Wzrosła kwota wolna od zajęcia komorniczego

Opublikowano: 2023-02-01 10:30 Dagmara Konik 5 min. czytania

Wzrosła kwota wolna od zajęcia komorniczego

Wzrosła kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego interesuje wszystkie osoby, które  są w trakcie egzekucji komorniczej.

Ile komornik może zabrać z pensji, emerytury lub renty w 2023 roku?. Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzekutor musi stosować się do określonej kwoty wolnej od potrącenia. 

​Od 1 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia wypłacanego osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę wzrosła do 3490 zł brutto czyli 2709 zł netto. Od 1 lipca dojdzie do kolejnej podwyżki "najniższej krajowej" - do 3600 zł brutto i 2784 zł netto

Oznacza to, że wzrosła również kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, mające zobowiązania do spłaty, w 2023 roku będą miały zagwarantowane pozostawienie środków w wysokości 2709 zł netto od 1 stycznia do 30 czerwca i 2784 zł na rękę od 1 lipca do końca 2023 roku.

Osoby zatrudnione na pół lub ćwierć etatu, a uzyskujące wynagrodzenie relatywnie wyższe od minimalnego wynagrodzenia, będą miały ustaloną kwotę wolną od zajęcia komorniczego na 50 lub 25 procent "najniższej krajowej".

W przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia wypłaty są zwolnione z podatku, więc dostają pełną minimalną krajową od razu na konto. Kwota wolna od potrąceń komorniczych jest dla nich równa kwocie brutto wynagrodzenia minimalnego. Wyniesie więc 3490 zł w pierwszej połowie roku i 3600 zł w drugiej połowie roku.. 

W sytuacji dłużnika który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pracy w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie, komornik nie ma żadnego ograniczenia przed zajęciem pełnego wynagrodzenia.

Nie zawsze musi tak być. Jeżeli dłużnik spełni kilka warunków komornik może potraktować zarobki z takich umów na tych samych zasadach, na których traktuje umowę o pracę. Warunki, które muszą być spełnione, to: dochody z tej umowy to musi być jedyne źródło dochodu dłużnika, dłużnik musi mieć status osoby fizycznej oraz zarobki muszą mieć stały charakter (wypłata musi wpływać regularnie i co najmniej przez kilka poprzednich miesięcy).

W przypadku długów powstałych na skutek niepłaconych alimentów, komornik ma prawo zająć do 60 procent wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości. Dotyczy to także osób zarabiających na umowie minimalne wynagrodzenie. Podobnie jest w przypadku zobowiązań względem placówek zdrowotnych. W tym przypadku komornik ma prawo zająć do 50 procent wypłaty bądź innego źródła dochodu, wpływającego na konto dłużnika.

W przypadku emerytów i rencistów potrąceniu podlega kwota, która przekracza 75 procent świadczenia minimalnego (brutto). Oznacza to, że komornik może zabrać maksymalnie 25 procent świadczenia. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną w 2023 roku do 1588,44 zł. W związku z tym kwota wolna od zajęć wyniesie:

  • 1003,83 zł od stycznia do marca 2023 roku,
  • 1191,33 zł od marca do grudnia 2023 roku.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy komornik również musi pozostawić 75 procent wysokości renty. Kwota wolna dla tych osób to:

  • 752,87 zł od stycznia do marca 2023 roku,
  • 893,50 zł od marca do grudnia 2023 roku.

Uwaga!

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i innych należności z tytułu podatku dochodowego, wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń, komornik nie może przeprowadzić egzekucji. Komornik nie może również zająć części świadczeń, które są wypłacane przez państwo. Chodzi o m.in. 500 plus, 13. emeryturę czy inne świadczenia otrzymywane z opieki społecznej.  

Zaktualizowano: 01.02.2023

Dodano: 01.02.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top