Kredyty frankowe. Alfabet wybranych pojęć

Opublikowano: 08 Sie 2021 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Kredyty we frankach szwajcarskich to jeden z bardzo często pojawiających się tematów w świecie finansów w ostatnich miesiącach. Media huczą od doniesień o procesach, kosztach, konsekwencjach dla każdej ze stron. Eksperci przygotowują obszerne komentarze, a my jesteśmy pośród tych wszystkich informacji, definicji i pojęć. W dzisiejszym wpisie przygotowaliśmy dla Was alfabet wybranych pojęć związanych z kredytami frankowymi. Tych kilka zwrotów i terminów pozwoli Wam pewniej poczuć się w „tematyce frankowej”.

Nasz alfabet jest nietypowy. Nie ma w nim wszystkich liter, które znajdują się w polskim czy łacińskim alfabecie, za to tych parę liter, które znalazły miejsce na naszej liście, mają swoje rozwinięcie właśnie w postaci interesujących nas pojęć i ich definicji.

Kredyty frankowe. Alfabet wybranych pojęć

A jak klauzule abuzywne

Są to niezgodne z prawem zapisy w umowie. Naruszają one prawa klienta, nie są indywidualnie konsultowane z klientem. Klauzule abuzywne stanowią o prawach i obowiązkach konsumenta wbrew jego interesom i są sprzeczne z przyjętym powszechnie zwyczajem uczciwości, która powinna występować na linii sprzedawca-konsument. Może się zdarzyć, że klauzule abuzywne znajdą się w też w umowie kredytu frankowego. Na straży stoją tu przepisy kodeksu cywilnego, dokładnie artykuły od 3851 do 3853.

D jak kredyt denominowany 
 

Kredyt denominowany to kredyt, którego kwota jest wyrażona w obcej walucie, a wypłacana kredytobiorcy w złotówkach. Wysokość kredytu jest obliczana na podstawie aktualnego kursu walut. Kredyt denominowany może być również wyrażony we frankach szwajcarskich. Klient tak naprawdę nie wie, ile finalnie otrzyma pieniędzy. Wynika to z wahań kursów walut. Jeżeli klient wnioskował o 150 tysięcy złotych, kwota ta była przeliczana na franki. Przy spadku kursu franka, przykładowo z 3 złotych 84 groszy na 3 złote 41 groszy kredytobiorca otrzymałby finalnie tylko 133 203 złote. Oczywiście wyliczenia te nie uwzględniają spreadu walutowego. Spłata kredytu odbywa się w złotówkach, a raty uzależnione są od kursu waluty na dzień spłaty raty. Umowę kredytu denominowanego przewiduje artykuł 69-ty, ustęp 3-ci ustawy Prawo Bankowe.

I jak kredyt indeksowany

Na pierwszy rzut oka jest on bardzo podobny do kredytu denominowanego. Jednak różni się od niego tym, że tutaj klient dokładnie wie, ile pieniędzy dostanie, a więc jeśli wnioskował o 150 000 zł to dostanie 150 000 zł. Kwota, jaką klient otrzymywał jest wyrażana we frankach. Jeżeli kurs spadnie z 3 złotych 60 groszy na 3 złote 50 groszy, to zamiast 41 666 franków, do spłacenia będzie 42 857 franków. Tu również trzeba byłoby uwzględnić spread walutowy, aby obliczyć ostateczną sumę. Rata spłaty kredytu uzależniona jest od kursu w danym dniu. Podstawa prawna jest ta sama, co przy kredycie denominowanym.

L jak LTV

Wskaźnik LTV bierze swą nazwę z języka angielskiego – loan to value – co oznacza pożyczkę do wartości. Oblicza się go, zestawiając ze sobą kwotę pożyczonych pieniędzy z wartością nieruchomości, która jest zabezpieczeniem pożyczki. A więc, wskaźnik LTV jest stosowany przy kredycie hipotecznym. Dotyczy to również kredytów we frankach szwajcarskich. Przykładowo, jeśli kredytobiorca ubiega się o 150 000 złotych kredytu, a zabezpieczeniem jest mieszkanie o wartości 250 000 złotych, to wskaźnik LTV wynosi 60%. Im większy procent LTV  tym większe ryzyko kredytowe dla banków, a zatem – przy uwzględnieniu innych czynników związanych z wnioskiem może spaść  prawdopodobieństwo udzielenia kredytu. Wskaźnik ten został opisany w Rekomendacji S, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

P jak kredyt w PLN 
 

Kredyt w polskich złotych, którego definicja jest bardzo prosta, więc tylko przypominamy: jest to każdy kredyt, zaciągnięty i spłacany w naszych krajowych złotówkach. Obecnie ze względu na przyjęte regulacje rynku finansowego są to najczęściej udzielane kredyty hipoteczne.

S jak spread walutowy 
 

Jest to różnica między kupnem a sprzedażą waluty. Jeżeli klient chce kupić 100 franków szwajcarskich, których kurs kupna wynosi 4,118 złotego, musi zapłacić 411 złotych i 8 groszy. Jeżeli zaś ten sam klient w tym samym banku chce sprzedać 100 franków przy kupnie sprzedaży 4,081 otrzyma 408 złotych i jeden grosz. Spread jest jednym ze źródeł dochodów banków i innych instytucji, uwzględnia ich marże i prowizje od transakcji.

Litera W to aż trzy hasła!

Pierwszy z nich to kredyt waloryzowany. Jest to kredyt, który wyraża wielkość zobowiązania w obcej walucie z uwzględnieniem zmian kursu tej waluty. A zatem wspominane już wcześniej kredyt denominowany i indeksowany to rodzaje kredytu waloryzowanego.

Wkład własny. Są to środki pieniężnie, jakie powinien posiadać klient, chcący zaciągnąć kredyt. W 2021 roku minimalny wkład własny wynosi od 10 do 20% wartości kredytu, według ofert różnych banków. 

Wreszcie ostatnie hasło: kredyt walutowy. Jest to kredyt udzielany w innej walucie niż polska. Kwota zobowiązań może być wyrażona np. w euro, dolarach lub frankach szwajcarskich. Opcję zaciągnięcia kredytu w obcej walucie przewiduje artykuł 69-ty ustawy Prawo Bankowe. Oprócz tego, że w grę wchodzi inna waluta, kredyt ten różni się od kredytu w złotówkach tym, że ustawa o prawie bankowym ustala ścisłe zasady co do uwzględniania zmiany kursów walut, obliczania wysokości rat i przeliczania walutowego wartości kredytu. Ponadto, według wspomnianej już Rekomendacji S, w przypadku kredytu walutowego banki muszą informować klientów o zmianie kursów walut, o spreadzie walutowym oraz udostępniać archiwalne zestawienia kursów.

Podsumowanie

Jak widzieliście nasz alfabet ma tylko kilka liter, ale kryją się pod nimi bardzo ważne pojęcia. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy je Wam na tyle, by na pozór skomplikowana tematyka kredytów frankowych stała się bardziej przystępna. Zachęcamy do śledzenia dalszych wpisów w temacie kredytów frankowych i nie tylko!

Tagi: kredyt waloryzowanyfrank szwajcarskispread walutowyspreadkredyt walutowywkład własnykredyt frankowywskaznik ltv

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 08.08.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top