Dodatek mieszkaniowy – jak można go uzyskać?

Opublikowano: 09 Sie 2021 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Jednym z wiodących tematów jeżeli chodzi o dofinansowania dla osób fizycznych jest dodatek mieszkaniowy 2021. Nie bez kozery figuruje tu data, bowiem co do zasady dofinansowanie do mieszkania zmienia się co jakiś czas pod kątem wymogów od osoby wnioskującej. Nie dziwi fakt, że ta forma finansowania cieszy się sporym zainteresowaniem. Koszta utrzymania mieszkania, wysokość bardzo często nie są małymi kwotami. Jednakże, aby skutecznie starać się o dodatek mieszkaniowy trzeba wiedzieć jakie warunki obowiązują w bieżącym roku.

Dodatek mieszkaniowy – jak można go uzyskać?

Dodatek mieszkaniowy 2021 – co to jest?

Dodatek mieszkaniowy, funkcjonujący również pod nazwą dofinansowanie do czynszu 2021 albo dopłata do czynszu jest to świadczenie pieniężne wypłacane osobom, które zamieszkują na stałe dane mieszkanie. Nie ma przy tym wyszczególnienia, że dofinansowanie może otrzymać tylko właściciel. Dodatek wypłacają urzędy – powszechnie przyjęło się, że wnioski przyjmują a później podejmują decyzję Ośrodki Pomocy Społecznej – w formie okresowej. Oznacza to, że takie świadczenie będzie wypłacane przez pewien czas. Świadczenie jest powszechne, co oznacza, że nie wyróżnia się tutaj w sposób szczególny żadnych grup.

Dodatek mieszkaniowy jest określany na podstawie następujących czynników:

 • powierzchni zajmowanego mieszkania – liczy się metraż przypadający na jedną osobę, przy czym bierze się pod uwagę liczbę wszystkich lokatorów,
 • dochody wszystkich osób, które gospodarują w danym mieszkaniu,
 • wysokość czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy,
 • wysokość wydatków, jakie ponoszą osoby gospodarujące na utrzymanie mieszkania,
 • stan zdrowia osób zamieszkujących – jeżeli jest co najmniej jedna osoba niepełnosprawna warunki przyznania świadczenia będą nieco inne

Podstawą prawną, dzięki której można uzyskać dodatek mieszkaniowy jest Ustawa z dnia 21 czerwca 2021 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 734

W przypadku problemów z płatnością czynszu, w czasie oczekiwania na uzyskanie dodatku mieszkaniowego, klienci posiadający źródło dochodów mogą również wnioskować o szybką pożyczkę gotówkową

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Nie ma jednej, stałej stawki wypłacanej lokatorom. Mało tego – konkretne kwoty mieszkaniowe nie są nawet umieszczone w pewnych przedziałach, np. ze względu na wielkość mieszkania zestawioną z wysokością dochodów lokatorów i sumą wydatków na mieszkanie. Można natomiast powiedzieć, że nie są to kwoty zbyt zawrotne. Ze średnich obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że oscylują one w okolicach 200 złotych. Nie wydaje się to dużo, jednak w przypadku, gdy na przykład czynsz wynosi 500 zł, po otrzymaniu dodatku mieszkaniowego lokator zapłaci już tylko 300 zł miesięcznie.

Wspomniane już koszty utrzymania mieszkania to jest właśnie czynsz, opłaty za wywóz śmieci, opłaty eksploatacyjne, koszta ogrzewania, wody, itp. Jeżeli mieszkanie jest użytkowane w ramach spółdzielni, wówczas w opłatach mogą pojawić się dodatkowe pozycje: na przykład opłata za sprzątanie klatki schodowej albo fundusz remontowy[1]. Wszystko to ma wpływ na ostateczną wysokość jaką osiągnie dodatek mieszkaniowy. Każdy, kto chce wiedzieć ile w jego przypadku może wynieść dofinansowanie do czynszu może sprawdzić średnie dane statystyczne, udostępniane przez OPS odpowiedni dla miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie do czynszu 2021 – kto może się ubiegać?

Dopłaty do czynszu nie przysługują tylko właścicielom lokalu, o czym już wspomniano. O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto jest:

 • najemcą mieszkania bądź domu jednorodzinnego – musi być podpisana umowa,
 • albo osobą oczekującą na mieszkanie socjalne i zamienne – trzeba posiadać dokument, potwierdzający, że takie mieszkanie się należy,
 • albo posiadają spółdzielcze własnościowe bądź spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania,
 • albo są właścicielami mieszkania.

Warto pamiętać, że w praktyce dodatek mieszkaniowy miał być skierowany do osób o niskich dochodach, których nie stać na comiesięczne, samodzielne utrzymanie mieszkania. Takie osoby nie mają odpowiednich możliwości finansowych by się ratować np. kredytem gotówkowym. Co jeszcze ważne – dodatek mieszkaniowy jest dodatkiem okresowym. Oznacza to, że OPS przyznaje go na okres pół roku. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie by ponownie wnioskować o przyznanie świadczenia co kolejne 6 miesięcy. Jeżeli nie wystąpią tutaj czynniki nie pozwalające na przyznanie zasiłku (wzrost dochodów, spadek kosztów utrzymania mieszania, bardziej restrykcyjne warunki przyznawania dodatku) można spodziewać się ponownie pozytywnej decyzji.

Dodatek mieszkaniowy 2021 dla bieżącego roku wygląda w sposób następujący:

Kryterium dochodowe:

 • osoba samotnie gospodarujące nie może zarabiać więcej niż 2 066,99 zł miesięcznie,
 • dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1 550,24 zł

Wielkość gospodarstwa domowego: 

 • 1-osobowe do 35 m2,
 • 2-osobowe do 40 m2,
 • 3-osobowe do 45 m2,
 • 4-osobowe do 55 m2,
 • 5-osobowe do 65 m2,
 • 6-osobowe do 70 m2. 

Dla każdej kolejnej osoby, która może mieszkać w danym mieszkaniu maksimum całej powierzchni mieszkania zwiększana jest o 5 m2. Czyli dla siedmiu osób będzie to 75 m2, dla ośmiu – 80 m2 itd.

Podana powyżej wartość powierzchni to tzw. powierzchnia normatywna. Jest to część powierzchni użytkowej. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych dopuszcza tutaj dwa wyjątki:

 • kiedy powierzchnia użytkowa przekracza powierzchnię normatywną o nie więcej niż 30%,
 • kiedy powierzchnia użytkowa przekracza powierzchnię normatywną o nie więcej niż 50% ale pod warunkiem, że pokoje wraz z kuchnią nie przekraczają 60% powierzchni użytkowej

Jeżeli w mieszkaniu mieszka co najmniej jedna osoba, poruszająca się na wózku inwalidzkim albo o takim stopniu niepełnosprawności, gdzie osoba wymaga oddzielnego pokoju do prawidłowego funkcjonowania to maksymalna powierzchnia jest zwiększana o 15 m2.

Dopłaty do czynszu – jak uzyskać?

Oprócz spełnienia omówionych wyżej wymogów należy zadbać o odpowiednią dokumentację, którą trzeba dostarczyć do OPS wraz z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy. Należy przygotować:

 • wykaz dochodów za ostatnie 3 miesiące – brane są pod uwagę dochody wszystkich zarabiających osób, które zajmują lokal,
 • wykaz, że spełnia się kryterium dochodowe oraz metrażowe lokalu,
 • tytuł prawny do zajmowanego mieszkania – prawo własności (np. umowa kupna, akt dziedziczenia), umowa najmu, spółdzielcze prawo do lokalu, itd.,
 • w przypadku braku prawa do zajmowanego lokalu – dowód na to, że lokatorom przysługuje prawo do mieszkania socjalnego albo zamiennego,
 • rachunki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania. 

Dodatek mieszkaniowy – kalkulator

Niestety nie istnieje w świeci dostępny, powszechny kalkulator, dzięki któremu można obliczyć dodatek mieszkaniowy 2021. Wynika to z tego, że ze względu na indywidualną sytuację każdego wnioskującego, nikt nie zdecydował się na stworzenia ogólnego narzędzia. Zresztą, prawidłowość funkcjonowania tego urządzenia mogłaby być co najmniej wątpliwa. To dlatego, że obliczenie dodatku mieszkaniowego, jaki będzie przysługiwał jest bardzo kłopotliwe.

Oczywiście, jest możliwe, aby samemu obliczyć dodatek mieszkaniowy. Aby to uczynić, należy:

 • podsumować wszystkie koszty utrzymania mieszkania wraz z wydatkami, o których mówi ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
 • od otrzymanej sumy odjąć 15% osiąganych dochodów w przypadku gospodarstwa 1-osobowego,
 • od otrzymanej sumy odjąć 12% dochodów w przypadku 2-, 3- oraz 4-osobwoego gospodarstwa,
 • od otrzymanej sumy odjąć 10% dochodów gdy w gospodarstwie zamieszkuje 5 lub więcej osób. 

Podane wskaźniki procentowe obowiązują od lipca 2021 roku. Warto jednak pamiętać, że profesjonalnym obliczeniem wysokości dodatku mieszkaniowego zajmują się urzędnicy. Jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje dodatkowego finansowania i spełnia wszystkie warunki, powinien być spokojny – raczej na pewno otrzyma pomoc od OSP-u.

Tagi: pożyczka gotówkowadopłaty do czynszudofinansowania dla osób fizycznychdodatek mieszkaniowy

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 09.08.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top