Kalkulator VAT to narzędzie niezbędne nie tylko dla właścicieli firm, ale każdego uczestnika narodowej gospodarki, które pozwoli poznać wartość brutto i wartość netto. Kalkulator VAT przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT.

Jak działa kalkulator VAT?

Kalkulator VAT dostępny na stronie wnioskomat.com to bardzo proste i intuicyjne narzędzie, które po wpisaniu kwoty i wybraniu stawki VAT oblicza, zgodnie z wyborem użytkownika, kwotę brutto na netto lub kwotę netto na brutto. Wartość podatku VAT podstawiana jest automatycznie na podstawie wybranej stawki. Kalkulator VAT nalicza stawkę VAT na podstawie odpowiedniego wyboru przedsiębiorcy czy konsumenta. Po kliknięciu przycisku "oblicz" kalkulator prezentuje wybraną wartość kwoty brutto lub kwoty netto.

Co to jest podatek VAT?

Skrót VAT pochodzi od angielskiej nazwy: "value aded tax" co oznacza podatek od wartości dodanej. W polskiej przestrzeni gospodarczej podatek VAT nazywany jest także podatkiem od towarów i usług. Najczęściej spotkamy się z tym podatkiem, nabywając towar lub usługę i jest to wartość prezentowana na fakturze.

Podatek VAT został wprowadzony w Polsce w 1993 roku i od tego czasu przyjmuje różne stawki. Zarówno przedsiębiorca sprzedający swoje towary lub usługi spotka się z tym pojęciem równie często jak konsument występujący tutaj jako nabywca towarów i usług.

Jak naliczany jest VAT w przypadku przedsiębiorców, a jak dla konsumentów?

W przypadku naliczania podatku VAT spotkamy się również z dwoma dodatkowymi pojęciami takimi, jak podatek naliczony i należny.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego w zależności od wysokości sprzedaży w ujęciu netto. Ciąży na nim obowiązek podatkowy w postaci składania deklaracji i odprowadzania odpowiednich kwot podatku VAT, o których zwyczajowo informuje księgowość przedsiębiorcy. Na mocy przepisów podatkowych polscy przedsiębiorcy mają prawo do częściowego lub całościowego odliczania podatku VAT.

Natomiast konsumenci nabywający produkty i usługi spotykają się z pojęciem podatku VAT naliczonego. Oznacza to, że na podstawie ceny netto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT wyliczana jest cena brutto dla klienta. Klient, płacąc cenę brutto, płaci również należy podatek VAT. Kwota brutto prezentowana na przykład na etykietach sklepowych jest finalną ceną, jaką zapłaci klient, a zamieszczanie ceny netto i stawki VAT ma charakter informacyjny i doprecyzowujący składowe ceny.

Co to jest podstawa opodatkowania?

Polskie przepisy dokładnie precyzują, jakie towary i usług objęte są podatkiem VAT wg dokładnej stawki. Najprościej będzie stwierdzić, że podatkiem VAT objęta jest cała sprzedaż towarów i usług na terenie Polski. Opodatkowaniu podlega także eksport i import towarów, przy czym zastosowanie mają tutaj także przepisy unijne. Odrębnie będzie więc wyglądać naliczenie podatku VAT w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej, a odrębnie poza nią.

Podstawą opodatkowania jest wartość netto sprzedanych towarów lub usług.

Jakie obecnie obowiązują stawki VAT?

Stawki VAT obowiązujące w Polsce zmieniały się w czasie. W 2020 roku na mocy obowiązujących przepisów stawka VAT może kształtować się w jednej z wymienionych niżej wartości w zależności od przedmiotu opodatkowania:

  • 23% – podstawowa stawka podatku VAT, obejmuje ona m.in.: meble, materiały biurowe, urządzenia RTV/ AGD,
  • 8% – stawka obniżona, np. roboty budowlano-montażowe, wybrane usługi gastronomiczne,
  • 5% – stawka obniżona, np. ryby, produkty rolne, artykuły higieniczne, książki i czasopisma specjalistyczne,
  • 0% – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów.
Top