Co to jest świadczenie przedemerytalne?

Opublikowano: 11 Sty 2022 Sylwia Chrószcz 7 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Wiek emerytalny tuż tuż, a Ty straciłeś prace? W takie sytuacji na pomoc przychodzi świadczenie przedemerytalne. Warto poznać warunki, jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać oraz jaka kwota będzie się należeć z tytułu świadczenia przedemerytalnego. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest świadczenie przedemerytalne?

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to forma pomocy od państwa dla osób, które nie pracują, ale ze względu na swój wiek mają trudności w znalezieniu pracy. Celem wypłacania świadczenia przedemerytalnego jest wsparcie finansowe dla tych osób tak, aby miały one środki do życia, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego i zyskania uprawnień do otrzymania emerytury. Podstawą prawną świadczenia przedemerytalnego jest Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych.

Osoba, której będzie wypłacane świadczenie musi spełniać warunki określone właśnie w tej ustawie. Organem decydującym o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2021 r. wynosi 1262,34 zł brutto. Kwota ta obowiązuje do najbliższej waloryzacji.

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne

Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne trzeba spełnić warunki wspólne oraz warunki indywidualne. Zacznijmy od tych pierwszych.

Po pierwsze należy posiadać status osoby bezrobotnej, czyli być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Po drugie trzeba przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych. Po trzecie przez cały okres bezrobocia nie można było odmówić propozycji zatrudnienia.I po czwarte: wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od wydania przez UP zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Warunki indywidualne są nieco bardziej rozbudowane. Postaramy się ująć to jak najprościej. Aby uporządkować tę kwestię skupimy się na czterech najważniejszych aspektach.

 • Będą to okoliczności, w jakich ktoś stał się osobą bezrobotną.
 • Okres przepracowany w ostatnim miejscu pracy.
 • Minimalny wiek, osiągnięty przez kobiety i mężczyzn.
 • Minimalny staż pracy.

A zatem: jeśli bezrobocie wynikło z powodu zwolnienia z pracy, które ustawa nazywa przyczynami dotyczącymi zakładu pracy to okres zatrudnienia w tym zakładzie musiał wynosić co najmniej pół roku. Kobieta musi mieć ukończone 55, a mężczyzna 60 lat. Staż pracy musi wynosić tu odpowiednio: 30 i 35 lat. Może też dojść do sytuacji, w której stosunek pracy albo stosunek służbowy ustał z powodu likwidacji pracodawcy albo niewypłacalności pracodawcy. Wtedy u takiego pracodawcy trzeba było być zatrudnionym również pół roku. Wiek dla kobiet wynosi w tym przypadku 56, a dla mężczyzn 61 lat, natomiast staż pracy 20 i 25 lat.

Inaczej mają się sprawy, jeśli osoba, ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne wcześniej pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale utraciła tę rentę. Przy czym musiała pobierać ją przez minimum 5 lat. Wiek dla kobiet to 55, dla mężczyzn 60 lat, a staż pracy 20 i 25 lat.

Kolejnym przypadkiem jest ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej. Właściciel firmy musiał ją prowadzić przez co najmniej 2 lata i w tym czasie płacić obowiązkowe składki społeczne. Kobieta musi mieć ukończone 56 lat, a mężczyzna 61 lat. Staż pracy – odpowiednio 20 i 25 lat. O pozostałych, bardziej szczegółowych warunkach dotyczących ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka, możecie przeczytać na stronie internetowej ZUS-u.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego?

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego to:

 • świadectwo pracy z podaniem przyczyny z jakiego powodu rozwiązano stosunek pracy;
 • informacja o tym, w jakim czasie dana osoba miała opłacane składki, a kiedy nie były one opłacane (okresy składkowe i nieskładkowe);
 • jeśli ktoś pracował za granicą – dowody na ubezpieczenie w tamtym czasie;
 • jeśli ktoś ogłosił upadłość – postanowienie sądu;
 • jeżeli ktoś był zatrudniony w gospodarstwie rolnym – wykaz okresu zatrudnienia;
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy, które potwierdzają spełnienie warunków wspólnych;
 • potwierdzenie wykonywania innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych albo robót publicznych;
 • jeśli wymaga tego sytuacja – zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • jeśli ktoś jest właścicielem lub współwłaścicielem użytków rolnych – zaświadczenie o powierzchni użytków, wyrażonej w hektarach;
 • jeśli chce się zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia społecznego należy również dołączyć formularz ZUS Rp-13.

Co się stanie w przypadku, gdy nabywamy świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przysługuje od dnia następnego, w którym został złożony wniosek. Przykładowo: jeśli złożyliśmy wniosek 30 czerwca, nabywamy prawo od 1 lipca. Pieniądze otrzymamy po miesiącu, wraz z pierwszym dniem miesiąca, czyli pierwszy raz: 1 sierpnia, drugi: 1 września, trzeci: 1 października i tak dalej. Jeżeli ktoś chciałby wycofać wniosek, na przykład w przypadku podjęcia zatrudnienia, ma na to 30 dni od dnia wydania decyzji przez ZUS.

Kiedy kończy się prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczeń przedemerytalnych kończy się wraz z:

 • ukończeniem uprawnionego 65 roku życia - jeśli jest mężczyzną albo 60 roku życia - jeśli jest kobietą;
 • nabyciem nieruchomości rolnej, której powierzchnia wynosi co najmniej 2 hektary;
 • złożeniem wniosku przez uprawnionego o rezygnacji ze świadczeń przedemerytalnych;
 • z momentem śmierci uprawnionego.

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (7)


 • Avatar Ewelina7

  Ewelina7
  26.01.2022 14:50:53

  Czy mogą odmówić przyznania takiego świadczenia?

  Avatar Sylwia Chrószcz

  Sylwia Chrószcz Autor Ewelina7
  26.01.2022 17:15:29

  Dzień dobry, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do odmowy przyznania świadczenia, jeśli osoba nie spełnia warunków określanych prze ZUS.

 • Avatar milena

  milena
  25.01.2022 12:07:29

  Trochę dużo tych dokumentów biurokracja dalej kwitnie niestety...

  Odpowiedź
 • Avatar Janek63

  Janek63
  21.01.2022 20:15:00

  Ja tam wole do emerytury pracować i nie kombinować z jakimiś świadczeniami.

  Odpowiedź
 • Avatar Filip

  Filip
  20.01.2022 11:59:01

  Czy mogę odziedziczyć takie świadczenie po babci jeśli ona umrze?

  Avatar Sylwia Chrószcz

  Sylwia Chrószcz Autor Filip
  20.01.2022 16:04:11

  Dzień dobry, świadczenie nie jest dziedziczone.

 • Avatar Goździk

  Goździk
  19.01.2022 10:39:48

  Mam 37 lat i wydaje mi się że w tych czasach to będziemy pracować do śmierci już nie czekam na emeryturę. :(

  Odpowiedź
Top