Ocena / gł.

INDOS

INDOS jako jedna z niewielu firm w Polsce INDOS w swojej ofercie łączy zarówno produkty z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Dzięki szerokiemu zakresowi usług każdemu Klientowi firma INDOS może zaproponować spersonalizowane rozwiązanie jego problemów i pomoc w odzyskaniu płynności finansowej jego przedsiębiorstwa.

Zalety

 • wysokie limity finansowania (do 10 mln)
 • szeroki wybór produktów 
 • spersonalizowane oferty
 • brak wykluczonych branż
 • możliwość dostosowania indywidualnej formy spłaty rat

Wady

 • wymagane zabezpieczenie

INDOS jest pozabankową instytucją specjalizującą się w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Jako jedna z niewielu firm w Polsce INDOS w swojej ofercie łączy zarówno produkty z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Dzięki szerokiemu zakresowi usług każdemu Klientowi firma INDOS może zaproponować spersonalizowane rozwiązanie jego problemów i pomoc w odzyskaniu płynności finansowej jego przedsiębiorstwa.

Ważnymi dla Was zaletami współpracy z INDOS jest indywidualne podejście do Klienta oraz dopasowanie produktu do Waszych wymogów.

Swoim klientom Indos ma do zaoferowania szeroki wybór produktów:

Spis treści

 1. Pożyczka na dowolny cel
 2. Pożyczka na poczet realizacji kontraktu
 3. Faktoring odwrotny
 4. Faktoring cichy
 5. Faktoring jawny
 6. Dane firmy

Pożyczka na dowolny cel

Okres finansowania

3-12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Limit finansowania

od 50 000 zł do 3 mln zł

Dostępne waluty

PLN, EUR

Min - max wiek klienta

25 – 70 lat

Dopuszczalne formy prawne

JDG, spółki, konsorcja itp. Bez ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności

Minimalny czas prowadzenia działalności

od 1 dnia prowadzenia działalności, o ile klient prowadził wcześniej działalność na innym podmiocie, lub 12 miesięcy

Przychody klienta

od 100 tyś zł miesięcznych przychodów

Finansowane branże

BEZ OGRANICZEŃ: w tym GÓRNICZA, finansowane są też budowlanka (usługi-wykonawstwo), spożywcza, paliwowa, transport, handel, produkcja, leasing pracowników itp.

Koszty finansowania

RRSO od 20% do 40%

Składowe kosztów finansowania

opłata przygotowawcza + odsetki w wysokości 20,5% (obecnie odsetki maksymalne kapitałowe roczne)

Zabezpieczenie

2 weksle in blanco, zabezpieczenie majątkowe

Dopuszczalne formy zabezpieczenia

nieruchomości: bez ograniczeń co do lokalizacji, preferowane obiekty przemysłowe i komercyjne, grunty, środki trwałe: pojazdy, maszyny, urządzenia, poręczenia, itp.

Dokumenty dotyczące zabezpieczenia

 • nieruchomości:

numer KW* , aktualne zdjęcia (wewnątrz, zewnątrz, otoczenie)* lub aktualny lub stary operat szacunkowy*, wypis i wyrys z ewidencji, plan przestrzennego zagospodarowania, info o aktualnym sposobie korzystania, info ew. wpisaniu nieruchomości (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • maszyny i urządzenia:

aktualne zestawienie środków trwałych*, faktura nabycia*, zdjęcia tabliczki znamionowej*, dokument ubezpieczenia, dokumentacja techniczna i serwisowa (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • środki transportu:

dowód rejestracyjny*, karta pojazdu*, aktualne zdjęcia w tym zdjęcia tabliczki znamionowej VIN i licznika przebiegu*, faktura nabycia (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • LTV

do 100% w przypadku dobezpieczenia na przepływach pieniężnych bądź skorzystania klienta z usług finansowania należności

Dodatkowe informacje dot. możliwego zabezpieczenia

akceptują hipoteki na drugim miejscu (dopuszczone udzielenie zabezpieczenia przez osoby trzecie)

wymagane wskazanie źródła spłaty zobowiązania

Formy spłaty

a/ ratalne;

b/ kapitał balonowo na koniec okresu- max 6 miesięcy, a odsetki płatne miesięcznie;

c/ dopuszczane są indywidualne rozwiązania

ZUS i US

akceptowane zaległości z ZUS i US do wysokości 3 miesięcznych przychodów; zaświadczenia o niezaleganiu akceptowalne do 90 dni od daty wydania; układ ratalny traktowany jako brak zaległości pod warunkiem, że bieżącej obsługi rat układowych;

Dokumenty podstawowe do wydania decyzji

a/ wniosek o pożyczkę

b/ dokumenty finansowe za 2 ostatnie lata

c/ zestawienie środków trwałych

d/ dokumenty dotyczące zabezpieczenia** /szczegółowy opis powyżej/

e/ info o stanie zobowiązań w stosunku do ZUS i US

f/ dokumenty i informacje dotyczące źródła spłaty

g/ zestawienie aktualnie realizowanych kontraktów/umów handlowych

Pożyczka na poczet realizacji kontraktu

Okres finansowania

do 3 – 6 miesięcy

Limit finansowania

od 50 000 zł do 3 mln zł

Dostępne waluty

PLN, EUR

Min - max wiek klienta

25 – 70 lat

Dopuszczalne formy prawne

JDG, spółki, konsorcja itp. Bez ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności

Minimalny czas prowadzenia działalności

od 1 dnia prowadzenia działalności, o ile klient prowadził wcześniej działalność na innym podmiocie, lub 12 miesięcy

Przychody klienta

od 100 tyś zł miesięcznych przychodów

Finansowane branże

BEZ OGRANICZEŃ: w tym GÓRNICZA, finansowane są też budowlanka (usługi-wykonawstwo), spożywcza, paliwowa, transport, handel, produkcja, leasing pracowników itp.

Koszty finansowania

RRSO od 20% do 40%

Składowe kosztów finansowania

opłata przygotowawcza + odsetki w wysokości 20,5% (obecnie odsetki maksymalne kapitałowe roczne)

Zabezpieczenie

2 weksle in blanco, zabezpieczenie majątkowe

Dopuszczalne formy zabezpieczenia

nieruchomości: bez ograniczeń co do lokalizacji, preferowane obiekty przemysłowe i komercyjne, grunty, środki trwałe: pojazdy, maszyny, urządzenia, poręczenia, itp.

Dokumenty dotyczące zabezpieczenia

 • nieruchomości:

numer KW* , aktualne zdjęcia (wewnątrz, zewnątrz, otoczenie)* lub aktualny lub stary operat szacunkowy*, wypis i wyrys z ewidencji, plan przestrzennego zagospodarowania, info o aktualnym sposobie korzystania, info ew. wpisaniu nieruchomości (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • maszyny i urządzenia:

aktualne zestawienie środków trwałych*, faktura nabycia*, zdjęcia tabliczki znamionowej*, dokument ubezpieczenia, dokumentacja techniczna i serwisowa (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • środki transportu:

dowód rejestracyjny*, karta pojazdu*, aktualne zdjęcia w tym zdjęcia tabliczki znamionowej VIN i licznika przebiegu*, faktura nabycia (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

LTV

do 100% w przypadku dobezpieczenia na przepływach pieniężnych bądź skorzystania klienta z usług finansowania należności

Dodatkowe informacje dot. możliwego zabezpieczenia

akceptują hipoteki na drugim miejscu (dopuszczone udzielenie zabezpieczenia przez osoby trzecie)

wymagane jest uzyskanie zgody na cesję z kontraktu

Formy spłaty

a/ ratalne;

b/ kapitał balonowo na koniec okresu- max 6 miesięcy, a odsetki płatne miesięcznie;

c/ dopuszczane są indywidualne rozwiązania

ZUS i US

akceptowane zaległości z ZUS i US do wysokości 3 miesięcznych przychodów; zaświadczenia o niezaleganiu akceptowalne do 90 dni od daty wydania; układ ratalny traktowany jako brak zaległości pod warunkiem, że bieżącej obsługi rat układowych;

Dokumenty podstawowe do wydania decyzji

a/ wniosek o pożyczkę

b/ dokumenty finansowe za 2 ostatnie lata

c/ zestawienie środków trwałych

d/ dokumenty dotyczące zabezpieczenia** /szczegółowy opis powyżej/

e/ info o stanie zobowiązań w stosunku do ZUS i US

f/ umowa która ma być przedmiotem finansowania -kontrakt wraz z załącznikami i SIWZ

g/ fakultatywnie, historia współpracy z kontrahentem , dodatkowe kontrakty do finansowania

h/ zestawienie aktualnie realizowanych kontraktów/umów handlowych

Faktoring odwrotny

Okres finansowania

umowa na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia

Limit finansowania

od 50 000 zł do 3 mln zł

Dostępne waluty

PLN, EUR

Min - max wiek klienta

25 – 70 lat

Dopuszczalne formy prawne

JDG, spółki, konsorcja itp. Bez ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności

Minimalny czas prowadzenia działalności

od 1 dnia prowadzenia działalności o ile klient prowadził wcześniej działalność na innym podmiocie, lub 6 miesięcy

Przychody klienta

od 100 tyś zł miesięcznych przychodów

Finansowane branże

BEZ OGRANICZEŃ: w tym GÓRNICZA, finansowane są też budowlanka (usługi-wykonawstwo), spożywcza, paliwowa, transport, handel, produkcja, leasing pracowników itp.

Koszty finansowania

odsetki faktoringowe od 3 % za 30 dniowy okres finansowania

Składowe kosztów finansowania

opłata przygotowawcza (roczna) od 0 - 3% + odsetki faktoringowe

Zabezpieczenie

2 weksle in blanco, zabezpieczenie majątkowe

Dopuszczalne formy zabezpieczenia

nieruchomości: bez ograniczeń co do lokalizacji, preferowane obiekty przemysłowe i komercyjne, grunty, środki trwałe: pojazdy, maszyny, urządzenia, poręczenia, itp.

Dokumenty dotyczące zabezpieczenia

 • nieruchomości:

numer KW* , aktualne zdjęcia (wewnątrz, zewnątrz, otoczenie)* lub aktualny lub stary operat szacunkowy*, wypis i wyrys z ewidencji, plan przestrzennego zagospodarowania, info o aktualnym sposobie korzystania, info ew. wpisaniu nieruchomości (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • maszyny i urządzenia:

aktualne zestawienie środków trwałych*, faktura nabycia*, zdjęcia tabliczki znamionowej*, dokument ubezpieczenia, dokumentacja techniczna i serwisowa (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • środki transportu:

dowód rejestracyjny*, karta pojazdu*, aktualne zdjęcia w tym zdjęcia tabliczki znamionowej VIN i licznika przebiegu*, faktura nabycia (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

LTV

do 100% w przypadku dobezpieczenia na przepływach pieniężnych bądź skorzystania klienta z usług finansowania należności

Dodatkowe informacje dot. możliwego zabezpieczenia

akceptują hipoteki na drugim miejscu (dopuszczone udzielenie zabezpieczenia przez osoby trzecie)

możliwość finansowania wierzytelności wymagalnych, fv przed terminem płatności czy wypłat środków na poczet zaliczki

Formy spłaty

a/ ratalne;

b/ kapitał balonowo na koniec okresu- max 6 miesięcy, a odsetki płatne miesięcznie;

c/ dopuszczane są indywidualne rozwiązania

ZUS i US

akceptowane zaległości z ZUS i US do wysokości 3 miesięcznych przychodów; zaświadczenia o niezaleganiu akceptowalne do 90 dni od daty wydania; układ ratalny traktowany jako brak zaległości pod warunkiem, że bieżącej obsługi rat układowych;

Dokumenty podstawowe do wydania decyzji

a/ wniosek o faktoring

b/ dokumenty finansowe za 2 ostatnie lata

c/ zestawienie środków trwałych

d/ dokumenty dotyczące zabezpieczenia** /szczegółowy opis powyżej/

e/ info o stanie zobowiązań w stosunku do ZUS i US

f/ strukturę zobowiązań i należności

g/ lista dostawców do faktoringu, fakultatywnie historia współpracy

h/ wyciągi z rachunku bankowego za 3 ostatnie miesiące- fakultatywnie

i/ zestawienie aktualnie realizowanych kontraktów/umów handlowych

Faktoring cichy

Okres finansowania

umowa na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia

Limit finansowania

od 50 000 zł do 3 mln zł

za zgodą RN od 3 - 10mln

Dostępne waluty

PLN, EUR

Min - max wiek klienta

25 – 70 lat

Dopuszczalne formy prawne

JDG, spółki, konsorcja itp. Bez ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności

Minimalny czas prowadzenia działalności

od 1 dnia prowadzenia działalności o ile klient prowadził wcześniej działalność na innym podmiocie, lub 6 miesięcy

Przychody klienta

od 50 tyś zł miesięcznych przychodów

Finansowane branże

BEZ OGRANICZEŃ: w tym GÓRNICZA, finansowane są też budowlanka (usługi-wykonawstwo), spożywcza, paliwowa, transport, handel, produkcja, leasing pracowników itp.

Koszty finansowania

odsetki faktoringowe od 2,3% za 30 dniowy okres finansowania

Składowe kosztów finansowania

opłata przygotowawcza (roczna) od 0 - 3% + odsetki faktoringowe

Zabezpieczenie

2 weksle in blanco, zabezpieczenie majątkowe

Dopuszczalne formy zabezpieczenia

nieruchomości: bez ograniczeń co do lokalizacji, preferowane obiekty przemysłowe i komercyjne, grunty, środki trwałe: pojazdy, maszyny, urządzenia, poręczenia, itp.

Dokumenty dotyczące zabezpieczenia

 • nieruchomości:

numer KW* , aktualne zdjęcia (wewnątrz, zewnątrz, otoczenie)* lub aktualny lub stary operat szacunkowy*, wypis i wyrys z ewidencji, plan przestrzennego zagospodarowania, info o aktualnym sposobie korzystania, info ew. wpisaniu nieruchomości (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • maszyny i urządzenia:

aktualne zestawienie środków trwałych*, faktura nabycia*, zdjęcia tabliczki znamionowej*, dokument ubezpieczenia, dokumentacja techniczna i serwisowa (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • środki transportu:

dowód rejestracyjny*, karta pojazdu*, aktualne zdjęcia w tym zdjęcia tabliczki znamionowej VIN i licznika przebiegu*, faktura nabycia (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

LTV

do 100% w przypadku dobezpieczenia na przepływach pieniężnych bądź skorzystania klienta z usług finansowania należności

Dodatkowe informacje dot. możliwego zabezpieczenia

akceptują hipoteki na drugim miejscu (dopuszczone udzielenie zabezpieczenia przez osoby trzecie)

możliwość finansowania wierzytelności wymagalnych, fv przed terminem płatności czy wypłat środków na poczet zaliczki

Formy spłaty

a/ ratalne;

b/ kapitał balonowo na koniec okresu- max 6 miesięcy, a odsetki płatne miesięcznie;

c/ dopuszczane są indywidualne rozwiązania

ZUS i US

akceptowane zaległości z ZUS i US do wysokości 3 miesięcznych przychodów; zaświadczenia o niezaleganiu akceptowalne do 90 dni od daty wydania; układ ratalny traktowany jako brak zaległości pod warunkiem, że bieżącej obsługi rat układowych;

Dokumenty podstawowe do wydania decyzji

a/ wniosek o faktoring

b/ dokumenty finansowe za 2 ostatnie lata

c/ zestawienie środków trwałych

d/ dokumenty dotyczące zabezpieczenia** /szczegółowy opis powyżej/

e/ info o stanie zobowiązań w stosunku do ZUS i US

f/ strukturę zobowiązań i należności

g/ historię współpracy z odbiorcami do faktoringu w postaci wyciągu z rachunku bankowego -fakultatywnie

h/ wyciągi z rachunku bankowego za 3 ostatnie miesiące- fakultatywnie

i/ zestawienie aktualnie realizowanych kontraktów/umów handlowych

Faktoring jawny

Okres finansowania

umowa na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia

Limit finansowania

od 50 000 zł do 3 mln zł

za zgodą RN od 3 - 10mln

Dostępne waluty

PLN, EUR

Min - max wiek klienta

25 – 70 lat

Dopuszczalne formy prawne

JDG, spółki, konsorcja itp. Bez ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności

Minimalny czas prowadzenia działalności

od 1 dnia prowadzenia działalności

Przychody klienta

od 50 tyś zł miesięcznych przychodów

Finansowane branże

BEZ OGRANICZEŃ: w tym GÓRNICZA, finansowane są też budowlanka (usługi-wykonawstwo), spożywcza, paliwowa, transport, handel, produkcja, leasing pracowników itp.

Koszty finansowania

odsetki faktoringowe od 2,4% za 30 dniowy okres finansowania

Składowe kosztów finansowania

opłata przygotowawcza (roczna) od 0 - 3% + odsetki faktoringowe

Zabezpieczenie

2 weksle in blanco, cesja należności

Dokumenty dotyczące zabezpieczenia

 • nieruchomości:

numer KW* , aktualne zdjęcia (wewnątrz, zewnątrz, otoczenie)* lub aktualny lub stary operat szacunkowy*, wypis i wyrys z ewidencji, plan przestrzennego zagospodarowania, info o aktualnym sposobie korzystania, info ew. wpisaniu nieruchomości (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • maszyny i urządzenia:

aktualne zestawienie środków trwałych*, faktura nabycia*, zdjęcia tabliczki znamionowej*, dokument ubezpieczenia, dokumentacja techniczna i serwisowa (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

 • środki transportu:

dowód rejestracyjny*, karta pojazdu*, aktualne zdjęcia w tym zdjęcia tabliczki znamionowej VIN i licznika przebiegu*, faktura nabycia (* obligatoryjne, reszta fakultatywnie)

LTV

do 100% w przypadku dobezpieczenia na przepływach pieniężnych bądź skorzystania klienta z usług finansowania należności

Dodatkowe informacje dot. możliwego zabezpieczenia

akceptują hipoteki na drugim miejscu (dopuszczone udzielenie zabezpieczenia przez osoby trzecie)

Formy spłaty

a/ ratalne;

b/ kapitał balonowo na koniec okresu- max 6 miesięcy, a odsetki płatne miesięcznie;

c/ dopuszczane są indywidualne rozwiązania

ZUS i US

akceptowane zaległości z ZUS i US do wysokości 3 miesięcznych przychodów; zaświadczenia o niezaleganiu akceptowalne do 90 dni od daty wydania; układ ratalny traktowany jako brak zaległości pod warunkiem, że bieżącej obsługi rat układowych;

Dokumenty podstawowe do wydania decyzji

a/ wniosek o faktoring

b/ dokumenty finansowe za 2 ostatnie lata

c/ zestawienie środków trwałych

d/ info o stanie zobowiązań w stosunku do ZUS i US

e/ historię współpracy z odbiorcami do faktoringu w postaci wyciągu z rachunku bankowego -fakultatywnie

f/ umowy z odbiorcami do faktoringu wraz z przykładowym kompletem dokumentów: FV, zamówienie, WZ/protokół/ list przewozowy/CMR

Maksymalny limit faktoringowy na odbiorcę

do 100% limitu globalnego

Dane firmy

Nazwa firmy INDOS SA
Adres ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP 627-23-51-283
REGON 276591100
KRS
Telefon 327719999
E-mail [email protected]

Top