Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym w mBank

Kredyt hipoteczny w mBank to szansa na uzyskanie aż do 2 000 000 zł finansowania na zakup mieszkania lub budowę domu na długi okres kredytowania (do 35 lat). Aby skorzystać z oferty, wystarczy posiadać wkład własny w wysokości 10% wartości nieruchomości. 

Kwota kredytu

minimalna: 100 000 zł

maksymalna: 2 000 000 zł

Okres kredytowania

kredyt na cele mieszkaniowe - 35 lat

kredyt na cele inwestycyjne - 20 lat

pożyczka hipoteczna - 20 lat

Wiek kredytobiorcy

Suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód jest uwzględniony w kalkulacji zdolności kredytowej nie może przekroczyć 67 lat.

W przypadku pożyczki hipotecznej suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód uwzględniamy w kalkulacji zdolności kredytowej i nie może przekroczyć:

* 60 lat - gdy wnioskodawcą lub współwnioskodawcą jest kobieta,

* 65 lat - gdy wnioskodawcą jest wyłącznie mężczyzna.   

{informacje-tabela}

Cel kredytu

 • zakup budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • zakup lokalu mieszkalnego
 • zakup lokalu użytkowego pod wynajem lub dzierżawę
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • zakup działki budowlanej
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • zakup działki z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dokończenie tej budowy
 • spłata kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe
 • nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • finansowanie przedpłat na poczet nabycia od dewelopera budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • budowa domów przeznaczonych na cele mieszkalne z częściami handlowo-usługowymi
 • remont, modernizacja lokalu użytkowego pod wynajem lub dzierżawę
 • inne cele, które Bank zaakceptuje
 • nieokreślony w Umowie cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą – pożyczka

Rodzaje nieruchomości akceptowane jako zabezpieczenie

 1. lokal mieszkalny
 2. dom mieszkalny jednorodzinny (w tym dom w trakcie budowy)
 3. dom mieszkalny jednorodzinny z funkcją towarzyszącą (mieszkaniową, biurową,)
 4. działka budowlana
 5. lokal użytkowy

Wkład własny wymagany przez mBank

Przy każdym wniosku indywidualnie określana jest wysokość wymaganego wkładu własnego, który z reguły wynosi nie mniej niż 10% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Odroczenie spłaty kapitału

Raz na 5 lat można skorzystać z odroczenia spłaty kapitału zgodnie zasadami:

a) na wniosek klienta Bank może odroczyć spłatę kapitału na nie dłużej niż 12 miesięcy,

b) z odroczenia spłaty kapitału można skorzystać, jeśli spłacone już co najmniej 6 rat kapitałowo–odsetkowych kredytu,

c) w dniu, w którym będzie złożony wniosek o odroczenia spłaty kapitału, nie można mieć żadnych zaległości wobec Banku,

d) odroczenia spłaty kapitału nie wydłużają okresu kredytowania,

e) odroczenia spłaty kapitału wymaga aneksu do Umowy kredytu. Po jego zawarciu rozpoczyna się kolejny 5-letni okres, po którym można kolejny raz wnioskować o odroczenie spłaty kapitału.

Źródła dochodu akceptowane przez mBank:

 • Dochód z tytułu umowy o pracę lub umowy pokrewnej
 • Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dochód z tytułu umowy zlecenia / o dzieło
 • Dochód z tytułu najmu / dzierżawy nieruchomości
 • Dochód z tytułu emerytury / renty
 • Dochód z tytułu posiadania udziałów w spółce
 • Dochód z tytułu zatrudnienia za granicą

Akceptowane są maksymalnie 3 źródła dochodu każdego wnioskodawcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego w mBank?

dowód osobisty wnioskodawcy,

kompletny wniosek kredytowy wraz z załącznikami,

dokumenty dotyczące finansowanej nieruchomości np. umowa rezerwacyjna od dewelopera, umowa przedwstępna, numery ksiąg wieczystych,

dokumenty dochodowe zależne od źródła dochodu (możliwość łączenia kilku źródeł)

 

{informacje-firma}

 

 

 

 

Top