rozliczeń rat kredytowych).

Kredytobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatą kredytu/pożyczki (dotyczy umów zawartych od dnia 22.07.2017 r. dla wcześniejszych umów koszt wcześniejszej całkowitej spłaty wynosi 2% nie mniej niż 200zł, koszt częściowej spłaty to 1,5%).

Zdolność kredytowa a przyznanie kredytu hipotecznego

Aby bank przyznał kredyt hipoteczny to oprócz zabezpieczenia będzie wymagał i sprawdzał czy Klient ma odpowiednią zdolność kredytową, która zapewni ciągłość w opłacaniu rat hipotecznych. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że Bank wylicza zdolność na podstawie przedstawionych dokumentów dochodowych za okres ostatnich 3-6 miesięcy (w zależności od źródła dochodu) oraz dotychczas zaciągniętych kredytów, pożyczek. Dlatego bardzo ważnym przy wnioskowaniu jest fakt, aby posiadać stałe i stabilne źródło dochodów.

Jakie źródła dochodów są akceptowane przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny PKO BP?

Starając się o kredyt w Banku PKO BP musimy mieć dochód, który pochodzi z jednego (lub kilku) źródeł. Są to:

 1. Umowa o pracę;
 2. Umowa o pracę za granicą (wypłata za granicą);
 3. Umowa zlecenie/umowa o dzieło;
 4. Emerytura krajowa/zagraniczna /Świadczenie przedemerytalne krajowe/Renta krajowa/zagraniczna na czas nieokreślony;
 5. Powołanie na stanowisko w spółkach kapitałowych nie na podstawie umowy o pracę;
 6. Marynarz;
 7. Najem/oddanie w dzierżawę nieruchomości lub lokalu;
 8. Duszpasterz;
 9. Działalność rolnicza;
 10. Działalność gospodarcza.

Jakich źródeł dochodu Bank nie zaakceptuje przy ustalaniu zdolności kredytowej?

Zgodnie z wytycznymi Bank nie będzie akceptował następujących dochodów:

 1. Alimentów;
 2. Świadczeń socjalnych (np. 500+, Emerytura+, dodatek dla sieroty zupełnej, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych, opiekuńczych z wyłączeniem zasiłku z powodu COVID-19 czy wychowawczych, świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka);
 3. Środków finansowych lub innych aktywów wyrażonych w walucie obcej;
 4. Diet będących zwrotem poniesionych kosztów oraz wszelkiego rodzaju jednorazowych ekwiwalentów pracowniczych, w tym jednorazowych ekwiwalentów pieniężnych na pokrycie kosztów ubioru służbowego (w tym ubiór służb mundurowych);
 5. Dofinansowanie do wypoczynku lub okularów;
 6. Rent na czas określony, z terminem krótszym niż nabycie praw emerytalnych;
 7. Umowy o pracę zawartej aktualnie na okres próbny, na okres zastępstwa, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej lub gdy wnioskodawca jest w okresie wypowiedzenia;
 8. Pracodawca znajduje się w stanie likwidacji lub toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe;
 9. Zatrudnienia u pracodawcy, który jest osobą fizyczną bez zarejestrowanej działalności gospodarczej;
 10. Wnioskodawca uzyskuje dochód z tytułu pełnienia funkcji radnego po raz pierwszy i jest to jedyne źródło dochodu danego wnioskodawcy;
 11. Stypendium;
 12. Zasiłku dla bezrobotnych.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny PKO ?

Proces udzielenia kredytu hipotecznego w banku PKO jest bardzo intuicyjny i standardowy. Można udać się bezpośrednio do Banku lub do pośrednika/agenta kredytowego. Oferta cenowa w obydwu przypadkach nie powinna się od siebie różnić. Tak więc po kolei:

 • wybór pośrednika;
 • sprawdzenie oferty, wstępne zbadanie zdolności kredytowej, dostosowanie parametrów do indywidualnej potrzeby;
 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi oraz dokumentami związanymi z nieruchomością (o szczegółach poinformuje doradca);
 • oczekiwanie na decyzję kredytową;
 • podpisanie umowy;
 • wypłata kredytu w całości lub w transzach.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy kredytach hipotecznych Banku PKO BP?

Podczas zaciągania kredytu hipotecznego musimy bezwzględnie oszacować czy stać nas na ta ratę kredytu hipotecznego teraz oraz w przyszłości. Zawsze poprośmy doradcę o przeliczenie rat kredytowych np. z większym oprocentowaniem, ponieważ istnieje ryzyko, że stopy procentowe wzrosną. Pytajmy o możliwość obniżenia marży, prowizji, koszty dodatkowych produktów. Zawsze oszacujmy co będzie dla nas korzystniejsze. Dodatkowe produktu pomimo, że obniżają koszt całościowy mogą generować inne koszty.

Przy podpisaniu umowy należy przeczytać wszystkie zapisy. Jeśli coś nie jest jasne, nie bójmy się dopytać doradcy.

Kredyt hipoteczny w PKO BP – podsumowanie

PKO Bank Polski cieszy się ogromnym zaufaniem wśród konsumentów, co powoduje, dużą popularność sprzedaży ich produktów hipotecznych. Ma na to wpływ również przejrzystość zasad kredytowania oraz szeroka oferty finalizowania celów, które można ze sobą łączyć. Brak też jest minimalnej kwoty kredytu hipotecznego, pożyczki – w innych bankach taki limit jest ustawiony, a ceny kredytu hipotecznego można również obniżać. Oferta jak najbardziej godna rozważenia.

Tagi: Pko BpPKO Bank Polski

Zaktualizowano: 07.09.2022

Dodano: 03.03.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top