Długi osób w średnim wieku wg KRD. Bank centralny z wpływem na rynek mieszkań. Wzrost sprzedaży detalicznej. Aktualności 25.05.2021 r.

Opublikowano: 2021-05-25 11:54:03 Aleksandra Jakubowska 3 min. czytania

Kategoria: News

Długi osób w średnim wieku wg KRD. Bank centralny z wpływem na rynek mieszkań. Wzrost sprzedaży detalicznej. Aktualności 25.05.2021 r.

Długi osób w średnim wieku wg KRD

Trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, utrata pracy, spadek zarobków, niestabilność finansowa gospodarstw domowych wszystko to miała wpływ na zawartość portfeli konsumentów. W listopadzie 2020 ro przeprowadzono badanie „zadłużenie Polaków” na zlecenie KRD, z którego wynika, że 30% osób ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań, 61,5% czyje się nimi przytłoczona. Do tych zobowiązań można zaliczyć między innymi płatności za telefon, Internet, czynsz, raty kredytów.

Najbardziej zadłużeni są Polacy w wieku średnim tj. 36-49 lat. Ich zadłużenie sięga 21 mld zł. Średnio przypada 24 tys. na osobę. Ta grupa społeczna to osoby, które najczęściej zaciągają kredyty, przeważnie na mieszkanie, samochody, sprzęty, potrzeby dzieci. Najliczniejszą grupę dłużników wieku średnim stanowią osoby z województwa mazowieckiego (4,6mld), później ze Śląskiego (4,4mld) a trzecie miejsce zaje Dolny Śląsk (3 mld). Częściej zadłużają się mieszkańcy miast oraz mężczyźni.

Bank centralny z wpływem na rynek mieszkań

Niewątpliwie wielką nowością w polityce banków centralnych jest nowa funkcja nałożona na Bank Centralny w Nowej Zelandii. W związku z gwałtownym wzrostem cen nieruchomości (notuje się wzrost o 24% w marcu 2021), który był spowodowany między innymi napływem imigrantów oraz ograniczonym dostępem do gruntów na cele mieszkaniowe, zmniejszeniem wskaźnika LTV – Bank Centralny w Nowej Zelandii musi również analizować politykę w zakresie wpływu na rynek mieszkaniowy.

To już nie pierwszy raz, kiedy Nowa Zelandia wyznacza nowe cele na skalę światową na Bank Centralny. W przeszłości jako pierwsi  wprowadzili strategię bezpośredniego celu inflacyjnego wraz z zachowaniem autonomii wobec rządu.

Wzrost sprzedaży detalicznej

Zgodnie z raportem Głównego Urzędu dynamika sprzedaży była dosyć wysoka. Jedną z przyczyn był zeszłoroczny lockdown. Zgodnie z danymi porównując kwiecień 2020 oraz 2021 – zauważamy 25,7% wzrost w cenach bieżących. Porównując miesiące marcowe widzimy spadek sprzedaży o 6,7%.

Biorąc pod uwagę ceny stałe (czyli nie uwzględniające inflacji) również notujemy wzrost w skali roku o 21,1%.  Największy wzrost obserwujemy w branżach :

  • handel pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami,
  • tekstylia, odzież, obuwie, 
  • paliwa stałe ciekłe i gazowe. 

Wiążę się to z faktem, że rok temu galerie handlowe były zamknięte, dużo firm pozwalało na pracę zdalną swoich pracowników. Warto dodać, że pomimo wzrostu sprzedaży  w sieciach handlowych, również nadal są wzrostu w sprzedaży przez Internet, największy w branży  „tekstylia, odzież, obuwie”

Zaktualizowano: 2021-05-26 07:54:20

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top