Decydując się na regularne oszczędzanie, czy to na określony cel, czy dla zabezpieczenia przyszłości warto wiedzieć, jak wysokie odsetki wypracują zgromadzone środki przy danym poziomie oprocentowania. Pozwoli to wybrać nam odpowiedni sposób inwestycji kapitału, aby osiągnąć swoje cele.

Co to jest kalkulator oprocentowania?

Kalkulator odsetek to narzędzie pozwalające na obliczenie kwoty odsetek, która zostanie naliczona przy określonej kwocie kapitału początkowego i comiesięcznych wpłat. Można również wyliczyć kwotę odsetek tylko na podstawie kwoty początkowej albo tylko na podstawie comiesięcznych wpłat.

Kalkulator odsetek uwzględnia oprocentowanie podane przez użytkownika. Natomiast jeśli dana forma oszczędzania opodatkowana jest podatkiem od dochodów kapitałowych wyliczenia, mogą uwzględnić potrącenie z tytułu tej daniny.

Kalkulator odsetek pozwala w szybki i prosty sposób poznać wysokość odsetek. W przypadku założenia lokaty bankowej możemy dokładnie przewidzieć, ile bank zapłaci nam za lokatę kapitału. Dzięki temu możemy też porównać opłacalność proponowanych lokat bankowych.

Jak działa kalkulator oprocentowania?

Aby w pełni skorzystać z kalkulatora odsetek potrzebujemy tylko kilka danych.

Na początku wpisujemy kwotę i/lub wpłatę comiesięczną. Odsetki naliczane są od tej właśnie kwoty pieniędzy. Następnie należy wpisać liczbę miesięcy, przez którą gromadzone będą środki.

Ważną informacją w kalkulacji jest wysokość oprocentowania, a także fakt czy w obliczeniach ma zostać uwzględniony podatek od dochodów kapitałowych, tzw. "podatek Belki".

Co to są odsetki?

Najprościej ujmując odsetki będą należnością, jaką otrzyma posiadacz kapitału za ulokowanie środków na określony procent. Jeśli to my oddajemy kapitał np. do banku w formie lokaty odsetki będą naszą należnością.

Natomiast jeśli to my wchodzimy w posiadanie kapitału innego podmiotu i korzystamy z niego przez określony czas to wówczas odsetki będą naszym kosztem. Dzieje się tak w przypadku kredytów.

Na wysokość odsetek ma wpływ stopa procentowa, na jakiej oprocentowany jest dany kapitał.

Znaczenie podatku od dochodów kapitałowych

Kalkulator oprocentowania uwzględnia nie tylko całość odsetek, jakie otrzyma posiadacz kapitału, ale bierze również pod uwagę podatek od dochodów kapitałowych.

Jest to danina ustalona w 2002 roku, a swoją potoczną nazwę, czyli "podatek Belki" zawdzięcza swojemu twórcy - ówczesnemu Ministrowi FInansów, Markowi Belce.

Podatek Belki jest podatkiem od osób fizycznych i dotyczy takich produktów, jak:

  • odsetki od lokat i kont oszczędnościowych,
  • przychody z tytułu zbycia akcji czy wpłaconej dywidendy,
  • odsetki od obligacji,
  • przychodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.

Podatek od dochodów kapitałowych zmniejsza wartość naliczonych odsetek z danej inwestycji czy formy oszczędzania. 

Top