Wiedza na temat tego, kiedy dojdzie przelew bankowy jest bardzo przydatna do funkcjonowania w naszym dzisiejszym świecie, gdzie przelewy bankowe wypierają płatności gotówkowe. Świadomość tego, kiedy pieniądze zostaną zaksięgowane znacznie ułatwia planowanie płatności i domowego budżetu.

Kalkulator czasu przelewu - jak korzystać?

Aby sprawdzić, kiedy konto odbiorcy przelewu zostanie uznane należy znać bank nadawcy przelewu oraz czasu przelewu. Po wpisaniu tych danych do naszego kalkulatora, wraz z danymi banku odbiorcy, otrzymujemy informację o tym kiedy dojdzie przelew bankowy w formie komunikatu, przykładowo: Przelew powinien dotrzeć 2022-08-12 o godzinie 15:00.

Należy pamiętać, że z powyższych wyliczeń wyłączone są przelewy natychmiastowe (Express Elixir), które docierają do banku odbiorcy tuż po momencie zlecenia przelewu ekspresowego. Przelew ekspresowy jest narzędziem niezbędnym, kiedy liczy się szybkość przelewów bankowych. Również przelewy wewnętrzne (na własne konta, w tym samym banku) docierają w momencie potwierdzenia zlecenia przelewu.

Sesje Elixir, czyli kiedy dojdzie przelew bankowy

Zlecenie przelewu jest możliwe jest dzięki rozwiązaniu, które dostarcza Krajowa Izba Rozliczeniowa. Sesje Elixir pozwalają ocenić, znając bank nadawcy i odbiorcy, kiedy środki zasilą konto odbiorcy. Charakteryzują się tym, że w danym banku są określone sesje przychodzące i wychodzące. Kiedy skonfrontujemy to z drugim bankiem otrzymujemy datę i godzinę otrzymania przelewu. Sesja wychodząca to godzina o której środki zostały pobrane z konta i wysłane do banku odbiorcy. Sesja przychodząca to godzina o której środki pojawiają się na koncie odbiorcy.

Każdy z banków, czy to Santander Bank Polska, Bank PEKAO czy BNP Paribas ma swoje wyznaczone terminy na sesje przychodzące i sesje wychodzące. Przykłady sesji przychodzących i wychodzących dla wybranych banków znajdziesz w tabeli zamieszczonej powyżej. 

Znaczenie przelewów bankowych

W dzisiejszym świecie przekazywane pomiędzy bankami jest już codziennością. W ramach systemu Elixir codziennie transferowane są wysokie kwoty środków. Przelewy bankowe zlecane są nie tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej, ale też poprzez standardową bankowość internetową oraz w placówkach banku nadawcy. Aby prawidłowo wykonać przelew bankowy, niezależnie od sposobu jego zlecenia należy podać następujące dane:

 • numer rachunku odbiorcy, 
 • nazwę odbiorcy przelewu (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres),
 • kwotę przelewu, czyli wartość środków, jakie mają trafić na konto odbiorcy,
 • tytuł przelewu np. zapłata za fakturę czy konkretny rachunek,
 • data zlecenia przelewu,
 • rodzaj przelewu - banki dają możliwość wyboru czy ma to być przelew bankowy standardowy realizowany zgodnie z sesjami przelewów międzybankowych czy ma to być przelew ekspresowy.

Przelewy mają także znaczenie dla takich narzędzi, jak polecenie przelewu czy polecenie zapłaty, które są niezbędne na co dzień. 

Rodzaje przelewów bankowych

Przelewy zlecane mogą być w różny sposób o czym już wspomnieliśmy. Możemy także klasyfikować przelewy ze względu na rodzaj konta odbiorcy danego banku. Wyróżniamy m.in.:

 • przelew SEPA - przelewy zagraniczne, zlecane w strefie euro w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (Single Euro Payments Area, czyli SEPA). Przelew dojdzie na konto odbiorcy kolejnego dnia roboczego,
 • przelew zagraniczny - jest to transfer środków realizowany pomiędzy bankami, kiedy bank odbiorcy i bank nadawcy znajdują się w różnych krajach, dodatkowo należy posiadać numer IBAN i SWIFT danego banku, 
 • BLIK - jest to rodzaj przelewów bankowych w ramach systemu elixir w opcji express elixir, do realizacji przelewu blik potrzebna jest aplikacja mobilna, a płatności zatwierdzane są sześciocyfrowym kodem;
 • przelew wewnętrzny Elixir - jest to przelew realizowany pomiędzy rachunkami bankowymi znajdującymi się w tym samym banku, jeśli przelew jest poprawnie zlecony to taki przelew dotrze do natychmiastowo,
 • przelew zewnętrzny Elixir - jest to dobrze znany nam rodzaj przelewów bankowych, które realizujemy w codziennym życiu, kiedy płacimy rachunki, opłacamy faktury; takie przelewy realizowane są tak, jak przypadają sesje Elixir.
Top