Kredyt indeksowany a kredyt denominowany

Opublikowano: 14 Gru 2021 Sylwia Chrószcz 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Zapewne nie raz spotkaliście się z pojęciem kredytu indeksowanego czy denominowanego słysząc o kredytach walutowych. Czym są te kredyty w swej istocie? Jak wygląda mechanizm przeliczania tych kredytów na złotówki w obu przypadkach i co kredytobiorca powinien wiedzieć o tych produktach finansowych?

Z tego artykułu dowiesz się:

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany

Kredyt walutowy - co to jest?

Na początku powinniśmy powiedzieć, tytułem wstępu, o kredycie walutowym. Zarówno kredyt indeksowany jak i kredyt denominowany są to odmiany właśnie kredytu walutowego. Kredyt walutowy może być również kredytem hipotecznym.  

Kredyt walutowy jest to taki rodzaj pożyczanych środków, gdzie są one wyrażane w walucie obcej. W Polsce najczęściej takie kredyty udzielane były we frankach szwajcarskich, euro czy dolarach amerykańskich.

Dzisiaj otrzymanie kredytu walutowego jest utrudnione ze względu na Rekomendację S, dokument, który został wprowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dziś waluta uzyskania kredytu musi być zgodna z walutą w jakiej klient uzyskuje dochody analizowane we wniosku kredytowym. Kredyt walutowy łatwiej dostaną ci, którzy pracują za granicą, są zatrudnieni w zagranicznych przedsiębiorstwach albo prowadzą firmę, która przynajmniej osiąga dochód w obcej walucie.

Powiedzmy sobie jeszcze tylko krótko o podstawie prawnej. Umowę kredytu indeksowanego oraz umowę kredytu denominowanego przewiduje artykuł 69, ustęp 3 ustawy prawo bankowe. Czy to, że oba kredyty reguluje ten sam przepis prawny znaczy, że są one tożsame? Faktycznie, istnieją tu pewne podobieństwa, ale jak za chwilę wykażemy, między tymi produktami występuje dość istotna różnica.

Co łączy kredyt indeksowany i kredyt denominowany?

Raty kredytowe wynikają z kursu waluty obcej, w której udzielono kredytu. Klient będzie spłacał kredyt w obcej walucie, ale dostanie pieniądze wyrażone w złotówkach. Stopy procentowe obcej waluty mają wpływ na ostateczne oprocentowanie kredytu. Wpływ na koszt kredytu ma tutaj również spread walutowy. Jest to po prostu różnica między kwotą za zakup waluty, a kwotą za sprzedaż waluty.

Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami kredytów dotyczy waluty, jaka została zawarta w umowie w kontekście wartości zobowiązania oraz waluty, w której kredyt został wypłacony.

W kredycie indeksowanym wysokość kredytu zawarta w umowie wyrażona jest w złotówkach. Gdy kredyt jest uruchamiany wartość zadłużenia przeliczana jest na walutę obcą np. franki szwajcarskie czy euro. Indeksacji podlega również rata kredytu w oparciu o walutę obcą. Na dzień płatności raty jest ona przeliczana z wspominanych wcześniej franków czy Euro na złotówki wg kursu sprzedaży waluty w banku.

W przypadku kredytu denominowanego klient zaciąga kredyt w walucie obcej, a wypłata następuje w złotówkach po kursie w danym dniu. Pojawia się tutaj element niepewności – finalna kwota wypłaty będzie zależna od kursu w danym dniu. Spłata odbywa się w złotówkach, a wysokość raty uzależniona jest od kursu waluty w dniu spłaty raty.

Kredytu indeksowany - przykład 

Załóżmy, że pan Antoni wziął kredyt indeksowany na łączną kwotę 250 tysięcy złotych. Otrzymał dokładnie taką kwotę, jaką wnioskował. Kredyt ten będzie wyrażony we frankach szwajcarskich. W dniu decyzji o przyznaniu kredytu kurs franka wynosił 3,5 złotego. Jeżeli w tym dniu bank przeliczyłby wnioskowany kredyt na kwotę wyrażoną we frankach szwajcarskich kwota do spłaty wyniosłaby 71 tysięcy 429 franków, po zaokrągleniu. Ale już w dniu, kiedy bank faktycznie przeliczył walutę, a kurs franka wynosił już tylko 3,35 złotego. A to oznacza, że wówczas pan Antoni miał do spłaty 74 tysiące 627 franków. Gdyby nastąpiła sytuacja odwrotna, to znaczy tamtego dnia kurs franka wyniósłby 3,71 złotego, pan Antoni musiałby spłacić 67 385 franków. Z powyższego wynika, że przy kredycie indeksowanym mamy do spłaty ilość waluty obcej przeliczonej po kursie banku w dniu wypłaty kredytu o ustalonej kwocie w złotówkach.

Kredyt denominowany - przykład 

Załóżmy, że pani Natalia zaciągnęła kredyt denominowany na łączną kwotę 250 tysięcy złotych. Walutą jest, jak wcześniej frank szwajcarski. W dniu podpisania umowy frank był wart 4,01 złotego. Wobec tego kwota do wypłaty wynosiła we frankach 62 tysiące 344, po zaokrągleniu. Jednakże w dzień wypłaty kredytu, kurs franka spadł i wynosił wtedy 3,88 złotego. Wówczas kwota do wypłaty wyrażona we frankach, czyli te 62 tysiące 344 będzie przeliczana po nowym kursie, czyli po 3,88 złotego i wtedy Pani Natalia otrzyma 241 tysięcy 895 złotych. Natomiast, gdyby tamtego dnia frank wyniósł 4,21 złotego, wówczas suma do wypłaty, przeliczona po tym kursie będzie równa 262 tysiącom 468-mu złotym.

Oczywiście, przykłady które Wam podaliśmy nie uwzględniają spreadu walutowego, a to dlatego, że kursy walut zmieniają się codziennie i spread danego dnia wygląda inaczej niż poprzedniego czy następnego. Zasada działa tak, jak pokazaliśmy, natomiast w praktyce mogą wystąpić pewne różnice, właśnie ze względu na spread walutowy.

Tagi: bankkredyt indeksowyspread walutowyspreadkredyt hipotecznykredyt denominowany

Dodano: 14.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top