Ocena / gł.

SMEO

SMEO to firma faktoringowa oferująca faktoring dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Swoim klientom SMEO oferuje nowoczesny faktoring online, który pozwala na szybki dostęp do „zamrożonej” gotówki dla faktur z odroczonym terminem płatności (do 90 dni). Pozwala to na szybkie uzyskanie płynności finansowej, co może pomóc Twojej firmie w realizacji bieżących zobowiązań lub inwestycji.

Zalety

 • Pieniądze na dowolny cel na koncie w 5 minut
 • Bezpłatny wniosekw 100% online
 • Brak stałych opłat
 • Możliwość spłaty do 60 dni po terminie płatności faktury
 • Faktury z terminem płatności do 90 dni
 • Nie bada i nie wymaga zdolności kredytowej
 • Finansowanie faktur w EUR i PLN
 • Brak weksla i innych zabezpieczeń
 • Finansowanie faktur wystawianych kontrahentom zagranicznym

Wady

 • Koszt faktoringu Smeo jest zwykle wyższy niż koszt kredytu bankowego
 • Firma wymaga faktur wystawionych firmom z branży B2B.
 • Nieakceptowalne formy prawne: spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej),spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, JST/JS, fundacja, stowarzyszenie, inna forma wykonywania, działalności gospodarczej pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

SMEO

SMEO to firma faktoringowa oferująca faktoring dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Smeo działa na rynku już od ponad 10 lat i jest jedną z czołowych polskich firm specjalizujących się w usługach faktoringowych. Dzięki wysokiej jakości usług oraz profesjonalnemu podejściu do biznesu a także elastycznemu podejściu do klientów Smeo zyskało uznanie klientów, którzy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie finansowania swojego biznesu. Swoim klientom SMEO oferuje nowoczesny faktoring online, który pozwala na szybki dostęp do „zamrożonej” gotówki dla faktur z odroczonym terminem płatności (do 90 dni). Pozwala to na szybkie uzyskanie płynności finansowej, co może pomóc Twojej firmie w realizacji bieżących zobowiązań lub inwestycji.

W ofercie Smeo znajdziesz szereg różnych produktów faktoringowych, takich jak faktoring klasyczny, faktoring bez regresu, faktoring eksportowy, czy faktoring zaliczkowy. Oprócz standardowej oferty faktoringowej, Smeo oferuje również szereg dodatkowych usług, takich jak ubezpieczenie wierzytelności czy zarządzanie należnościami. Dzięki temu możesz skorzystać z kompleksowego pakietu usług finansowych, które pomogą Ci w efektywnym zarządzaniu swoim biznesem.

Smeo oferuje swoim klientom możliwość wykupu faktur już w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku, co stanowi bardzo korzystną opcję dla przedsiębiorców potrzebujących pilnych środków finansowych.

 

Dla kogo SMEO ?

1. Akceptowalna forma prawna:

 •     Jednoosobowe działalności gospodarcze
 •     Spółki z o.o.
 •     Spółki jawne
 •     Spółki komandytowe
 •     Spółki cywilne
 •     Rolnicy będący płatnikami VAT
 •     Proste Spółki Akcyjne

2. Nie jest wymagany staż firmy (0-3 miesięcy w przypadku sp. z.o.o.)

3. Minimalny wiek Klienta  -  21 lat

4. Maksymalny wiek Klienta  - 70 lat

Parametry stażu i wieku weryfikowane są na dzień złożenia wniosku o limit faktoringowy. Oceniając parametr stażu, ocenia się okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o ile okres ten nie wpływa na ogólną kondycję przedsiębiorcy

Parametry produktu

Wysokość limitu finansowania faktur przyznawanego Klientowi (Faktorantowi)

 • Minimalnie - 5 000 zł
 • Maksymalnie - 2 000 000 zł

Wartość faktury VAT zgłaszanej do finansowania:

 • Minimalnie - 300 zł
 • Maksymalnie - 2 000 000 zł

Terminy płatności faktury VAT zgłaszanej do finansowania

 • Minimalnie - 7 dni
 • Maksymalnie - 90 dni

Okres finansowania

 • Minimalnie - 5 dni
 • Maksymalnie - 90 dni

Okres dodatkowego finansowania

 • Minimalnie - 1 dzień
 • Maksymalnie - 60 dni

Waluta faktury VAT zgłaszanej do finansowania

 • PLN (złoty polski) lub EURO

Opłata za limit

 • 2% wartości przyznanego limitu

Jak działa faktoring Smeo?

 • Sprzedajesz towar/usługę i wystawiasz swojemu Klientowi fakturę z odroczonym terminem płatności (od 7 do 90 dni).
 • Fakturę (jej skan lub zdjęcie) przekazujesz do SMEO.
 • I transza

SMEO wypłaca w 5 minut wartość faktury netto pomniejszoną o prowizję za okres finansowania (0,09% za dzień).

 • Twój kontrahent spłaca wartość faktury brutto do SMEO w terminie płatności faktury (po 7 do 90 dniach) lub do 60 dni później (możliwość opóźnienia).
 • II transza:

SMEO oddaje Ci pozostałą kwotę równą wartości VAT finansowanej faktury.

 • Spłacasz do SMEO odsetki za okres finansowania naliczone dziennie od wartości faktury netto (około 0,038% za dzień).

Zalety faktoringu SMEO

 • Elektroniczne podpisanie umowy „na click”
 • Środki wypłacane natychmiastowym przelewem Express Elixir na koszt SMEO
 • Jedyny wymagany dokument: wyciąg bankowy z 6 miesięcy, weryfikowany automatycznie podczas wnioskowania
 • Środki wypłacone z faktur można przeznaczyć na dowolny cel
 • Koszty faktoringu można odliczyć w 100% od podatku dochodowego i VAT
 • Brak ustanowienia materialnych zabezpieczeń (zastaw, poręczenie czy hipoteka). Weksel tylko dla limitów powyżej 400 000 zł
 • Decyzja o przyznaniu limitu finansowania faktur podejmowana do 10 sekund w 100%przez systemy informatyczne
 • Faktoring Smeo pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z niewypłacalnością klientów. W przypadku gdyby dłużnik nie uiścił należności, to ryzyko ponosi faktor, a nie przedsiębiorstwo.
 • Zwiększenie efektywności działalności poprzez skrócenie okresu oczekiwania na wpływ środków z tytułu sprzedaży.
 • Zwykle nie ma konieczności zabezpieczania umowy faktoringowej w postaci dodatkowych zabezpieczeń majątkowych, co ułatwia dostęp do finansowania.

Wady faktoringu SMEO

 • Koszt faktoringu Smeo jest zwykle wyższy niż koszt kredytu bankowego, co może wpłynąć negatywnie na zyski firmy.
 • Niektóre firmy, w szczególności te z branży B2C, mogą mieć trudności z uzyskaniem faktoringu Smeo, ponieważ firma faktoringowa wymaga faktur wystawionych firmom z branży B2B.
 • Faktoring Smeo może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy, ponieważ sugeruje, że firma ma trudności finansowe i musi korzystać z takich rozwiązań, aby uzyskać środki finansowe.

Dane firmy

Nazwa firmy SMEO S.A.
Adres ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa
NIP 5252712429
REGON 367336046
KRS
Telefon 221134200
E-mail [email protected]

Top