Ocena / gł.

SOS Faktor

SOS Faktor to nowoczesne i elastyczne finansowanie biznesu. Dzięki SOS Faktor będziesz miał dostęp do własnych pieniędzy w każdej chwili i nie będziesz musiał upominać się o własne pieniądze. Faktoring może stanowić również dobre źródło kapitału obrotowego i przyczynić się do utrzymania bądź poprawy stabilności finansowej Twojego przedsiębiorstwa.

Zalety

 • Limit od 100 000 PLN do 5 000 000 PLN
 • od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowanie branż ryzykownych dla banku
 • finansowanie rośnie razem z wartością sprzedaży
 • Transakcja przygotowana pod bieżącą sytuację klienta

Wady

 • Możliwość finansowania tylko jednego kontrahenta

 

SOS Faktor

SOS Faktor to nowoczesne i elastyczne finansowanie biznesu. To usługa, która szczególnie dobrze sprawdzi się wtedy, gdy masz problem ze ściągnięciem należności lub udzielasz kontrahentom wydłużonych terminów płatności. Dzięki SOS Faktor będziesz miał dostęp do własnych pieniędzy w każdej chwili i nie będziesz musiał upominać się o własne pieniądze.

Faktoring stanowi dodatkowe zabezpieczenie i umożliwia zachowanie płynności finansowej oraz zapobiega zatorom płatniczym i pozwala niemal od razu wykorzystać pieniądze, które można przeznaczyć na bieżącą działalność czy rozwój Twojej firmy. Faktoring może stanowić również dobre źródło kapitału obrotowego i przyczynić się do utrzymania bądź poprawy stabilności finansowej Twojego przedsiębiorstwa.

Podstawowe parametry faktoringu SOS Faktor

 1. Limit od 100 000 PLN do 5 000 000 PLN
 2. Zaliczka do 80% faktury Vat brutto
 3. Termin płatności faktur - do 90 dni z opóźnieniem do 45 dni
 4. Możliwość finansowania tylko jednego kontrahenta
 5. Nie wpisują do BIK I BIG – Sprawdzają tylko bazy danych odbiorcy  

Grupa docelowa SOS Faktor

 • wszyscy przedsiębiorcy wystawiające faktury z odroczonym terminem płatności

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

- spółki (kapitałowe, osobowe, cywilne)

- rolnicy prowadzący działalność gospodarczą FV w kwocie powyżej 100 000 PLN

 • od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowanie branż dla banku ryzykownych: transport, branża budowlana
 • limit spłaca kontrahent nie klient

Cel finansowania SOS Faktor

- rozwój firmy - faktoring pozwala poprawić jej płynność finansową. Faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego w zależności od rodzaju i potrzeb firmy.

Faktoring odwrotny

• polega na zapłaceniu za faktury które klient ma do zapłaty od swoich dostawców, wydłużając tym samym termin zapłaty za towar/usługę/surowiec. Klient faktoringu odwrotnego sam spłaca firmie faktoringowej zaangażowanie limitu.

• pokrywa 100% zgłoszonej faktury i może opłacać faktury zaraz po ich wystawieniu, co oznacza dla dostawcy płatność gotówką i możliwość negocjacji cen zakupu.

• może też opłacać faktury w terminach ich płatności co znacznie poprawi jakość współpracy z dostawcą.

• Klient sam spłaca firmie faktoringowej zaangażowanie do 60 dni od terminu płatności na fakturach.

Korzyści stosowania faktoringu SOS Faktor

- szybki dostęp do gotówki, od razu po wystawieniu faktury pozwala na zapłatę miesięcznych zobowiązań: składki ZUS i US, wypłaty dla pracowników, raty bankowe, leasingowe,

- możliwość wydłużenia stosowanych terminów płatności,

- poprawa konkurencyjności swojej oferty oraz swojej pozycji finansowej,

 - zapewnia bezpieczeństwo w realizacji kontraktów z długim terminem płatności

 - koszty faktoringu są kosztem uzyskania przychodu

 - nie obniża klientowi zdolności kredytowej

 - zwiększenie zakresu prowadzonej działalności bez utraty płynności finansowej

 - wsparcie lub alternatywa dla kredytu obrotowego

Zabezpieczenia SOS Faktor

BRAK TWARDYCH ZABEZPIECZEŃ

– zabezpieczenie w postaci WEKSLA i poręczenia

- cesja z faktur

Wymagane dokumenty

- JPK VAT (jednolity plik kontrolny) z 6 ostatnich miesięcy Koniecznie w formacie xml.

- pełne wyciągi z konta z 6 ostatnich miesięcy (pdf) zawierające:

- Wpływy od kontrahentów z pliku JPK

- Płatności Składek ZUS i US

- Raty kredytowe, leasingowe

- Zajęcia komornicze i egzekucje ZUS i US

- Ugody ZUS i US

- Opłaty faktoringowe

- Inne zajęcia komornicze i egzekucje

W wyjątkowych przypadkach może nastąpić konieczność dosłania innych dokumentów finansowych

Zalety faktoringu SOS Faktor

 • Finansowanie rośnie razem z wartością sprzedaży
 • Transakcja przygotowana pod bieżącą sytuację klienta
 • Usługa 4 w 1: weryfikacja + monitoring + finansowanie + windykacja
 • Dług kontrahenta
 • Całkowity koszt faktoringu kosztem klienta
Top