Program "Rodzinny kredyt mieszkaniowy" jest jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu.

Celem tego programu jest między innymi zwiększenie dostępności do finansowania własnego mieszkania w ramach programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”, z którego będą mogły także skorzystać osoby budujące dom.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy skierowany jest do osób, które nie posiadają środków na wymagany przez bank wkład własny, ale ich sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że umożliwia im spłatę kredytu mieszkaniowego.

Wprowadzony ustawą program nie określa limitu wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego gwarancja BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) wyniesie nie mniej niż 10 procent i nie więcej niż 20 procent wydatków na które zaciągany jest kredyt, jednak w kwocie nie większej niż 100 000 zł.

Minimalny okres, na jaki udzielany będzie gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100 procent ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym z wykończeniem nieruchomości.

Kalkulator rodzinny kredyt mieszkaniowy działa w taki sposób, że maksymalna cena nieruchomości mogącej być celem kredytu bez wkładu własnego jest wyliczana poprzez pomnożenie metrażu z maksymalną ceną nieruchomości w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Do kalkulatora dotyczącego kredytu w programie „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” niezbędne będzie wprowadzenie takich danych jak:

  • Miejsce gdzie zlokalizowana jest nieruchomość (miejscowość, gmina, województwo)
  • Rodzaj rynku na jakim kupowana jest nieruchomość (pierwotny – developer, czy wtórny – osoba prywatna)
  • Przestrzeń jaka będzie kupiona (powierzchnia w metrach kwadratowych)
Top