Czy można odziedziczyć składki ZUS po zmarłym bliskim?

Opublikowano: 04 Gru 2023 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Domowe finanse

Odkładanie składek do ZUS na emeryturę jest codziennością każdego z nas, jeśli tylko pracujemy. Była to także codzienność naszych bliskich zmarłych. Mówi się, że pieniądze, które odkładamy na emeryturę przepadają, jeśli nie zostaną wykorzystane na 100%. Nie jest to jednak do końca prawda. Jeśli tylko osoba, która zmarła posiadała subkonto w ZUS, to jest jak najbardziej możliwe, aby odziedziczyć te środki, jeśli tylko jest się do tego uprawnionym.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co się dzieje ze środkami na subkoncie ZUS po zmarłym,
  • kto jest uprawniony do dziedziczenia składek ZUS,
  • jak odzyskać pieniądze po zmarłym bliskim.
składki zus

Składki w ZUS po zmarłym bliskim - czy można dziedziczyć?

Jeśli spojrzymy na wyliczenia naszej wypłaty, którą otrzymujemy co miesiąc od pracodawcy, to szybko zauważymy, że część z wartości brutto pobierana jest na poczet składek na ubezpieczenia społeczne. Chodzi tu między innymi o składki emerytalne. Dotyczy to nie tylko nas, ale też naszych rodziców, dziadków oraz współmałżonków. Okazuje się, że można odziedziczyć część składek emerytalnych. Dziedziczenie jest możliwe po bliskich, którzy byli członkami OFE (Otwartego Funduszu Emerytalnego) oraz mieli część składek zgromadzonych na subkoncie w ZUS.

Mowa tutaj o osobach, które przystąpiły do OFE oraz o tych, które nie przystąpiły do OFE, urodziły się po 31 grudnia 1968 r. Nie przebiega to w sposób "automatyczny". ZUS sam nie wypłaci pieniędzy z subkonta osobie uprawnionej do spadku po śmierci posiadacza subkonta. Należy samemu wnioskować o tego typu wypłatę.

Kto może otrzymać w spadku składki w ZUS po zmarłym?

Pieniądze z subkonta ZUS należące do zmarłej osoby, może odziedziczyć, każdy, kto:

  • został wskazany przez osobę zmarłą,
  • ma prawo do dziedziczenia - wówczas pieniądze wchodzą w skład masy spadkowej. 

Warto pamiętać, że jeśli osoba zmarła, jeszcze za swojego życia wydała dyspozycję dotyczącą dziedziczenia jej pieniędzy z subkonta, to wówczas takie środki wcale nie muszą być odziedziczone przez członka rodziny, ale np. przez przyjaciela osoby zmarłej.

W praktyce jest tak, że pieniądze najczęściej dziedziczą:

  • współmałżonkowie,
  • dorosłe dzieci,
  • osoby małoletnie.

Osoby małoletnie mogą dziedziczyć nie tylko w sytuacjach, kiedy ich rodzic był już na emeryturze, ale także wtedy, kiedy zmarł nie osiągając jeszcze wieku emerytalnego. Każdy, jeśli tylko jest uprawniony, może odziedziczyć pieniądze z subkonta, nawet jeśli osoba zmarła nie przeszła jeszcze na emeryturę. 

Jak odzyskać składki po zmarłym bliskim?

W zależności od sytuacji mamy do wyboru jeden z dwóch sposobów ubiegania się o składki po zmarłym:

  1. Osoba zmarła przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Tutaj należy zwrócić się do OFE, do którego należała osoba zmarła. Należy najpierw dowiedzieć się, w którym OFE była ubezpieczona osoba zmarła (w tym celu trzeba złożyć wniosek do ZUS), a następnie złożyć wniosek do OFE, który skontaktuje się z ZUS w celu wypłaty środków z subkonta na rzecz osoby uprawnionej.
  2. Osoba zmarła po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wówczas od razu składamy wniosek do ZUS. Formularz USS jest dostępny na stronie internetowej ZUS, można go pobrać albo najpierw uzupełnić i wydrukować. Oczywiście trzeba złożyć osobisty podpis. Wnioskować można osobiście oraz pocztą. Należy dołączyć takie dokumenty jak skrócony odpis aktu zgonu oraz dokument poświadczający dziedziczenie - np. notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli wnioskodawca jest faktycznie uprawniony do dziedziczenia środków, to pieniądze zostaną mu wypłacone w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. 

Ludzie coraz częściej ubiegają się o składki po zmarłych

Wnioskowanie o pieniądze z subkonta ZUS po zmarłej osobie to nie jest praktyka spotykana wszędzie i na co dzień. Niemniej jak podają statystyki ZUS, w 2020 roku takich wniosków złożono prawie 500 tys., natomiast w 2022 roku było to aż 800 tys. Jak więc widać gołym okiem Polacy coraz bardziej interesują się swoimi prawami oraz są bardziej zainteresowani swoimi pieniędzmi. Wg ZUS średnia wartość wypłacanych, odziedziczony środków z subkonta wynosi ok. 29 tys. złotych, więc generalnie rzecz biorąc opłaca się wnioskować.

Dodano: 04.12.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top