Główne problemy Tarczy PFR 2.0, aktualna sytuacja na rynku pracy, limit dopłat do oprocentowania kredytów dla firm – aktualności z dnia 25.02.2021 r.

Opublikowano: 2021-02-25 08:22 Anna Kopańska 4 min. czytania

Główne problemy Tarczy PFR 2.0, aktualna sytuacja na rynku pracy, limit dopłat do oprocentowania kredytów dla firm – aktualności z dnia 25.02.2021 r.

Główne problemy Tarczy PFR 2.0

Od 01 lutego 2021 firmy mają możliwość składać odwołania elektroniczne oraz wnioski o tak zwane postępowania wyjaśniające dotyczące Tarczy PFR 2.0.

Do około 20 lutego wpłynęło ok 1000 takich wniosków, z czego PFR pozytywnie rozpatrzył 470 – deklaruje w rozmowie z PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

Wskazuje on na najczęstsze powody postępowań wyjaśniających. Są nimi rozbieżności związane z kodami PKD,  a także rozbieżności  związane z danymi Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Wiceprezes PFR zwraca uwagę, że formularz postępowania wyjaśniającego należy składać przez bank, który pośredniczy w dystrybucji środków z Tarczy PFR 2.0 plus dołączyć do niego wymagane zaświadczenia na przykład zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS czy US jeśli powodem nie przyznania wsparcia było zadłużenie w tych urzędach.

Wg podanych informacji 86 procent wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. O wsparcie do 19 stycznia 2021 wnioskowało 48 tys. firm, a otrzymało je 41 tys.

Procedura odwoławcza będzie trwać do 15 kwietnia 2021 roku. (źródło: PAP)

Aktualna sytuacja na rynku pracy

19 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie MRPiT na którym omawiano aktualną sytuację gospodarczą w aspekcie rynku pracy oraz jakie działania są planowane w tym zakresie  w 2021 roku.

Było to pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Rynku Pracy.

Wiceminister Iwona Michałek mówiła, że „Rynek pracy w ostatnich latach bardzo mocno się zmienił, dlatego planujemy wprowadzić nowe rozwiązania w jego obszarze. Obecnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami związanymi z rynkiem pracy m.in. założeniami do ustawy o wsparciu zatrudnienia oraz nowelizacji ustawy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców”.

Podczas posiedzenia omawiany był również projekt planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2021 .

Stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2020 wyniosła 6,2 procent i uplasowała nasz kraj na drugim miejscu w UE, zaraz po Czechach. Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia w styczniu 2021 wynosiła 6,5%.  (źródło: www.gov.pl/MRPiT)

Limit dopłat do oprocentowania kredytów dla firm

567,6 mln zł w ciągu czterech lat. Tyle wynosi maksymalny limit dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych firmom, które najbardziej zostały dotknięte obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Projekt znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i aktualnie znajduje się w konsultacji. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na pierwszy kwartał 2021.

Celem projektu jest dopłata nawet do 100% odsetek należnych bankowi, który udzielił kredytu przedsiębiorcy szczególnie dotkniętym konsekwencjami obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.

Właściwy Minister ds. Gospodarki, w drodze rozporządzenia określi rodzaje działalności sklasyfikowane wg PKD, jako działalność szczególnie dotknięta skutkami COVID  -19.

Kwotę wydatków związanym z projektem oszacowano na podstawie akcji kredytowej banków w 2020 roku, a także prognoz dopłat z założeniem, że stopniowo będzie miało miejsce wychodzenie gospodarki z pandemii i akcja kredytowa w 2021 roku będzie zwiększać tempo.

Szacuje się, że w roku 2021 zainteresowanie kredytami obrotowymi będzie rosnąć ponieważ w nich upatruje się podstawowy element funkcjonowania firm. (źródło: ISBnews)

Zaktualizowano: 25.02.2021

Dodano: 25.02.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top