Kwota kredytu

• minimalna: 20 000 zł

• maksymalna: 2 800 000 zł

Okres kredytowania

 • 30 lat dla kredytów z LTV>80%;
 • 35 lat dla kredytów złotowych LTV do 80%;
 • 20 lat dla kredytów walutowych

Wiek kredytobiorcy

maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty kredytu to 70 lat

{informacje-tabela}

Cel kredytu

 1. Zakup domu lub mieszkania, działki budowlanej, domu letniskowego, garażu.
 2. Budowa domu jednorodzinnego lub letniskowego,
 3. Remont, modernizacja kupionego domu lub mieszkania,
 4. Przekształcenie nieruchomość na cele mieszkaniowe,
 5. Wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego i jego remont,
 6. Spłata kredytu zaciągniętego w innym banku.

Akceptowane źródła dochodu

 • Dochód z tytułu umowy o pracę na czas określony i nieokreślony
 • Dochód z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dochód z tytułu emerytury / renty

Wkład własny

Pekao S.A. udziela kredytów hipotecznych nawet tym osobom, którym nie udało się zebrać wkładu własnego w wysokości 20%. O finansowanie można ubiegać się już z 10% wkładem, jednak w takim wypadku konieczne będzie wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Dla kredytów w walucie obcej należy wnieść znacznie większy wkład własny. 30% dla kredytów z okresem kredytowania do 15 lat oraz 40% dla kredytów z okresem kredytowania do 20 lat.

Ubezpieczenie na życie

Polisa na życie jest wymagana w następujących przypadkach:

- suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat,

- kredyt udzielany jest wyłącznie jednej osobie,

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawców, z których tylko jeden osiąga dochód uwzględniany w ocenie zdolności do spłaty,

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawców, przy czym jeden z nich osiąga dochód stanowiący co najmniej 80% sumy dochodów wszystkich Wnioskodawców.

Łączna suma ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 25% kwoty udzielonego kredytu.

{informacje-firma}

Top