Wojciech Drozd - Dyrektor generalny tf bank

Wojciech Drozd

Dyrektor generalny tf bank

Mimo panującej sytuacji, a może właśnie dzięki niej przekonujemy się o rosnącym znaczeniu rozwiązań online w różnych sferach naszego życia. Korzystając z dobrodziejstw sieci internetowej wirtualnie spotykamy się, aby porozmawiać o perspektywach rozwoju kredytów dla klientów indywidualnych w otaczającej nas rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

Naszym Gościem jest Wojciech Drozd, Dyrektor Generalny TF Bank AB Oddział w Polsce z którym będę miała przyjemność porozmawiać o trzech wymiarach funkcjonowania Banku w Polsce: kiedyś, teraz i dziś. Poznamy opinię naszego rozmówcy o rynku kredytów gotówkowych w sieci, jak również dowiemy się wielu ciekawych informacji o instytucji, którą reprezentuje.

Urszula Sokół: Dzień dobry. Naszą rozmowę nie sposób zacząć od oceny rzeczywistości panującej w Polsce i na świecie. Jaka jest Pańska opinia na temat obecnej sytuacji? Przygotowując się do naszej rozmowy pomyślałam sobie, że Bank może być dobrze przygotowany do tzw. pracy zdalnej: instytucja działająca w wielu krajach, osoby pracujące w różnych trybach. Czy dla TF Bank ta sytuacja może być łatwiejsza do przejścia?

Wojciech Drozd: Dzień dobry. Cieszę się, że w tak trudnym dla wszystkich czasie udaje nam się jednak porozmawiać.  Sytuacja nie jest łatwa dla żadnego przedsiębiorstwa. A trudności nie ominęły również instytucji, którą kieruję w Polsce. Mamy to szczęście, że jesteśmy małym i dynamicznym zespołem, dzięki czemu udało nam się szybko dostosować do nowej sytuacji. Całość Banku w Polsce funkcjonuje obecnie zdalnie, nieustannie czas realizując wszystkie zadania.

US: Nasza rozmowa zbiega się również z ważnym wydarzeniem dla nas, twórców platformy wnioskomat.com, jak również dla TF Bank jako naszego ważnego partnera – udostępnieniem pierwszego produktu bankowego na platformie wnioskomat.com. Bank ma już doświadczenie we współpracy w takich projektach. Jak Pan ocenia szanse i możliwości takich rozwiązań?

WD: Jako TF Bank w Polsce, współpracujemy głównie z pośrednikami tzw. off-line, bazującymi na bliskości naszego produktu względem miejsca zamieszkania, jak również bezpośrednim kontakcie klienta z Agentem. To gwarantuje nam sieć stacjonarna sprzedaży. Jednak od początku staramy się brać aktywny udział w projektach, związanych z dostarczaniem produktów dla pośredników, starającymi się prowadzić sprzedaż w środowisku internetowym. Naszym ważnym Partnerem jest w chwili obecnej Bancovo. Braliśmy udział w rozwoju platformy FinAi, jednak ten start-up nie wytrzymał próby czasu. Teraz bardzo liczymy na współpracę z firmą Helikon, która w innowacyjny sposób połączy te dwa światy wniosku online i zamknięcia procesu sprzedaży poprzez zawarcie umowy w miejscu dogodnym dla Klienta.

US: Obserwujemy, że kredyty w sieci są przedmiotem zainteresowania głównie osób młodych. Stopniowo rośnie zainteresowanie kredytami online osób w średnim wieku, które to nowe technologie znają i wykorzystują w codziennym życiu zawodowym i prywatnym. Dużo mówi się o aktywizacji do rozwiązań cyfrowych osób starszych. Który z tych typów klientów ma największe szanse na uzyskanie finansowania w Banku?

WD: Nasze już ponad roczne doświadczenie w oferowaniu produktów w procesach online nie potwierdza do końca tej tezy. Oczywiście osobom młodszym, którzy są biegli w operowaniu komputerem i internetem zdecydowanie łatwiej złożyć wniosek i później przejść cały proces, łącznie z podpisaniem umowy kredytowej. Jednak wnioski składane są przez klientów w różnym wieku. Dla wielu osób ważne za to jest odpowiednie wsparcie telefoniczne i właściwie zaprojektowany i intuicyjny proces. W tym wdrażanym obecnie przez Helikon, mam wrażenie zapewnione zostało odpowiednie wsparcie doradcy poprzez telefon, jak również fizyczną obecność Agenta. Proces zatem powinien zadziałać znakomicie.

US: Na początku naszej rozmowy skoncentrowaliśmy się na bieżącej sytuacji, na teraźniejszości. Gdybyśmy mogli naszym odbiorcom w kilku zdaniach przybliżyć historię TF Bank w Polsce tak, aby lepiej poznali Bank.

WD:  TF Bank AB w obecnej formule działa od 2012 roku kiedy to został przekształcony z firmy pożyczkowej w bank. Jest notowany na giełdzie w Sztokholmie i zajmuję się działalnością bankową: kredytową i depozytową w 10 krajach głównie skupionych wokół Morza Bałtyckiego.

Historia TF Banku AB w Polsce sięga roku 2012 kiedy rozpoczął się program pilotażowy, bazujący na transgranicznym modelu działalności. Kluczowym momentem dla oddziału w Polsce jest styczeń 2015, kiedy wraz z kilkoma osobami na pokładzie, rozpoczęliśmy działalność w Gdańsku. TF Bank AB podlega szwedzkiemu Nadzorowi Finansowemu oraz polskiemu UKNF (na podstawie tzw. „paszportu”). Pierwszym zaoferowanym produktem był kredyt gotówkowy, w oparciu o sprzedaż poprzez Pośredników Finansowych, w tym również Helikon. Kolejnym etapem rozwoju banku było wprowadzenie do sprzedaży kredytów ratalnych oraz możliwość konsolidacji w ramach oferty gotówkowej. Na tych produktach bank obecnie skupia swoją działalność.

US: A jak wygląda Pana współpraca z TF Bank? Pana stanowisko pozwala na kreowanie dużej części działalności Banku w Polsce, a jednocześnie to duża odpowiedzialność za podjęte działania.

WD: Do TF Banku AB dołączyłem na początku 2015 roku tworząc jako Dyrektor Generalny oddział w Polsce od zera. Moja dotychczasowa kariera zawodowa związana jest głównie z bankowością, w której obecny jestem od ponad 20 lat, tworząc lub współtworząc nowe rozwiązania na rynku rozwoju sprzedaży usług bankowych m.in. w GE Money Bank, Banku BPH czy przy zarządzaniu siecią Pośrednictwa Finansowego „Chrobry”. TF Bank AB w Polsce liczy obecnie 34 osoby, które z powodzeniem wspierają rozwój naszego oddziału, ale świadczą również szereg usług dla całej grupy: zarówno centrali TF Banku, jak i pozostałych 9 oddziałów krajowych.

US: Wiele się teraz mówi o konieczności rozwoju, sięganiu po innowacyjne rozwiązania. Pomówmy teraz o przyszłości. Jaka jest Pana opinia co do perspektyw funkcjonowania rynku kredytów gotówkowych w najbliższych miesiącach? Czy możemy mówić o szybkiej odbudowie sprzedaży czy jest to proces, który może rozciągnąć się na kolejne kwartały?

WD: Z całą pewnością nikt nie był w stanie przewidzieć obecnej sytuacji jeszcze kilka miesięcy temu. Co niewątpliwie wymusza na nas, jako uczestnikach tego rynku po sięganie nowych rozwiązań. Dodatkowo rynkiem wstrząsnęła Ustawa o Tarczy Antykryzysowej, która z jednej strony ograniczyła koszty dla klientów, z drugiej zaś możliwość funkcjonowania firm, oferujących pożyczki pozabankowe, wprowadzając górny pułap kosztów, który nie pokryje ich kosztów działalności. Jako TF Bank obserwujemy, to co się dzieje na rynku i bierzemy udział w inicjatywach mających na celu zaoferowanie produktu jak najszerszej grupie klientów. Widzimy, jak ograniczenia w przemieszczaniu się osób wpłynęły na sprzedaż produktu poprzez sieć Agencyjną, dlatego też wspieramy inicjatywy mające na celu jej usprawnienie. Mamy nadzieję, że po okresie pandemii i zniesieniu koniecznych ograniczeń, uda nam się szybko powrócić do normalnych warunków funkcjonowania. Na pewno jednak nowe procesy, które obecnie wspólnie udostępniamy, nie znikną, a znakomicie uzupełnią dotychczasowy standard działania.

US: Myśląc również o przyszłości powinniśmy docenić rolę Internetu w naszym codziennym życiu. Jaka jest Pana opinia co do rozwiązań online w sektorze bankowości, a szczególnie sprzedaży produktów kredytowych?

WD: Na ten temat już kilkakrotnie wypowiadałem się  powyżej. Dzięki internetowi możemy obecnie działać w ramach pracy zdalnej. Niewątpliwie dostępność cyfrowa jest w tym przypadku kluczowym elementem. Podobnie jest również w ramach naszej działalności. Agencyjny model sprzedaży produktu był i pewnie jeszcze przez jakiś czas pozostanie istotnym elementem naszego działania. Jednak to internet będzie tym obszarem, który w najbliższym czasie będzie rozwijał się najbardziej dynamicznie. Jako TF Bank AB chcemy być tego częścią. Kluczowe znaczenie, ma również fakt udostępnienia informacji o klientach dostępnych poprzez tzw. „Polish API” wdrożonego w ramach dyrektywy PSD2. Dostępność rzeczywistych informacji z rachunków bankowych,  daje szansę na przygotowanie procesów dostępnych dla szerokiego grona klientów.

US: To była rozmowa dająca bardzo dużo wiedzy na temat Banku i uświadamiająca coraz większe znaczenie rozwiązań online w świecie kredytów. Dziękuję za rozmowę.

Top