Co to jest spread i jak wpływa na koszt kredytu?

Opublikowano: 03 Cze 2020 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Słowo „spread” znane jest każdemu posiadaczowi kredytu w walucie obcej. Szczególnie głośno jest o nim w kontekście kredytów frankowych. Termin ten nie jest obcy również każdemu, kto chociaż raz dokonał transakcji wymiany waluty.

Co to jest spread i jak wpływa na koszt kredytu?

Co to jest spread?

Spread to różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży, a kursem (ceną) kupna aktywów. Tymi aktywami mogą być waluty, papiery wartościowe albo towary. Spread zazwyczaj wynosi kilka procent.

Kurs kupna jest ceną, na podstawie której banki i kantory wymieniają walutę obcą na walutę krajową. Cena ta jest zawsze niższa niż wartość, jaką musi zapłacić Klient za kupno waluty obcej. Pamiętać należy, że kurs w każdym banku i kantorze kształtuje się inaczej – przed transakcją warto sprawdzić tabele, które aktualizowane są przynajmniej raz dziennie. W przypadku udzielonych kredytów w walucie obcej, spread stanowi dodatkowy zysk banku. W prostych słowach – zawieramy kredyt po kursie zakupu, a spłacamy po kursie sprzedaży

Jak obliczyć Spread?

Jest to podstawowy wzór na wyliczenie spreadu wyrażony w jednostkach walutowych (złotówkach, funtach), stosowany jest przede wszystkim przez instytucje finansowe.  

Spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [(0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] * 100 %  

Przykład na podstawie kursu EUR jednego z dużych banków Tabela nr 107/C/NBP/2020 z dnia 2020-06-02 obowiązująca od dnia 2020-06-03:

Kurs kupna: 4,3521 PLN
Kurs sprzedaży: 4,4401 PLN
Wzór na spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%)
Spread = (4,4401 – 4,3521)/ [0,5*(4,4401+4,3521)]*100% = 0,088/ (0,5*8,7922)*100%= 0,088/4,3961*100% ≈ 0,02 * 100% = 2%                                                               

Jak już wspomnieliśmy wyżej warto pamiętać, aby przed każdą wymianą walut zweryfikować jego wysokość w danym kantorze/ banku – to kwestia indywidualna danego kantoru/ banku, a różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna potrafi być istotna.

Od czego zależy spread?

  1. Pierwszą rzeczą, która ma wpływ na wysokość spreadu jest polityka monetarna państwa, które emituje walutę. Polityka ta wpływa na bieżący poziom stóp procentowych, a te z kolei wpływają na cenę kredytów.
  2. Druga rzeczą jest fakt (wspominano o tym wyżej),  że spread to kwestia indywidualna banku i banki same określają wysokość kursu w odniesieniu do kursu rynkowego danej waluty. Stąd można zaobserwować różnice w wysokości raty kredytowej.
  3. Trzecią rzeczą wpływającą na spread jest sytuacja na rynku danej waluty – waluty rzadziej wykorzystywane (przy okazji słabsze), często będą miały wyższe różnice w kurach. Reasumując: popularna waluta sprzedawana jest z niższym spreadem, natomiast im mniej spotykana waluta, tym spread jest większy.

Spread a koszt kredytu?

Na przestrzeni kilkunastu lat z terminami „kredyty frankowe”, „frankowicze” spotykamy się bardzo często nie tylko w środowisku bankowym, ale przed wszystkim wśród Klientów i posiadaczy kredytów właśnie w tej walucie. W tym obszarze nadal wrze, choć nastąpiły tu i tak istotne zmiany. Po pierwsze Klient zarabiający w polskich złotówkach nie może wziąć kredytu w walucie obcej – może tylko w tej, w której osiąga dochód. Pamiętajmy jednak, że nadal jest spora ilość Klientów, którzy spłacają i będą spłacać przez następne lata zobowiązania zaciągnięte w walucie obcej i ponosić konsekwencje przeliczania kosztów zgodnie z niekorzystnym dla klienta kursem, zakładającym wyższy spread. Drugą zmianą było wejście w życie 26 sierpnia 2011 roku tzw. „Ustawy antyspreadowej”, która obejmuje wszystkie kredyty walutowe zaciągnięte po 1 lipca 2000 roku. Główne postanowienie zakłada, że spłata kredytu może odbywać się bezpośrednio w walucie, w której zobowiązanie zostało zawarte – co ważne bez ponoszenia dodatkowych opłat. Daje więc to możliwość kredytobiorcom kupna waluty w niezależnych i tańszych źródłach z pominięciem w tej transakcji banku.

Zmiany umożliwiają również wystąpienie o zwrot spreadu pobranego podczas spłacania kredytu hipotecznego we frankach. Podsumowanie roku 2019 tylko potwierdza korzystny czas dla frankowiczów. Wpływ na to mają zarówno wyroki Sądu Najwyższego, jak i opinie i orzeczenia TSUE. A wyroki w większości przypadków zapadają na korzyść kredytobiorców.

Zaktualizowano: 15.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

[AKTUALIZACJA] Matryca ceny ważonej ryzykiem, czyli jak banki patrzą na Klienta?

[AKTUALIZACJA] Matryca ceny ważonej ryzykiem, czyli jak banki patrzą na Klienta?

10 Paź 2019Autor: Urszula Sokół

W chwili obecnej w Polsce jest ponad 15 mln kredytobiorców. Część z nich posiada więcej niż jedno zobowiązanie. Klienci mają różne kredyty – hipoteczne, gotówkowe, samochodowe, w ROR oraz karty kredytowe. Każdy z tych produktów różni się nie tylko konstrukcją, która wynika z celu, na realizację któr(...)

Czytaj więcej
Jak wygląda wniosek kredytowy?

Jak wygląda wniosek kredytowy?

01 Lip 2019Autor: Oliwia Chmielewska

Jeśli decyzja o zaciągnięciu kredytu została już podjęta, najpierw należy złożyć w banku wniosek kredytowy. Jest to pierwszy wymagany etap rozpoczynający procedurę ubiegania się o możliwość finansowania. Dotyczy to każdego rodzaju kredytu bankowego, niezależnie od kwoty, celu czy długości okresu spł(...)

Czytaj więcej
Top