Finansowanie przedsiębiorstw w czasach pandemii

Opublikowano: 08 Paź 2020 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Banki

Wraz z końcem września dobiegły nas niepokojące informacje o znaczącym, bo aż o 25 mld złotych, spadku wolumenu kredytów udzielonych polskim przedsiębiorstwom w okresie marzec-lipiec 2020 r. Spadek był na tyle znaczący, że stał się przedmiotem analiz specjalistów z Narodowego Banku Polskiego.  

Finansowanie przedsiębiorstw w czasach pandemii

Czy teraz faktycznie jest trudniej o kredyt?

Gdzie może leżeć przyczyna zmian wartości kredytów udzielanych dla firm? W ocenie zespołu redakcyjnego bloga wnioskomat.com, który na co dzień obserwuje rynek finansów i bankowości przyczyny należy szukać zarówno po stronie kredytodawców, jak i kredytobiorców. Zmiany związane z pandemią dotknęły każdą z tych stron. 

Wszyscy dobrze pamiętamy okres lockdownu z marca tego roku i niepokój o przyszłość. Nasze zainteresowania przesunęły się na zupełnie inne tematy. Tylko nieliczne firmy mogły myśleć o rozwoju i utrzymaniu swojej pozycji w branży. Również po stronie kredytodawców, czyli banków, dało się zauważyć pewne zaostrzenia polityki kredytowej.

Z umiarkowanym optymizmem na świat kredytów pozwalają patrzeć doświadczenia ostatnich miesięcy. Bowiem mniej więcej od lipca-sierpnia odbieramy coraz więcej sygnałów od banków, że dokonały zmian w aktualnie obowiązującej polityce kredytowej. O ile wiosna to okres dodawania kolejnych obostrzeń np. wykluczenie konkretnych branż to od kilku tygodni da się zaobserwować wyraźnie odmrożenie polityki kredytowej zarówno w stosunku do przedsiębiorców, jaki i klientów indywidualnych.

Warto również podkreślić, że we wspomnianym okresie banki znacząco nie zmieniły wymogów dokumentowych przy wnioskowaniu o kredyt. Co więcej, część banków wprowadziła wymogi odpowiadające obecnej sytuacji np. dla przedsiębiorców, którzy zostali zwolnieni z płatności składek.

Jak wynika z analiz NBP spadek miał korelację z pandemią COVID-19. Nie była ona jednak krytyczna dla przeprowadzonej analizy. Na zmianę tej wartości wpłynęła również notowana od dłuższego czasu sezowność zapotrzebowania na finansowanie. W ramach czynników powiązanych z pandemią możemy wyskazać spadek zainteresowania przedsiębiorstw wprowadzaniem inwestycji i innowacji. Polskie firmy skupiły się głównie na przetrwaniu tego czasu, aby pozostać na rynku. 

Jakie są perspektywy finansowania dla przedsiębiorstw?

Pozytywne zmiany w politykach kredytowych banków dają szanse na finansowanie dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Nagłe ograniczenie liczby kredytowanych branż spotyka się z kolejnymi zmianami regulacji. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że np. dotknięta szczególnymi ograniczeniami branża gastronomiczna w obliczu pandemii poradziła sobie bardzo dobrze szukając alternatywnych kanałów sprzedaży do tradycyjnych restauracyjnych stolików.

Wiele również zależy od sytuacji, która czeka nas w najbliższych tygodniach w związku z rosnącym stopniem zachorowań. Czy czeka nas drugi lockdown? A jeśli tak to na jaką skalę? Jak zachowa się gospodarka? Na te pytania bardzo trudno odpowiedzieć wprost. Podsumowując banki dają obecnie coraz więcej możliwości uzyskania kredytu dla przedsiębiorców. Podobnie jak wcześniej wnikliwie przyglądają się zdolności do spłaty zobowiązania w przyszłości np. w sytuacji pogorszenia się koniunktury w branży.

Alternatywy dla kredytu

Przedsiębiorcy mają obecnie dostęp do szerokiego zakresu różnych form finansowania. Leasing czy faktoring to pojęcia, które jeszcze kilka lat temu wydawały się bardzo obco brzmiące, a dziś leasing jest standardowym narzędziem finansowania zakupu wielu środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Podobną ścieżkę wzrostu, jak przed laty w produktach leasingowych możemy zaobserwować w produktach faktoringowych, czyli finansowania faktur. Są to produkty finansowe, które mają szczególne znaczenie dla branż narażonych na problemy z płynnością. W dużym uproszczeniu faktoring to usługa finansowa, gdzie w ramach przyznanego przez firmę limitu możemy przekazywać nasze faktury z terminem płatności za które otrzymujemy bezpośrednio do firmy faktoringowej część należności. Nasz kontrahent spłaca należność wynikającą z faktury nie do nas jako przedsiębiorcy, ale do firmy faktoringowej. Dzięki temu zyskujemy środki z faktur w bardzo krótkim okresie czasu, najczęściej 2-3 dni, a nie w terminie płatności faktury. Środkami możemy obracać w dowolny sposób. Co ważne faktoring jest produktem, który nie wpływa na naszą zdolności kredytową w przyszłości. Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że faktoring jest produktem, który wcale nie świadczy o tym, że firma ma problemy z płatnościami. Faktoring to forma zabezpieczenia interesów firmy na okoliczność kłopotów z płynnością finansową.

Przedsiębiorcy ubiegający się o finansowanie w bankach mogą wziąć również pod uwagę kredyty z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego. Są to rozwiązania w których bank udzielający kredytu dzięki gwarancji BGK ma większą pewność spłaty przez co może przyjąć łagodniejsze kryteria w zakresie polityki kredytowej np. udzielając kredytu firmie, która funkcjonuje od minimalnego akceptowanego okresu prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy powinni również uważnie śledzić stronę internetową Banku Gospodarstwa Krajowego szukając informacji o programach dla firm. Jednym z ostatnich był kredyt pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 oraz kredyt na innowacje technologiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Tagi: leasingkredytfaktoring

Zaktualizowano: 12.10.2021

Dodano: 08.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top