Dodatek węglowy - kto otrzyma świadczenie? Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Opublikowano: 12 Paź 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Domowe finanse

W dobie rosnących cen za energię cieplną Polacy masowo poszukują sposobu na to, aby ponosić mniejsze koszty związane z ogrzewaniem budynków. Kiedy więc niektórzy dowiedzieli się o dodatku węglowym to równocześnie pojawiła się ulga, że będzie można skorzystać z tego świadczenia. Jak się jednak okazuje w praktyce pewne zawiłości prawne powodują, że nie wszyscy, którzy się starają o dodatek węglowy mogą go utrzymać.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • ile można zyskać na dodatku węglowym,
 • kto może skorzystać z dodatku węglowego,
 • jakie problemy pojawiły się w związku z dodatkiem węglowym.
Dodatek węglowy

Dodatek węglowy – co to jest?

Dodatek węglowy jest to jednorazowe świadczenie socjalne w wysokości 3 000 zł, które jest wypłacane dla gospodarstw domowych. Jak sama nazwa wskazuje dotacja ta wspomaga te gospodarstwa domowe, które są ogrzewane węglem bądź paliwem węglopochodnym. Dodatek węglowy został wprowadzony specjalnie w tym roku w obliczu kryzysu energetycznego. Świadczenie to działa na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Kto otrzyma dodatek węglowy?

Kryteria dotyczące tego, kto otrzyma świadczenie są ściśle określone w ustawie. Na podstawie jej przepisów dodatek węglowy przysługuje:

 • gospodarstwom domowym, które posiadają źródła ogrzewania zasilane paliwami stałymi – kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, kuchnia węglowa, piec kaflowy oraz inne źródła wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy,
 • gospodarstwom domowym, których źródło ogrzewania jest wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 • obywatelom RP zamieszkałym w kraju,
 • cudzoziemcom zamieszkałym na terytorium RP – muszą posiadać zezwolenie na pobyt stały, dotyczy to też zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie Ustawy 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • cudzoziemcom zamieszkałym na terytorium RP, a będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz będącym obywatelami Szwajcarii.

Pomijając warunki narodowościowe, aby móc skorzystać z dodatku węglowego trzeba swój budynek ogrzewać węglem, bądź materiałem węglopochodnym, który w 85% składa się z węgla kamiennego.

Wnioskowanie o dodatek węglowy

Wcale nie jest trudno złożyć wniosek o dodatek węglowy, jednakże należy pamiętać o kilku ważnych aspektach, które reguluje Ustawa. Spokojnie, nie musisz studiować całego aktu prawnego. Przygotowaliśmy kilka najważniejszych punktów, o których każdy powinien pamiętać:

 1. Wniosek może złożyć jedna osoba dla jednego gospodarstwa domowego. Jeśli mieszkasz z kimś w gospodarstwie domowym, to jeśli jeszcze ktoś oprócz Ciebie złoży wniosek, to będzie rozpatrywany ten wniosek, który został złożony jako pierwszy – pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. Wg ustawy w przypadku wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba mieszka w jednym gospodarstwie domowym. Czyli, jeśli np. masz babcię, która mieszka osobno i chcesz złożyć wniosek w jej imieniu, to nie będzie to możliwe. Wnioskować może tylko domownik.
 2. Złóż wniosek do 30 listopada. Ustawa głosi, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się do dnia 30 listopada 2022 roku. Natomiast jeśli wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono później, to nie będzie on brany pod uwagę.
 3. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Bardzo ważny będzie tutaj adres zamieszkania – sprawdź parę razy, czy na pewno się zgadza. Wniosek możesz składać pisemnie albo drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku elektronicznie wymagane jest złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku wersji pisemnej wnioskować można osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Otrzymasz informację o decyzji. Po złożeniu wniosku wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek wydania decyzji o przyznaniu dodatku węglowego. Jeśli Twój wniosek złożyłeś elektronicznie, to wówczas decyzję tę otrzymasz na adres wskazany w korespondencji. Jeśli składałeś wniosek osobiście, możesz także osobiście odebrać decyzję w urzędzie.
 5. Na pieniądze poczekasz do 30 dni. Świadczenie zostanie Ci wypłacone w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną wypłaty dodatku węglowego, to zawsze możesz złożyć odwołanie. O tym, jak odwoływać się od decyzji przeczytasz w instrukcji, która zawsze musi być dołączona do wydanej decyzji.

Dodatek węglowy – nadużycia a zmiana przepisów

Kiedy dodatek węglowy wszedł w życie urzędy zostały zasypane wnioskami. Okazało się jednak, że napływa sporo wniosków od osób, którym dodatek węglowy się nie należy. Chodziło o to, że niektórzy wnioskujący zmienili dane w CEEB dotyczące ich źródła ogrzewania. Podawali fałszywe informacje, np. takie, że ich głównym źródłem ogrzewania jest kocioł węglowy, podczas gdy tak naprawdę był to piec gazowy.

Dodatek węglowy nie dotyczy innych paliw cieplnych, takich jak właśnie gaz. W związku z tym przepisy uległy zmianie. Teraz dodatek węglowy należy się tym, którzy wieli wskazane w rejestrze CEEB swoje źródło ciepła zasilane paliwem węglowym albo węglopochodnym przed dniem 11 sierpnia 2022 roku. Jednakże wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w przypadku źródła ciepła zgłoszonego do CEEB po 11 sierpnia po raz pierwszy będą rozpatrywane.

Niestety ucierpieli też niewinni

Zrozumiały jest fakt, że zmiana przepisów miała ukrócić działania oszustów. Jednakże zmiany te odbiły się także na osobach niewinnych. Jeśli ktoś przypadkiem popełnił błąd w wyniku niewiedzy, nie będzie to brane pod uwagę. Przykładowo ktoś mógł nie uwzględnić w deklaracji rejestru CEEB i faktycznie nie dokonać tego wpisu, mimo że rzeczywiście ogrzewa dom węglem. Jeśli uczynił to po 11 sierpnia, to wówczas dodatek węglowy mu przepada, mimo że normalnie by mu przysługiwał.

Tagi: DODATEK WĘGLOWY

Dodano: 31.08.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top