Alior podał wyniki za IV kwartał 2020, rozwój szarej strefy, ustawa o waloryzacji rent i emerytur 2021 podpisana – aktualności z dnia 26.02.2021r.

Opublikowano: 2021-02-26 07:17:00 Anna Kopańska 4 min. czytania

Kategoria: News

Alior podał wyniki za IV kwartał 2020, rozwój szarej strefy, ustawa o waloryzacji rent i emerytur 2021 podpisana – aktualności z dnia 26.02.2021r.

Alior podał wyniki za IV kwartał 2020

Bank podał w raporcie rocznym za 2020, że w IV Q 2020 roku osiągnął zysk netto na poziomie 120,3 mln zł. Tak zwany konsensus oczekiwań zakładał zysk netto na poziomie 71,5 mln zł. Biura maklerskie przewidywały zysk banku na poziomie w przedziale od 40 mln zł do 97 mln zł.

Cały rok 2020 bank zakończył ze stratą netto rzędu 311,1 mln zł, wobec zysku netto na poziomie 248,3 mln zł osiągniętym w roku 2019.

Jak podaje PAP Biznes, wynik odsetkowy banku w IV Q 2020, wyniósł 666,7 mln zł i mieścił się w przedziale oczekiwań 644,8 – 693,2 mln zł.

Z kolei prowizje tego samego kwartału osiągnęły poziom 177 mln zł, również znajdując się w przedziale oczekiwań, tym razem w górnej granicy (167,3 mln zł do 180 mln zł).

Odpisy banku wyniosły 295,3 mln zł, zaś rynek oczekiwał ich na poziomie w przedziale od 270 mln zł do 349,1 mln zł. (źródło: PAP Biznes)

Rozwój szarej strefy

Na stronie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych pojawiła się informacja na temat Wskaźnika Rynku Pracy (WRP) w lutym 2021, który informuje z wyprzedzeniem o tendencjach zmiany wielkości bezrobocia.

W lutym wskaźnik ten nie zmienił swojego poziomu i jest tą samą wartością co w styczniu 2021.

Jak podaje BIEC, od jesieni ubiegłego roku wskaźnik charakteryzuje się zwiększoną zmienność w okresie kolejnych miesięcy.

Na stronie czytamy, że z jednej strony wpływ na to mają aktywności wspierające zachęcające do utrzymania składu pracowników, z drugiej strony towarzyszy rynkowi trwająca niepewność i słabsza aktywność gospodarcza, a te z kolei wskazywałaby na konieczność redukcji zatrudnienia.

Biuro wskazuje, że informacje z rynku pracy na temat liczby osób ubezpieczonych wskazują na rozwijającą się szarą strefę w gospodarce. Dane z ZUS prezentują spadek liczby osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu czy wypadkowemu.

Wobec tego istnieje przypuszczenie, że część osób nie zarejestrowała się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i tym samym może zasilać szarą strefę.

Biuro zauważa, że w styczniu 2021 pracę znalazło ok 10 tys. mniej osób niż w miesiącu poprzednim, co w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego jest zmianą na niekorzyść, ponieważ wtedy nie została odnotowana zmiana w tym zakresie.

Urzędy Pracy zanotowały ok 30 tys. mniej ofert pracy niż w grudniu 2020, co jest spadkiem o ok 20 procent.

Firmy z branży przemysłowej mają stabilne prognozy co do wielkości zatrudnienia, a ilość firm przewidujących zwolnienia w niewielkim stopniu przeważa nad firmami zamierzającymi zwiększyć zatrudnienie. (źródło: www.biec.org)

Ustawa o waloryzacji rent i emerytur 2021 podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę przewidującą waloryzację rent i emerytur w 2021 roku.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a art. 6 mówi o tym, iż od 01 marca br. waloryzacja podwyższy kwotę świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy zmieniającej w art. 1, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

To oznacza, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji podniesie najniższe emerytury do kwoty 1250,88 złotych, a najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosą 938,16 złotych i renty rodzinne 1250,88 złotych.

Na łamach wnioskomat.com, podawaliśmy informację, że nowy wskaźnik rent i emerytur wynosi 104,24 procent i obciąży budżet państwa kwotą ok 10 mld złotych.

Zaktualizowano: 2021-02-26 10:22:16

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top