Co dalej z wakacjami kredytowymi?

Opublikowano: 02 Sty 2021 Dagmara Konik 7 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Rok 2020 przyniósł wiele zmian w życiu wielu kredytobiorców. Sprawił też, że termin wakacje kredytowe stał się jednym z popularniejszych zwrotów wpisywanych w wyszukiwarkach. Jak już wspominałam, w jednym z artykułów kilka miesięcy temu, osobiście nie lubię tego stwierdzenia. Wakacje wszak powinny kojarzyć, że z czasem beztroski. Z drugiej jednak strony termin moratorium kredytowego nie zrobiłby pewnie aż takiej kariery. Jak wakacje kredytowe będą wyglądać w 2021 roku? Trudno to powiedzieć ze 100% pewnością, ponieważ w 2020 roku zadziały się rzeczy i zjawiska, których skali nikt nie przewidywał.

Co dalej z wakacjami kredytowymi?

Ustawowe wakacje kredytowe

Przepisy Tarczy Antykryzysowej w wersji 4.0 wprowadziły ustawową możliwość wnioskowania o wakacje kredytowe. Wszystkie osoby, które straciły prace lub główne źródło dochodu po 13.03.2020 miały możliwość wystąpienia do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty rat. Brak możliwości spłaty comiesięcznej raty dotyczył tylko jednego typu kredytu w danym banku, jeśli umowa tego kredytu miałaby się kończyć w perspektywie dłuższej niż 6 miesięcy. Zawieszenie spłaty mogło więc dotyczyć zarówno kredytów gotówkowych, jak i kredytów hipotecznych. Krótszych umów kredytowych zawieszenie spłaty nie obejmowało. Zawieszenie spłaty mogło odbywać się na maksymalnie 3 miesiące. Kredytobiorca miał prawo do wyboru, czy zawiesza spłatę na wszystkie 3 miesiące, czy tylko np. na jeden miesiąc albo dwa. Obowiązkiem kredytobiorcy było jedynie opłacanie składki ubezpieczeniowej, aby zachować ciągłość ubezpieczenia.

Banki nie miały prawa żądać od klientów dodatkowych dokumentów na fakt złożenia wniosku o zawieszenie spłat. Cały proces miał się odbywać w pełni automatycznie i w miarę możliwości zdalnie, bez konieczności wizyty klienta w oddziale. Co więcej, jeśli klient wcześniej skorzystał z wakacji kredytowych przysługujących mu w banku skorzystanie z wakacji ustawowych przerywało bieg tych pierwszych.  

Wakacje kredytowe w bankach

Wakacje kredytowe nie są usługą bankową, które zostały wymyślone w czasach pandemii. Znane były już wiele wcześniej i silnie łączyły się z pojęciem kredytów hipotecznych pod nazwą karencji w spłacie. Była to usługa zawieszenia możliwości spłaty raty w wybranym okresie kredytowania na wniosek klienta. Z zależności od regulaminu banku zawieszeniu mogła podlegać: cała rata, rata kapitałowa albo rata odsetkowa. Okres zawieszenie spłaty mógł wynosić w przypadku niektórych banków nawet do 6 miesięcy.

Pandemia, która wybuchła w 2020 roku sprawiła, że termin wakacji kredytowych był rozpatrywany w wielu różnych kontekstach. Wiosną 2020 banki błyskawicznie wprowadziły możliwość zawieszenia spłaty rat dla klientów, którzy zaczęli borykać się z ekonomicznymi skutkami pandemii. Na wniosek klienta, w większości w procesach online, bez wizyty w banku automatycznie zawieszały obowiązek spłaty comiesięcznej raty. Wystarczył sam wniosek klienta. Jednocześnie ci sami klienci muszą pamiętać o tym, że poprzez skorzystanie z tej opcji wydłużeniu ulega okres kredytowania przyznanego kredytu.

Wakacje kredytowe dla przedsiębiorców

O ile w 2020 roku sporo mówiło i pisało się o wakacjach kredytowych dla klientów indywidualnych to zdecydowanie w 2021 roku sporo będziemy słyszeć o wakacjach kredytowych dla przedsiębiorców. Kilka dni temu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydał decyzję, która umożliwiła skorzystanie z wakacji kredytowych przez przedsiębiorców. Zawieszenie spłaty zobowiązań bankowych będzie przysługiwało na wniosek klienta na podstawie różnych kryteriów zależnych od wielkości firmy.

I tak mikro i mali przedsiębiorcy będą klasyfikowani wg kryterium posiadania uprawnień do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR. Istotne będzie też posiadanie braku opóźnień w spłacie, akceptowane są opóźnienia do 30 dni na dzień złożenia wniosku. Średni i duzi przedsiębiorcy mogą liczyć na wakacje kredytowe jeśli m.in. ich sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z pandemią, nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne. W przypadku tych przedsiębiorców również ważne będzie uprawnienie do Tarczy Finansowej, przy czym przedsiębiorcy, których działalność polega na wynajmie powierzchni w obiektach handlowo-usługowych też mogą skorzystać z tego wsparcia.

Wakacje kredytowe dla przedsiębiorców obejmować będą 6-cio miesięczny okres braku konieczności spłaty dla przedsiębiorców, którzy nie korzystali wcześniej z karencji. Jest to istotna różnica w stosunku do wakacji dla klientów indywidualnych, gdzie maksymalny czas trwania wynosił 3 miesiące. Krótsze wakacje kredytowe, trwające 3 miesiące, będą dotyczyć tylko przedsiębiorców, którzy po raz kolejny korzystają z zawieszenia spłaty.

Warto zauważyć, że zawieszenie spłaty dotyczy nie tylko kredytów spłacanych w ratach, ale też leasingowych i faktoringowych. Wakacje kredytowe dotyczą również produktów odnawialnych, jaki są karty kredytowe i udzielone przez banku limity w rachunkach firmowych.

Podsumowanie

Pandemia w sposób szczególny dotknęła działalność wielu przedsiębiorców. Nawet najbardziej dopracowane plany finansowe i rozwojowe firm spotkały się z trudnościami w realizacji w obliczu zmiany zachowań konsumentów i kolejnych obostrzeń. To dobrze, że przedsiębiorcy są wspierani w swojej działalności. Każda forma wsparcia firm i wprowadzenia ułatwień w tym szczególnym czasie jest ważna. Pamiętajmy też o tym my jako konsumenci. Jeśli nasza sytuacja nie pogorszyła się znacząco i nadal możemy sobie pozwolić na większe zakupy wspierajmy polskich przedsiębiorców! A być może uczynimy z tego nasz cel na 2021 i uratujemy fakt istnienia sklepów czy restauracji?

Zaktualizowano: 26.08.2021

Dodano: 02.01.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top